Maszyny i pojazdy konstruują już studenci

– Mimo postępującej automatyzacji produkcji i tak najważniejszy w całym procesie produkcyjnym jest człowiek – mówi dr inż. Daniel Dębowski z Instytutu Budowy i Eksploatacji Maszyn na Wydziale Mechanicznym UZ. – Zwykle już konstruktor nie macha spawarką i kluczem, ale myszką np. w programie CAD. Jednak naszych studentów odziewamy też w kombinezony. Muszą mieć okazję pobrudzić się smarem poznając nie tylko wirtualne projektowanie, ale i praktyczną realizację procesu produkcji – dodaje Dębowski.

Studenci mechaniki i budowy maszyn korzystają z tej możliwości. Na Wydziale Mechanicznym działa np. skonstruowany przez nich własnoręcznie model dydaktyczny silnika spalinowego. Jednak ci najbardziej zapaleni konstruktorzy realizują się w Akademickim Związku Motorowym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Najpierw projektują, a potem konstruują niezwykłe pojazdy, będące rewelacyjną wizytówką całej uczelni. W AZM UZ są także studenci innych kierunków Wydziału Mechanicznego i innych wydziałów. Jednak właśnie studenci mechaniki i budowy maszyn są od lat kołem zamachowym przedsięwzięcia, a w Instytucie Budowy i Eksploatacji Maszyn pracuje Zdzisław Wałęga – opiekun AZM.

Mechanika i budowa maszyn na UZ to studia pierwszego stopnia – inżynierskie oraz drugiego stopnia – magisterskie. W obu przypadkach na kierunku można studiować w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.  Studenci uczą się zasad budowy maszyn, nowoczesnych metod projektowania i wytwarzania przy wsparciu informatycznym, technologii procesów obróbki oraz eksploatacji maszyn.

Studenci mechaniki i budowy maszyn mogą na Uniwersytecie Zielonogórskim wybierać spośród sześciu specjalności:

  • Automatyzacja i organizacja procesów produkcyjnych. To program studiów skupiający się na zastosowaniu w procesach produkcji nowoczesnych technik informatycznych (m.in. technik CAX) oraz inżynierii jakości. 
  • Eksploatacja maszyn. To program studiów koncentrujący się na właściwym montażu, wykorzystywaniu, remontach systemów fabrycznych w dużych zakładach przemysłowych oraz małych i średnich przedsiębiorstwach.
  • Konstrukcja i eksploatacja pojazdów. To program studiów głównie przyszłych specjalistów dla przemysłu motoryzacyjnego. Zarówno zajmujących się organizowaniem działalności badawczo – rozwojowej i innowacyjnej w firmach samochodowych, jak i bieżącą działalnością produkcyjną i serwisową.
  • Specjalność konstrukcyjno-menedżerska. To program studiów kształcących inżynierów zajmujących się nie tylko realizacją, ale i zarządzaniem procesami technicznymi. W programie tej specjalności można znaleźć m.in. naukę swobodnego posługiwania się systemami informatycznymi do pracach konstrukcyjnych i projektowych (CAD/CAE), jak i do zarządzania (PDM). 
  • Maszyny i urządzenia wiertnicze. Program studiów realizowany we współpracy z Polskim Górnictwem i Gazownictwem Naftowym. Specjalność kształci głównie kadry dla przemysłu wydobywczego górnictwa naftowego, jak  i dla budownictwa. drogownictwa, telekomunikacyji i energetyki. 
  • Technologia maszyn. Program studiów skupiający się przede wszystkim na projektowaniu procesów technologicznych  oraz zarządzania nimi i optymalizacji.
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję