Studia na kierunku ekonometria. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Studia na kierunku ekonometria kształcą specjalistów w zakresie tworzenia systemów informacji ekonomicznej, wykorzystania sprzętu informatycznego w kierowaniu przedsiębiorstwem i gospodarką narodową oraz zastosowania metod ilościowych do analizy skomplikowanych procesów ekonomicznych. Student kierunku ekonometria zdobywa podstawową wiedzę merytoryczną z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów.

Jak wygląda program studiów na ekonometrii?

Studenci poznają metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej; umie podejmować racjonalne decyzje we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych; posiada wiedzę z zakresu informatyki ekonomicznej – w szczególności projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych oraz funkcjonowania baz danych.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku ekonometria. Sprawdź ofertę uczelni

Perspektywy pracy po studiach na kierunku ekonometria:

Absolwent znajdzie pracę w podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych, a także posiadać umiejętności niezbędne do prowadzenia zaawansowanej działalności doradczej, jak również do realizowania prac o charakterze twórczym.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce

Jakie informacje o kierunku studiów są ważne?
Jak powinien wyglądać idealny opis kierunku studiów? Jeśli szukasz studiów – możesz wskazać, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli już studiujesz – możesz pomóc przyszłym kandydatkom i kandydatom.