Istnieje bardzo dużo definicji Marketingu. Po raz pierwszy termin ten pojawił się w Stanach Zjednoczonych i oznaczał sposób działania i zarządzania w firmie. Jedno z najstarszych określeń marketingu zinterpretował Philip Kotler, który zapytany czym jest marketing odpowiedział: "jest to nauka i sztuka badania, tworzenia i oferowania z zyskiem produktów posiadających wartość dla klienta w celu zaspokojenia potrzeb rynku docelowego. Określa, które segmenty rynku, przedsiębiorstwo może najlepiej zaspokoić oraz projektuje i promuje produkty i usługi."

W trakcie studiów:
 
Tradycyjna interpretacja utożsamiająca marketing jako czynności wspierające sprzedaż wyrobów i usług, wykonywane różnymi metodami, technikami oddziaływania na nabywcę. Interpretacja współczesna przyjmuję tezę, że główną zasadą postępowania marketingowego jest dążenie do usatysfakcjonowania partnera wymiany. Obecnie marketing oznacza przyjęcie orientacji na odbiorcę w miejsce orientacji na produkt i w działaniach marketingowych skupiamy się nie tylko na potrzebach, co na źródłach satysfakcji klienta. Kierunek studiów Marketing ma na celu przygotowanie specjalistów w zakresie prowadzenia działalności marketingowej, w szczególności działań ze sfery badań rynku, komunikacji rynkowej, budowania relacji z klientami, sprzedaży, PR, budowania wizerunku, zarządzania marką, wykorzystania nowoczesnych technologii w biznesie. Marketing to interdyscyplinarny obszar wiedzy i aktywności praktycznej. Czerpie i wykorzystuje doświadczenia psychologii, socjologii, ekonomii, statystyki, rachunkowości, finansów, etnografii czy nawet filozofii. Marketer to osoba wielostronnej wiedzy i umiejętnościach. Analityczne myślenie, zdolności komunikacji interpersonalnej, empatia, umiejętność rozumienia zachowań innych, kreatywność, innowacyjność, zdolność podejmowania ryzyka, połączona z odpowiedzialnością czy synteza intuicji i doświadczenia to tylko niektóre obszary kompetencji rozwijane podczas zajęć w trakcie studiowania na kierunku Marketing. Zajęcia na kierunku Marketing mają głównie formę interaktywną i projektową. Prace zespołowe, gry strategiczne, symulacje komputerowe itp. to metody dominujące podczas zajęć. Istotne jest połączenie wiedzy teoretycznej z aktywnością praktyczną. 
 
Po studiach:
 
Po ukończeniu studiów z Marketingu absolwenci będą dysponowali wiedzą i umiejętnościami z zakresu podstaw marketingu, psychospołecznych aspektów zachowań konsumentów i bazowymi informacjami dotyczącymi wykorzystania nowoczesnych technologii w marketingu. Wiedza ta może być przez nich wykorzystana zawodowo w sferze marketingu, komunikacji rynkowej, PR, badań rynku, reklamy, E-Commerce.
« WWW »
ul. Wagonowa 9
53-609 Wrocław

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->