Studia na kierunku filologia portugalska. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Studia na filologii portugalskiej dają niepowtarzalną okazję poznania języka, literatury i kultury Portugalii oraz innych krajów hiszpańskojęzycznych. Student zapozna się z najnowszymi tendencjami współczesnej humanistyki. Celem nauki jest ukazanie języka, literatury i kultury krajów hiszpańskojęzycznych w perspektywie komunikacyjnej. Studenci mają też możliwość poznawania sztuki tłumaczenia i poszerzania swojej wiedzy w ramach zajęć fakultatywnych, które oferują świeże spojrzenie na różnorakie kwestie mogące zainteresować młodego adepta filologii portugalskiej.

Jak wygląda program studiów na filologii portugalskiej?

W toku studiów na filologii portugalskiej przewidziano takie przedmioty, jak:

 • Praktyczna nauka języka portugalskiego
 • Wstęp do studiów literackich
 • Historia literatury portugalskiej (Średniowiecze-Barok)
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Gramatyka opisowa języka portugalskiego (fonetyka)
 • Gramatyka opisowa języka portugalskiego (leksykologia)
 • Cywilizacja Portugalii
 • Historia
 • Wybór zagadnień z filozofii
 • Język łaciński
 • Historia literatury portugalskiej (Oświecenie i XIX w)
 • Gramatyka opisowa języka portugalskiego (morfoskładnia)
 • Gramatyka kontrastywna
 • Historia literatury portugalskiej (XX w)
 • Historia języka portugalskiego
 • Teoria literatury / językoznawstwo ogólne
 • Ochrona własności intelektualnej

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku filologia portugalska. Sprawdź ofertę uczelni

Perspektywy pracy po studiach na kierunku filologia portugalska:

Absolwent filologii portugalskiej jest przygotowany do pracy w redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka portugalskiego oraz drugiego języka romańskiego, a także kultury i cywilizacji obszaru tych języków. Może również po uzyskaniu odpowiednich uprawnień pracować jako tłumacz.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję