Site logo

Studia na kierunku filologia portugalska. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Studia na filologii portugalskiej dają niepowtarzalną okazję poznania języka, literatury i kultury Portugalii oraz innych krajów hiszpańskojęzycznych. Student zapozna się z najnowszymi tendencjami współczesnej humanistyki. Celem nauki jest ukazanie języka, literatury i kultury krajów hiszpańskojęzycznych w perspektywie komunikacyjnej. Studenci mają też możliwość poznawania sztuki tłumaczenia i poszerzania swojej wiedzy w ramach zajęć fakultatywnych, które oferują świeże spojrzenie na różnorakie kwestie mogące zainteresować młodego adepta filologii portugalskiej.

Jak wygląda program studiów na filologii portugalskiej?

W toku studiów na filologii portugalskiej przewidziano takie przedmioty, jak:

 • Praktyczna nauka języka portugalskiego
 • Wstęp do studiów literackich
 • Historia literatury portugalskiej (Średniowiecze-Barok)
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Gramatyka opisowa języka portugalskiego (fonetyka)
 • Gramatyka opisowa języka portugalskiego (leksykologia)
 • Cywilizacja Portugalii
 • Historia
 • Wybór zagadnień z filozofii
 • Język łaciński
 • Historia literatury portugalskiej (Oświecenie i XIX w)
 • Gramatyka opisowa języka portugalskiego (morfoskładnia)
 • Gramatyka kontrastywna
 • Historia literatury portugalskiej (XX w)
 • Historia języka portugalskiego
 • Teoria literatury / językoznawstwo ogólne
 • Ochrona własności intelektualnej

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku filologia portugalska. Sprawdź ofertę uczelni

Perspektywy pracy po studiach na kierunku filologia portugalska:

Absolwent filologii portugalskiej jest przygotowany do pracy w redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka portugalskiego oraz drugiego języka romańskiego, a także kultury i cywilizacji obszaru tych języków. Może również po uzyskaniu odpowiednich uprawnień pracować jako tłumacz.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję