Studia na kierunku ochrona środowiska. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

W powszechnej opinii panuje przekonanie, że ochrona środowiska jest tym samym co ekologia. Bałagan w nazewnictwie związany jest z pewnym nieporozumieniem. Ekologia to nie nauka o ochronie środowiska, ale o samym środowisku, a więc o organizmach żywych i ich powiązaniach z nieożywionym otoczeniem. Dochodzimy tu do sedna: otóż jasne jest, że każdy, kto chce na poważnie zająć się ochroną środowiska musi być ekologiem. Trzeba jednak wiedzieć, że nie każdy ekolog specjalizuje się w ochronie przyrody. Kandydat na Ochronę środowiska

Ochrona środowiska to studia dla osób, które wyróżniają się dobrą znajomością biologii, chemii i fizyki na poziomie szkoły średniej. Wybór przedmiotów maturalnych jest niezwykle istotny. Od przyznanych na egzaminie dojrzałości punktów zależy miejsce na liście rankingowej. Nie wszystkie uczelnie organizują zaawansowane procedury rekrutacyjne, w takich placówkach wystarczy świadectwo maturalne z przeciętnymi wynikami, gdyż jedynym warunkiem wstępnym jest samo pomyślne zdanie matury.

Profil kandydata na kierunek ochrona środowiska

Student tego kierunku nie ma łatwego życia. W ciągu kilku lat studiów musi opanować znaczne ilości wiedzy wypracowanej na terenie różnych dyscyplin. Zaliczenie wszystkich przedmiotów to nie wszystko. Niektóre ćwiczenia, czy seminaria wymagają biegłości w posługiwaniu się dorobkiem połączonych ze sobą obszarów kształcenia. Studia w zakresie ochrony środowiska mogą okazać się niezwykle ciekawą drogą dla miłośników przyrody, którym nie obce jest ścisłe i zdyscyplinowane myślenie.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku ochrona środowiska? Sprawdź ofertę uczelni

Perspektywy pracy po studiach na ochronie środowiska

Nie ma chyba jednego modelu kariery zawodowej absolwenta ochrony środowiska. Tak jak w wypadku osób, które ukończyły inne kierunki, zdarza się, że pracują oni poza swoimi zawodami. Pomimo tego większość absolwentów kończących te studia znajduje zatrudnienie w instytucjach realizujących zróżnicowane zadania w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Część z nich rekrutowana jest przez korporacje lub zatrudnia się w przemyśle ciężkim jako specjaliści i inżynierowie. Nierzadko też absolwenci ochrony środowiska uzyskują etaty w organizacjach pozarządowych w kraju i za granicą.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce

Jakie informacje o kierunku studiów są ważne?
Jak powinien wyglądać idealny opis kierunku studiów? Jeśli szukasz studiów – możesz wskazać, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli już studiujesz – możesz pomóc przyszłym kandydatkom i kandydatom.