Site logo

Studia Big Data, Data Science, Data Engeneering w Łodzi

Studia inżynieria i analiza danych Łódź

Gdzie na studia z inżynierii i analizy danych w Łodzi?

Wszystkie kierunki związane z Big Data, Data Science, Data Engeneering w Łodzi i w Łódzkiem

List view

Opinie o studiach Big Data, Data Science, Data Engeneering

Poradniki dla przyszłych studentów kierunków IT związanych z inżynierią i analizą danych Łodzi i w Łódzkiem. Kierunki Big Data, Data Science, Data Engeneering okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców

Analityka gospodarcza
Sebastian Szczęsny

Big Data i Data Science w ekonomii

Uniwersytet Gdański uruchomił nowy kierunek łączący wiedzę z ekonomii, informatyki i matematyki. Jeśli chcesz wybrać studia ekonomiczne, najbardziej zainteresują Cię trzy ścieżki studiów licencjackich –

Czytaj więcej »
Kierunek Big Data i analiza danych - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania Big Data. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto iść na studia z Big Data, Data Science, Data Engeneering w Łodzi i w Łódzkiem?

Zastanawiasz się nad studiowaniem w Łodzi na uczelni państwowej lub prywatnej kierunku związanego z inżynierią danych, analizą i zarządzaniem Big Data? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Co warto wiedzieć o studiach z inżynierii danych? Jeśli wahasz się, czy ma sens studiowanie jednego z kierunków IT związanych z zarządzaniem i analizą danych ma sens, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na studia związane z Big Data, Data Science, Data Engeneering – dowiedz się o niej więcej. Sprawdź, co to jest inżynieria i analiza danych, jakie daje możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Kierunki związane z informatyką dostępne są na studiach inżynierskich (3,5 roku), licencjackich (3 lata) oraz na magisterskich studiach uzupełniających (1,5 roku do 2 lat).

Big Data to zbiory danych cechujących się większą różnorodnością i docierających do przedsiębiorstw w coraz większych ilościach i z większą szybkością. Mówiąc prostym językiem, big data to większe, bardziej złożone zbiory danych, pochodzących zwłaszcza z nowych źródeł. Zbiory te są tak obszerne, że tradycyjne oprogramowanie do przetwarzania danych po prostu nie jest w stanie nimi zarządzać. Dane te są tak wartościowe, że tworzą główny kapitał w wielu firmach. Wyróżniamy wiele klasyfikacji baz danych, dzielimy je ze względu na miejsce przechowywania(lokalne, typu klient-serwer), ze względu na architekturę(jednowarstwowe, wielowarstwowe), ze względu na strukturę danych(proste, relacyjne, obiektowe, rozproszone, strumieniowe). Do tej prostej klasyfikacji można również dołączyć inne bazy danych takie jak: hurtownie bazy danych, NoSQL, chmurowe, wielomodelowe i samoczynne.

Do zarządzania tymi danymi potrzebne jest specjalistyczne oprogramowanie oraz osoby, które są wstanie pracować w takim środowisku. Naprzeciw tym oczekiwaniom wyszły szkoły wyższe tworząc nowoczesne kierunki studiów. Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki i specjalności w zakresie inżynierii i analizy danych masz do wyboru. Można pogrupować je na kierunki związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i analizą wielkich zbiorów danych bez względu na ich pochodzenie oraz z kierunkami, gdzie Big Data powiązane jest z innymi obszarami wiedzy, np. ekonomią (ekonometria), zarządzaniem (zarządzanie danymi w biznesie), biologią (bioinformatyka), chemii (chemioinformatyka), fizyce (informatyka fizyczna), medycynie (statystyka medyczna, neuroinformatyka). W tym drugim przypadku rozwiązania IT służą do inżynierii i analizy danych oraz ich wizualizowania w celach badawczych, związanych z daną dziedziną wiedzy.

 • Inżynieria i analiza danych: Studia na kierunku inżynieria i analiza danych należą do studiów informatyczno-matematycznych i są bardzo wymagające. W trakcie zajęć słuchacz zdobywa wiedzę z zakresu aktualnych technologii informacyjnych, analizy statystycznej, modelowania danych, języków skryptowych (np. Python), tworzenia aplikacji mobilnych i webowych, a także z systemów wizualizacji danych i grafiki komputerowej. Dodatkowo poznaje metody przetwarzania, analizy i interpretacji danych pomiarowych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, metod głębokiego uczenia maszynowego oraz metod Big Data.
 • Analiza danych (Data Science, Big Data Analytics): Studia z Data Science mają charakter praktyczny. Głównym celem zajęć jest przygotowanie kadr do udziału w procesach przetwarzania i analizy dużych zbiorów różnorodnych danych. Współczesny świat generuje olbrzymie ilości różnorodnych danych, których umiejętne przetwarzanie, analiza i wyciąganie wniosków może dostarczyć istotnych informacji. Studia wymagają umiejętności korzystania z narzędzi matematycznych i informatycznych do przetwarzania danych. Absolwent kierunku podyplomowego Data Science będzie specjalistą z zakresu analizy i przetwarzania dużych zbiorów danych.
 • Inżynieria danych (Data Engeenering): Studia na kierunku inżynieria danych (Data Engeenering) to studia matematyczno-informatyczne. Zajęcia należą do wymagających. Słuchacz zdobywa umiejętności wykorzystywania IT w działalności zarządczej, operacyjnej (produkcja, handel, usługi, logistyka, marketing itp.) czy pomocniczej (księgowość, finanse, controlling) Inżynieria danych to szybko rozwijająca się dziedzina zastosowań technologii informatycznych, polega na umożliwianiu analizy dostępnych zbiorów danych tak, aby informacje te mogły zostać wykorzystane dla dalszego rozwoju organizacji gospodarczej.
 • Bazy danych i ich aplikacje: Studia na kierunku bazy danych i ich aplikacje mają na celu praktyczne zapoznanie słuchaczy z podstawowymi technikami tworzenia i administrowania bazami danych oraz systemami informacyjnymi. W trakcie studiów słuchacze uczą się posługiwać językiem SQL służącym do komunikacji z bazami danych, prowadzić projekty informatyczne przy użyciu narzędzi komputerowych typu CASE, administrować bazami danych, projektować hurtownie danych i aplikacje typu OLAP (Business Intelligence), a także projektować strony WWW i aplikacje internetowe.
 • Big Data: Studia na kierunku przetwarzanie danych – big data mają na celu przygotowanie do podjęcia zadań związanych z przetwarzaniem dużych i złożonych zbiorów danych, ich analizą, eksploracją i wizualizacją. Słuchacze zostaną zapoznani z dostępnymi rozwiązaniami technologicznymi i nowoczesnymi koncepcjami przetwarzania danych. W trakcie zajęć poznają cały proces przetwarzania danych, od początku ich przyjęcia poprzez składowanie i analizę.
 • Inżynieria obliczeniowa: Studia na kierunku inżynieria obliczeniowa należą do grupy studiów matematyczno-informatycznych z połączeniem analizy danych. W trakcie studiów słuchacz zdobędzie wiedzę z zakresu elementarnych zagadnień matematyki, fizyki i chemii, w tym matematyki dyskretnej, statystyki oraz metod numerycznych, co stanowi niezbędną podstawę do modelowania i analizy procesów technologicznych oraz zjawisk przyrodniczych. Dodatkowo nauczy się projektowania algorytmów i tworzenia programów w rozmaitych językach i środowiskach programowania, przy wykorzystaniu znajomości budowy i działania komputerów oraz metod inżynierii oprogramowania, jak i modelowania i symulacji złożonych procesów technologicznych oraz zjawisk obserwowanych w naturze. Ważnym aspektem na studiach będą zagadnienia z technologii baz danych. Absolwent kierunku inżynieria obliczeniowa jest wszechstronnie przygotowany do uczestnictwa w zespołach zajmujących się stosowaniem metod obliczeniowych w rozmaitych dziedzinach nauki i techniki, w szczególności pełniąc role wymagające zaawansowanej wiedzy informatycznej.
 • Matematyka i analiza danych: Studia na kierunku matematyka i analiza danych to studia interdyscyplinarne. Łączą wiedzę matematyczną z zagadnieniami z zakresu analizy danych. Zajęcia pozwalają na zdobycie gruntownego wykształcenia matematycznego ze szczególnym uwzględnieniem statystyki matematycznej i analizy danych. W trakcie studiów słuchacze uczą się wykorzystywać wszechstronną wiedzę matematyczną oraz współczesne metody uczenia maszynowego do analizy dużych zbiorów danych, tworzyć oryginalne narzędzia analizy danych, a także programować w różnych językach oraz stosować pakiety matematyczne i statystyczne w zadaniach analizy danych, modelowania i prognozy.
 • Sztuczna inteligencja i Data Science: Studia na kierunku sztuczna inteligencja i data science to studia interdyscyplinarne. Nauka łączy w sobie dziedziny takie jak: informatyka, sztuczna inteligencja oraz analizę danych. Współcześnie sztuczna inteligencja jest wokół nas. Wykorzystywana jest w codzienności, w edukacji, medycynie i wielu innych dziedzinach życia. Sztuczna inteligencja pomaga zarządzać naszymi domami, diagnozować choroby, wykonywać operacje, robić zakupy. Natomiast data science pozwala wydobyć wartościową wiedzę z pozornie bezużytecznej bazy danych.
 • Modelowanie i analiza danych: Studia na kierunku modelowanie i analiza danych mają charakter interdyscyplinarny łączący obszary matematyki, fizyki i informatyki. W trakcie studiów słuchacz zdobędzie umiejętności konstrukcji modeli matematycznych dla różnych problemów współczesnego świata, projektowania i wykonywania obliczeń numerycznych, korzystania z nowoczesnych technik przetwarzania danych i stosowania właściwych metod statystycznych.
 • Informatyka analityczna: Studia na kierunku informatyka analityczna to studia interdyscyplinarne. Łączą wiedzę informatyczną z szeroko rozumianą analizą danych. Studia na tym kierunku należą do elitarnych. Bardzo trudno dostać się na listę przyjętych, dodatkowo studentami tego kierunku są zwykle laureaci różnego typu olimpiad. W trakcie studiów słuchacz nauczy się programować w nowoczesnych językach programowania, rozwiązywać problemy algorytmiczne, projektować, analizować i testować nowe algorytmy, analizować i optymalizować wydajność programów oraz projektować systemy informatyczne. Studia przygotowują do pracy w najatrakcyjniejszych zawodach: informatyka, programisty, architekta/projektanta systemów informatycznych, kierownika projektów informatycznych, specjalisty big data, testera oprogramowania, analityka danych.
 • Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie: Studia na kierunku cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie łączą ze sobą wiedzę z zakresu informatyki, analizy danych z wiedzą z zakresu zarządzania i ekonomii. Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych wpływa na współczesne środowisko biznesowe a co za tym idzie wpływa na zapotrzebowanie na specjalistów z tych dziedzin. Program studiów powstał przy współudziale praktyków biznesu. Studia mają charakter praktyczny.
 • Informatyka i ekonometria: Kierunek ten jest stworzony dla tych kandydatów, którzy interesują się informatyką, lubią spędzać czas przed komputerem i odkrywać nowe możliwości internetu. Studia na tym kierunku pozwolą na zrozumienie procesów ekonomicznych zachodzących we współczesnej gospodarce. Umożliwią zdobycie fachowej wiedzy z zakresu nowoczesnych narzędzi informatycznych i sposobu ich stosowania w procesach gospodarczych. Połączenie obu zagadnień sprawia, że absolwenci są świetnie przygotowani do podjęcia pracy na samodzielnych stanowiskach.
 • Statystyka medyczna: Studia na kierunku statystyka medyczna należą do grupy studiów interdyscyplinarnych. Łączą ze sobą wiedzę z zakresu: matematyki, analizy danych, statystyki oraz medycyny. Zdobyta wiedza umożliwia słuchaczom zrozumienie wykorzystania statystyki w publikacjach specjalistycznych. Studia kształtują umiejętności wykorzystania pakietów Statistica i Excel oraz języków programowania SVB i VBA do planowania badań oraz opracowania i publikacji ich wyników.
 • Neuroinformatyka: Ludzki mózg to niesamowite narzędzie. Korzystamy z niego od początku istnienia ludzkości, a jeszcze nie poznaliśmy wszystkich jego możliwości i zasad działania. To właśnie neuroinformatyka jest dziedziną, która może to zmienić. W bardzo ogólnym skrócie jest to nauka zajmująca się badaniami mózgu z wykorzystaniem metod fizyki. Studia na tym kierunku mogą być bardzo wymagające, ale i fascynujące. Neuroinformatyka ma zastosowanie w badaniach naukowych i praktyce klinicznej. Badania mózgu to pogranicze informatyki, biologii, kognitywistyki, psychologii, medycyny, fizyki i matematyki. Neuroinformatycy zajmują się m.in. konstruowaniem narzędzi informatycznych (np. baz danych) niezbędnych do zbierania, przechowywania i udostępniania danych, pochodzących z ludzkiego mózgu. Są do dane wysoce szczegółowe i skomplikowane. W swojej pracy opracowują i wykorzystują techniki neurofeedbacku, czyli pozyskiwania informacji zwrotnej o aktywności mózgu, przedstawianej w wizualnej formie. Dzięki temu powstają interfejsy mózg-komputer. Takie systemy odmieniają życie osób w ciężkich stanach medycznych (m.in. w stanie zamknięcia). Dzięki nim mogą one kontaktować się ze światem zewnętrznym, a nawet za pomocą swoich fal mózgowych, bez użycia mięśni czy mowy sterować urządzeniami umożliwiającymi im funkcjonowanie. Studenci zgłębiają w różnym stopniu wiedzę z każdej z wcześniej wymienionych nauk, składających się na badania mózgu. Zdobytą wiedzę będą wykorzystywać na zajęciach w nowocześnie wyposażonych pracowniach. Zapoznają się z podstawami technik neurofeedback oraz interfejsami mózg-komputer. Zetkną się z pracą ze specjalistycznym sprzętem i technikami: EEG (elektroencefalograf), czyli sprzęt do pomiaru “elektrycznych śladów myśli”, MEG (magnetoencefalograf), ECG (elektrokortykogram) i inne. Studenci neuroinformatyki zdobywają także umiejętności programistyczne i analityczne, a także z zakresu statystyki. Potrafią budować systemy (np. bazy danych) na potrzeby badań mózgu, stosowane w klinikach i laboratoriach.

Studia w Łodzi i w Łódzkiem

Łódź jest stolicą województwa łódzkiego i jednocześnie bardzo dużym ośrodkiem akademickim. W lokalnych, państwowych i prywatnych uczelniach studiuje około 75 tysięcy osób. Co roku mury szkół wyższych opuszcza 20 tysięcy absolwentek i absolwentów. Kończą oni studia na stopniu licencjackim, inżynierskim, magisterskim jednolitym lub uzupełniającym. Łącznie w Łodzi i okolicznych miejscowościach, kandydaci mogą wybierać spośród około 250 kierunków studiów. To bardzo rozbudowana oferta, która z powodzeniem powinna zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających osób, znajdują się tu kierunki techniczne, ekonomiczne, humanistyczne, biologiczne i inne. Atutem tutejszych uczelni jest rozbudowana i nowoczesna infrastruktura, w tym wysokiej jakości laboratoria. Bardzo atrakcyjne kampusy studenckie oraz akademiki i miasteczko akademickie Lumumbo dają wiele możliwości osobom, poszukującym swojego miejsca w Łodzi. Na edukację w tym mieście decydują się zarówno lokalni mieszkańcy, jak i przyjezdni. W Łodzi i okolicach zarejestrowanych jest około 95 tysięcy pracodawców, u których swoją karierę zawodową mogą rozpocząć absolwenci. Miasto Łódź posiada bardzo ciekawą ofertę spędzania czasu. Znajduje się tu około 200 kilometrów tras rowerowych. Dodatkowo w przestrzeni miejskiej jest ponad 30 parków, które zajmują łącznie powierzchnię 500 hektarów. To doskonałe miejsca do odpoczynku między zajęciami, na spacer lub do nauki na świeżym powietrzu. Na obrzeżach miasta jest usytuowany Las Łagiewnicki, który ma powierzchnię aż 1250 hektarów. Studenci mogą się tam wybrać na jednodniowe wycieczki lub pikniki. Łódź znana jest jako polskie centrum filmowe, w związku z czym posiada ciekawą ofertę kin studyjnych oraz teatrów. Nie brakuje tu dobrych restauracji, barów i pubów, a ulica Piotrkowska rozpoznawalna jest w całej Polsce. Studiowanie w województwie łódzkim możliwe jest także w mniejszych ośrodkach. Kandydaci na studia mogą skorzystać z oferty uczelni w takich miejscowościach jak Skierniewice, Zduńska Wola, Piotrków Trybunalski, Kutno, Łowicz, Pabianice i Sieradz.

Studia podyplomowe z inżynierii i analizy danych w Łodzi i w Łódzkiem

Gdzie w Łodzi i w Łódzkiem zdobywać wiedzę na podyplomówkach z Big Data, Data Science, Data Engeneering - stacjonarnych i on-line?

Praca po studiach z Big Data

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu kierunku Big Data i analiza danych na łódzkich uczelniach?

Studia na kierunkach i specjalnościach z analizy i inżynierii danych należą do studiów pracochłonnych i bardzo ciekawych, do tego są to studia wymagające. Dziedzina stale się rozwija, dlatego wiedza zdobyta na studiach nie oznacza końca nauki, osoby wiążące swoją przyszłość z wykonywaniem pracy w prywatnych firmach czy prowadząc własną działalność gospodarczą muszą być przygotowane na ciągły rozwój i dostosowanie zdobytej wiedzy do potrzeb szybkiego rozwoju techniki przetwarzania i obróbki danych. Przyszli analitycy, informatycy czy programiści muszą być osobami empatycznymi z dużą zdolnością wielowątkowego myślenia i otwartości na świat. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to absolwentów tych kierunków stale poszukują instytucje publiczne takie jak urzędy, ministerstwa oraz prywatne firmy informatyczne i analityczne. Inżynierowie danych z powodzeniem mogą prowadzić również własną działalność. Absolwent musi wykazywać się umiejętnością kreatywnego myślenia, dużą szczegółowością i pedantycznym podejściem do wykonywanych obowiązków. Dodatkowo musi mieć wiedzę na temat szybkiego rozwoju techniki i analizy danych.

Analiza i inżynieria danych to bardzo ciekawy kierunek studiów, zapewniające różne możliwości zatrudnienia i satysfakcjonujące wynagrodzenie. Należy sobie jednak odpowiedzieć na zasadnicze pytanie – czy ma się wyżej wymienione cechy i umiejętności. Jeśli tak, to rzeczywiście warto spróbować swoich sił w branży przetwarzania danych.

 • Big Data Engineer: Pracę na stanowisku inżyniera danych można wykonywać po studiach informatycznych lub z zakresu zarządzania danymi np. analiza danych, inżynieria danych, big data i studiach pokrewnych. Inżynierowie danych są odpowiedzialni za analizę danych i tworzenie baz danych. Nazywani są również inżynierami danych, inżynierami big data lub architektami big data. Stanowisko Big Data Engineer to jedno z najbardziej pożądanych stanowisk w przypadku sektora IT. Pracownik na tym stanowisku zajmuje się przede wszystkim gromadzeniem, przetwarzaniem, a następnie przechowywaniem owych danych. Big data engineer są pożądani na rynku pracy. Dlatego ich zarobki są bardzo wysokie. Każda rozwijająca się firma, w które przetwarzanie danych ma znaczenia powinna mieć zatrudnioną osobę na tym stanowisku.
 • Data Scientist: Pracę na stanowisku data scientist można wykonywać po studiach informatycznych lub z zakresu zarządzania danymi np. analiza danych, inżynieria danych, data scientist i studiach pokrewnych. Data scientist to profesjonalny analityk danych, który przygotowuje i analizuje dane oraz wyciąga z nich wnioski, wymagając od niego umiejętności programowania i statystyki. Jest to jedna z najbardziej rozwijających się branży na świecie. Firmy, które wiedzą, w jaki sposób je gromadzić i analizować, zyskują ogromną przewagę konkurencyjną. Do głównych zadań powierzonych specjalistom z tej dziedziny należy: tworzenie analizy kosztowej i silników rekomendacyjnych, tworzenie projektów geolokalizacji, symulacyjne optymalizację sieci logistycznej, pracowanie nad rozwojem aplikacji i narzędzi IT służących do diagnozowania awarii maszyn produkcyjnych i wiele innych.
 • Inżynier danych (Data Engineer): Pracę na stanowisku inżyniera danych (data engineer) można wykonywać po studiach informatycznych lub z zakresu zarządzania danymi np. analiza danych, inżynieria danych, big data i studiach pokrewnych. Inżynierowie danych są odpowiedzialni za procesy zbierania i przetwarzania surowych danych, ocenę przydatności nowych źródeł informacji oraz projektowanie i uruchamianie nowych relacyjnych baz danych, które pozwalają na przechowywanie oraz przetwarzanie napływających do systemu informacji. Współcześnie jest to bardzo popularne i poważane stanowisko pracy. Za absolwentami studiów z zakresu zarządzania danymi rozglądają się zarówno instytucje publiczne, jak i sektor prywatny.
 • Analityk Big Data: Pracę na stanowisku analityka danych (analityk big data) można wykonywać po studiach informatycznych lub z zakresu zarządzania danymi np. analiza danych, inżynieria danych, big data i studiach pokrewnych. Analityk big data to specjalista zajmujący się analizowaniem dużych zbiorów danych, popularnie nazywanych Big data, w celu uzyskania cennych informacji i wskazówek biznesowych. Korzysta on z różnych narzędzi i technik analizy danych, takich jak modelowanie predykcyjne, eksploracja danych i wiele innych.
 • Inżynier baz danych: Pracę na stanowisku inżyniera baz danych można wykonywać po studiach informatycznych lub z zakresu zarządzania danymi np. analiza danych, inżynieria danych, big data i studiach pokrewnych. Inżynierowie baz danych są odpowiedzialni za procesy zbierania i przetwarzania surowych danych, ocenę przydatności nowych źródeł informacji oraz projektowanie i uruchamianie nowych relacyjnych baz danych, które pozwalają na przechowywanie oraz przetwarzanie napływających do systemu informacji.
 • Administrator baz danych: Pracę na stanowisku administratora baz danych można wykonywać po studiach informatycznych lub z zakresu zarządzania danymi np. analiza danych, inżynieria danych, big data i studiach pokrewnych. Specjaliści zatrudnieni na stanowisku administratora baz danych odpowiedzialni są za: tworzenie baz danych, zarządzanie nimi, uaktualnianie ich, archiwizowanie i unowocześnianie. Z tego powodu administrator baz danych ma dostęp do ustawień parametrów systemu operacyjnego, decyduje o przydzieleniu miejsca na dysku oraz udostępnia użytkownikom zasoby systemowe. Jest to bardzo poszukiwany zawód przez pracodawców i coraz częściej bardzo doceniany.
 • Ekonometra: Pracę na stanowisku ekonometry można wykonywać kończąc studia z informatyki i ekonometrii. Specjaliści na tym stanowisku zajmują się mierzeniem związków występujących między zjawiskami lub procesami ekonomicznymi, a innymi zjawiskami ekonomiczno-technicznymi w celu prognozowania. Do tego potrzebna jest umiejętność szybkiej analizy dużych zbiorów danych. Specjaliści z tej dziedziny są poszukiwani na rynku pracy.
 • Neuroinformatyk: W celu pracy na stanowisku neuroinformatyka należy ukończyć studia z informatyki oraz studia z zakresu neuroinformatyki. Neuroinformatycy zajmują się m.in. konstruowaniem narzędzi informatycznych (np. baz danych) niezbędnych do zbierania, przechowywania i udostępniania danych, pochodzących z ludzkiego mózgu. W swojej pracy opracowują i wykorzystują techniki neurofeedbacku, czyli pozyskiwania informacji zwrotnej o aktywności mózgu, przedstawianej w wizualnej formie. Dzięki temu powstają interfejsy mózg-komputer. Jest to bardzo wysoce wyspecjalizowana kadra, która jest poszukiwana na rynku pracy.
 • Naukowiec: Po ukończeniu studiów I, II i III stopnia z analizy danych oraz studiów pokrewnych można kontynuować swoją ścieżkę kariery pozostając na uczelni w roli wykładowca oraz naukowca. Naukowiec to bardzo ogólne pojęcie. Naturalnymi predyspozycjami jest chęć prowadzenia badań, dochodzenia do prawdy, szukania rozwiązań i formułowanie sądów, a także umiejętność obrony własnego stanowiska. Praca na tym stanowisku to ciągła nauka, szkolenie i nauczanie innych. Z jednej strony to duża odpowiedzialność, z drugiej zaś duża samodzielność. Życie naukowca to ciągła aktualizacja zdobytej wiedzy, dlatego też jednym z najważniejszych elementów życia są badania, kursy, sympozja oraz inne okazje by móc rozwijać się w dziedzinie obranej na początku kariery. Postawienie na tą ścieżkę kariery to również pogodzenie się z faktem, iż często nasze badania będą miały zastosowanie tylko teoretyczne bez praktycznego wyrażenie, a przez to nie zawsze taka praca jest satysfakcjonująca. Jednak jeśli uda się doprowadzić badania do przełomowych rozwiązań to możemy wpisać się na stałe do historii nauki.

Rynek pracy w Łodzi i w Łódzkiem

Rynek pracy w Łodzi i w całym województwie jest przyjazny osobom, które rozpoczynają karierę zawodową. Obecnie stopa bezrobocia w Łodzi wynosi 6,2% i jest identyczna ze stopą bezrobocia dla całego kraju, jednak poziom bezrobocia w całym województwie łódzkim jest niższy od średniej krajowej, co może napawać optymizmem. Wiele osób decyduje się na dojeżdżanie do pracy do Warszawy, z którą region łódzki jest dobrze skomunikowany. Z dyplomami uczelni z województwa łódzkiego dużo łatwiej o atrakcyjne warunki pracy i wymarzone stanowiska. W Łodzi i okolicach wciąż prężnie działa wiele małych i średnich zakładów tekstylnych, z których region ten znany jest od lat. Tak jak wspomnieliśmy, w samej Łodzi jest około 95 tysięcy przedsiębiorców, a w całym województwie jest ich znacznie więcej. Do przodujących firm należą między innymi ABB, który ma również oddział w Aleksandrowie Łódzkim i BSH, jest to firma, która odpowiada za produkcję marek Bosch i Siemens. Z Łodzi wywodzi się mBank oraz znajdują się oddziały lub siedziby takich firm, jak: TomTom, Accenture, Clariant, Dell, Fujitsu, Indesit, czy Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. Ważnym pracodawcą jest również Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie. W gronie polecanych firm znajdują się także Toyota Leasing ze Zduńskiej Woli i MIRBUD ze Skierniewic. Na lokalnym rynku pracy poszukiwani są wykształceni specjaliści z każdego obszaru, dlatego studiowanie w Łodzi ma sens.

Zawód: Informatyk

Dzisiaj już stosunkowo rzadko używa się pojęcia “Informatyk”, gdyż zostało ono zastąpione konkretnymi specjalnościami, które występują w branży informatycznej, np. programista, administrator sieci, webdeveloper, specjalista ds. zabezpieczeń, etc. Każde z nich charakteryzuje się odmiennym zakres obowiązków, niezbędnych umiejętności i zarobkami. Czy jednak tradycyjni informatycy na dobre już zniknęli z rynku pracy? Kim naprawdę są i gdzie się ukryli? Kim jest

Czytaj więcej »

Zawód: inżynier robotyk

Co to jest zawód inżynier robotyk – co musisz wiedzieć. Na czym polega praca w branży inżynier robotyk? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji w Polsce? Jakie studia trzeba skończyć? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód inżynier robotyk? Inżynier robotyk to osoba zajmująca się projektowaniem, budową, programowaniem oraz

Czytaj więcej »

Zawód: projektant gier komputerowych

Kim jest projektant gier – co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód projektanta gier komputerowych? Projektant gier komputerowych to osoba odpowiedzialna za tworzenie i projektowanie gier komputerowych. Projektant gier jest odpowiedzialny za opracowywanie koncepcji gier, tworzenie zasad i mechanik rozgrywki, projektowanie poziomów,

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję