Site logo

Studia na kierunku bioinżynieria zwierząt

Kierunek, który zajmuje się badaniem zwierząt pod każdym aspektem, po to, by jeszcze dokładniej je poznać i dzięki temu pomóc człowiekowi lepiej się rozwijać. Studentami tego kierunku mogą zostać osoby zainteresowane nauką przedmiotów przyrodniczych, przedmiotów ścisłych oraz przedmiotów technicznych. By dostać się na te studia wymagane jest zdanie matury z języka angielskiego i jednego z przedmiotów ścisłych O przyjęciu na studia decyduje konkurs świadectw. Nauka trwa trzy i pół roku. Pierwszy etap kształcenia kończy się uzyskaniem stopnia inżyniera.

W trakcie studiów:

Interdyscyplinarny charakter Bioinżynierii zwierząt daje możliwość rozwinięcia specjalistycznych umiejętności wysoko cenionych na rynku pracy zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Studenci poznają zasady funkcjonowania organizmów żywych. Zbadają strukturę ich komórek tkanek, mięśni. Przeprowadzają badania na pojedynczych egzemplarzach, na grupach i na całych populacjach. W tym celu uczą się nowoczesnych metod, technik i opanowują technologie niezbędne do przeprowadzania badań, analiz i diagnoz.

Dowiadują się także, jak wykorzystać dotychczasowe osiągnięcia nauki w bioinżynierii zwierząt. Studentów uczy się zarządzania populacjami zwierząt dziko żyjących oraz hodowlanych. W programie nauczania oprócz typowych wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych znajdują się również zajęcia terenowe oraz spotkania w niewielkich grupach, polegające na analizowaniu faktów, wyciąganiu wniosków, rozwiązywaniu case study. Osoba studiująca Bioinżynierię zwierząt musi mieć otwarty, chłonny umysł. Studentom tego kierunku oferuje się dużą ilość zajęć praktycznych w postaci warsztatów i laboratoriów.

Na tego rodzaju zajęciach mogą sprawdzić w praktyce wszystko, czego do tej pory się nauczyli, a także zdobyć wiele nowych umiejętności. Każda osoba studiująca Bioinżynierię zwierząt ma realny wpływ na wiedzę, jaką zdobywa. Dzięki bardzo bogatej ofercie przedmiotów fakultatywnych może stworzyć własną ścieżkę rozwoju dostosowaną do swoich potrzeb i możliwości. Kierunek ten przygotowuje wykwalifikowaną kadrę pracowniczą gotową do pracy w laboratorium, a także do zarządzania nim.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku bioinżynieria zwierząt? Sprawdź ofertę uczelni.

Po studiach bioinżynierii zwierząt:

Absolwenci Bioinżynierii zwierząt stają się pracownikami laboratoriów badawczych, w których przeprowadzają analizy, diagnozy i badania na materiale genetycznym zwierząt, cząsteczkach, komórkach i całych organizmach.Dzięki tego typu zabiegom są w stanie wykrywać na przykład nieznane lub groźne choroby zagrażające człowiekowi. Dla absolwentów tego kierunku przygotowano także wiele ciekawych miejsc pracy w w przemyśle biotechnologicznym i nanobiotechnologicznym. W Unii Europejskiej istnieje duże zapotrzebowanie na bioinżynierów różnych specjalności, ze znalezieniem pracy poza granicami kraju nie będzie więc problemów. Warunek to doskonała znajomość specjalistycznej terminologii, oczywiście w języku obcym.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję