Studia na kierunku analiza i zarządzanie w biznesie. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy

Profil kandydata na analizie i zarządzaniu w biznesie

Osoby zainteresowane związaniem swojej kariery zawodowej z praktyką biznesową, zarówno w formie pracy w przedsiębiorstwach różnej wielkości, jak i “na własny rachunek” powinny przyjrzeć się bliżej studiom na analizie i zarządzaniu w biznesie. W szczególności kierunek przeznaczony jest dla ambitnych osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat metodyki analizowania sytuacji rynkowej, finansowej i konkurencyjnej przedsiębiorstwa, sposobów budowania efektywnych modeli biznesowych oraz kreowania wartości.

Jak wygląda program kierunku analiza i zarządzanie w biznesie

Kierunek analiza i zarządzanie w biznesie został stworzony z myślą o tych, którzy w przyszłości planują zostać liderami biznesu. Studia na analizie i zarządzaniu w biznesie oferują połączenie wiedzy z zakresu prowadzenia biznesu z umiejętnością analizy danych za pomocą nowoczesnych narzędzi ilościowych i jakościowych. Zajęcia na kierunku odbywają się przy wykorzystaniu nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym również symulacji komputerowych oraz konwersatoriów prowadzonych nie tylko przez wykładowców ale często i praktyków gospodarczych. Kierunek analiza i zarządzanie w biznesie może stanowić podstawę do podjęcia studiów magisterskich (II stopnia) na specjalnościach w obszarach zarządzania i finansów, których ukończenie stanowi warunek do objęcia w przyszłości stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwach.

Studia na analizie i zarządzaniu w biznesie mają za zadanie przekazanie wiedzy na temat:

  • metod analizy otoczenia oraz zasobów materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa w celu identyfikacji źródeł jego przewagi konkurencyjnej,
  • metod oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
  • metod analizy i oceny modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu diagnozy jego sytuacji bieżącej i perspektyw rozwojowych,
  • metod analizy potencjału rynkowego oferty przedsiębiorstwa,
  • wykorzystania metod ilościowych i jakościowych do przeprowadzania analiz ekonomicznych.

Studiując analizę i zarządzanie w biznesie wykształcisz u siebie umiejętność syntetycznego i analitycznego myślenia o przedsiębiorstwie, umiejętność oceny sytuacji przedsiębiorstwa z perspektywy konkurencyjnej, rynkowej i finansowej, umiejętność integrowania wiedzy z różnych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa, umiejętności interpersonalne, w szczególności w zakresie zespołowego rozwiązywania problemów.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku analiza i zarządzanie w biznesie

Po ukończeniu kierunku analiza i zarządzanie w biznesie absolwenci mogą pełnić funkcje:

  • specjalistów lub analityków na samodzielnych stanowiskach w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach,
  • mogą podjąć pracę na stanowiskach wspierających szczebel kierowniczy w przygotowaniu opracowań potrzebnych do podjęcia właściwych decyzji zarządczych w oparciu o analizę finansową, rynkową i konkurencyjną przedsiębiorstwa.

Ważnym aspektem jest też przygotowanie absolwenta do pracy w firmach konsultingowych zajmujących się doradztwem biznesowym.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję