Fizyka na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego

 
Interesuje Cię fizyka? Zastanawiasz się, czy u nas studiować? Jest wiele powodów aby podjąć taką decyzję. Przedstawiamy kilka z nich: 

• Dbamy o to, aby program studiów oraz prowadząca zajęcia kadra dawały gwarancję najwyższego poziomu nauczania. Świadczy o tym pozytywna ocena kierunku fizyka uzyskana w wyniku postępowania akredytacyjnego prowadzonego przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Ponadto, Wydział jako całość otrzymał ocenę pozytywną Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wybierasz się na studia? Zapisz się na wydział (i kierunek) posiadający akredytację. To ważne! Reszta w Twoich rękach. To, ile wiedzy i doświadczenia zdobędziesz, zależy od Twojego zapału i chęci do nauki. 

• Studia na kierunku FIZYKA wprowadzają w podstawowe arkana wiedzy o budowie otaczającego nas świata materii i promieniowania. Zarówno w profilu ogólnoakademickim jak i w praktycznym, kształtują umiejętności przydatne na szybko zmieniającym się nowoczesnym rynku pracy. Dostarczają solidnej podbudowy matematycznej, a także umiejętności stosowania różnorodnych metod komputerowych. Wprowadzają w zasady pracy laboratoryjnej. Rozwijają umiejętność analizy i badania konkretnych problemów na podstawie wiedzy o prawach przyrody. Pozwalają specjalizować się w dziedzinach, które potrzebują wykwalifikowanych pracowników – w szkolnictwie, fizyce medycznej i komputerowej, nanotechnologii, energetyce jądrowej czy rynkach finansowych. Kompetencje naszych absolwentów cenione są przez pracodawców, nawet w dziedzinach tak z pozoru odległych od obszaru zainteresowań fizyki, jak bankowość czy analityka finansowa. 
 
• Mając na uwadze przyszłość naszych absolwentów oferujemy studentom możliwość wyboru ścieżki kształcenia: oprócz klasycznej specjalności ogólnej (o nazwie takiej samej jak nazwa kierunku – fizyka) proponujemy na studiach licencjackich specjalności: nanotechnologia, ekonofizyka (o profilu ogólnoakademickim) oraz fizyka komputerowa, fizyka medyczna, bezpieczeństwo radiacyjne w medycynie i energetyce jądrowej, fizyka nauczycielska. 

• Na 2-letnich studiach II stopnia (magisterskich) proponujemy specjalności: fizyka, fizyka medyczna, fizyka nauczycielska. Na studia magisterskie przyjmujemy nie tylko absolwentów studiów I stopnia na kierunku fizycznym – studiują u nas również (i kończą studia) absolwenci innych kierunków, przeważnie kierunków ścisłych. 

• Planujesz karierę naukową? Prowadzimy studia III stopnia (doktoranckie). Na tych studiach kształcą się magistrowie fizyki oraz absolwenci innych kierunków ścisłych i technicznych. 

• Uczestniczymy w programach wymiany międzynarodowej studentów. Nasi studenci mają możliwość wyjazdu na jeden lub dwa semestry na studia za granicą, a studenci obcokrajowcy kształcą się na naszym Wydziale.
 
• Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego mieści się w przestronnym, funkcjonalnym i korzystnie położonym budynku w Łodzi. Gmach Wydziału przeszedł gruntowną modernizację, której celem była poprawa warunków studiowania. Zostały przeprowadzone prace budowlane oraz uzupełniono wyposażenie. Nasze warunki lokalowe są doskonałe, mamy pracownie ze sprzętem spełniającym znacznie większe wymagania niż jest to niezbędne do prowadzenia zajęć ze studentami fizyki i informatyki (także dla studiów inżynierskich). Gmach Wydziału jest usytuowany na osiedlu uniwersyteckim. W sąsiedztwie znajdują się domy akademickie, Biblioteka UŁ, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego oraz Alliance Française. W pobliżu WFiIS znajdują się także budynki Wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Matematyki i Informatyki, Prawa i Administracji oraz Zarządzania. W przyszłym roku do tej listy dołączy również Wydział Filologiczny, którego gmach jest w trakcie budowy. 

Dołącz do nas – myśl, odkrywaj, twórz!
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję