Studia o profilu ogólnoakademickim vs. kierunek o profilu praktycznym

Czym się różnią studia na kierunku o profilu ogólnoakademickim (akademickim) od studiów na profilu praktycznym? Jaka uczelnia może prowadzić oba profile? Co zyskam, wybierając każdy z tych rodzajów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich? Czy ten sam kierunek studiów może być na jednej uczelni praktyczny, a na innym akademicki? Sprawdź podobieństwa i różnice.

Profil “akademicki”

Studia o profilu ogólnoakademickim to studia ściśle związane z działalnością naukową danej uczelni. Przynajmniej połowa zajęć musi być powiązana z badaniami i publikacjami naukowymi (dokładniej – ponad połowa punktów ECTS).

Oznacza to, że każdy absolwent kierunku o profilu akademickim jest wstępnie przygotowany do kariery naukowej.

Kierunki studiów “akademickich” mogą prowadzić wyłącznie uczelnie o statusie akademickim. Czyli takie, które prowadzą działalność naukową i zostały ocenione pod tym względem przynajmniej w części swojej działalności dobrze lub bardzo dobrze. Formalnie – w co najmniej 1 dyscyplinie naukowej albo artystycznej uczelnia musi mieć kategorię naukową A+, A albo B+. Wszystkie pozostałe uczelnie prywatne i państwowe są uczelniami zawodowymi i nie mogą prowadzić profili akademickich.

Profil praktyczny

Studia o profilu praktycznym to studia ściśle związane z praktycznym wykorzystaniem umiejętności i wiedzy wyniesionej z zajęć. Przynajmniej połowa zajęć musi kształtować umiejętności praktyczne (dokładniej – ponad połowa punktów ECTS).

Oznacza to, że każdy absolwent studiów o profilu praktycznym jest wstępnie przygotowany do pracy w określonym zawodzie lub grupie zawodów. Zajęcia powinny być więc prowadzone:

  • w warunkach “właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej” czyli przy wykorzystaniu pracowni, laboratoriów, miejsc praktyk zawodowych,
  • w sposób umożliwiający “wykonywanie czynności praktycznych przez studentów” – czyli powinny mieć charakter ćwiczeń, laboratoriów, konwersatoriów, gdzie studenci będą mogli działać i mówić, a nie tylko słuchać i notować.

Program studiów o profilu praktycznym musi zawierać praktyki zawodowe:

Kierunki studiów praktycznych mogą prowadzić wszystkie uczelnie w Polsce – zarówno akademickie, jak i zawodowe. Wyjątkiem są studia przygotowujące do zawodu nauczyciela. Wtedy uczelnia zawodowa może je prowadzić wyłącznie w porozumieniu z uczelnią akademicką.

Studia dualne

Szczególnym rodzajem profilu praktycznego są studia dualne. To takie studia, które uczelnia prowadzi z udziałem pracodawcy. Więcej o kierunkach dualnych tutaj.

Co wybrać – “akademicki” czy praktyczny?

Ten sam kierunek studiów na różnych uczelniach, a nawet na różnych wydziałów tej samej uczelni może być prowadzony w profilu ogólnoakademickim i praktycznym.

Czy to znaczy, że studia “akademicki” to tylko studia teoretyczne, kształcące tylko naukowców-pasjonatów, nie myślących praktycznie? Niekoniecznie. Wiele z zajęć na profilu akademickim może dobrze przygotowywać do praktycznego wykonywania zawodu. Nawet, jeśli są powiązane z działalnością naukową. Która może kojarzyć się z oderwaniem od rzeczywistości. Coraz więcej badań naukowych prowadzonych jest w Polsce we współpracy z biznesem. Może się więc okazać, że profil “akademicki” daje większego kopa w karierze dla absolwentów, niż profil praktyczny.

Z drugiej strony – czy profil praktyczny daje dobre przygotowanie do konkretnego zawodu? Skoro tak wiele zajęć musi mieć charakter praktyczny? No niekoniecznie. Sporo zależy od wykładowców, programu studiów oraz od współpracy z pracodawcami. Zatem powinien profil praktyczny być świetną przepustką do wejścia w karierę zawodową. Ale trzeba uważać i przyglądać się dobrze danemu kierunkami studiów. Badać, jaka jest jakość danego kierunku.

Sprawdź studia

Przeanalizuj kierunki studiów o profilu ogólnoakademickim i praktycznym. Porównaj i sprawdź, co najlepsze dla Ciebie,

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Zostań zawodowcem

Kim chciałbyś zostać kiedy dorośniesz? To pytanie prawdopodobnie słyszał każdy. I pewnie większość z nas miała duży problem z udzieleniem jednoznacznej odpowiedzi. Tymczasem wszelkie wątpliwości

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję