Site logo

Kierunek energetyka i chemia jądrowa w pytaniach i odpowiedziach

Myślisz o studiach w zakresie energetyki i chemii jądrowej, ale zastanawiasz się, czy warto je wybrać, co można po nich robić, jak wygląda tok studiowania, jakie uczelnie je prowadzą? I najważniejsze: czy tak naprawdę to studia dla Ciebie, czy masz odpowiednie predyspozycje? Ten tekst odpowie na najważniejsze pytania o kierunku energetyka i chemia jądrowa.

O czym są studia na kierunku energetyka i chemia jądrowa?

Energetyka, choć jest niezwykle złożoną dziedziną, ma prostą definicję. Energetyka jest zatem wiedzą o przetwarzaniu różnych form energii w celu wykorzystania jej w celach użytkowych.

Chemia jądrowa obejmuje gałąź wiedzy o przemianach jąder atomowych. W takich przemianach możliwe jest uwolnienie znacznych ilości energii, która niezbędna jest człowiekowi.

Gdzie można studiować energetykę i chemię jądrową?

Zapoznaj się z ofertą uczelni, prowadzących te studia i dowiedz się więcej o studiach na kierunku energetyka i chemia jądrowa. Studia o energetyce i chemii jądrowej prowadzą uczelnie państwowe, ale i wiele wyższych szkół prywatnych. Sprawdź, gdzie możesz studiować kierunek energetyka i chemia jądrowa.

Czy energetyka i chemia jądrowa to kierunek dla mnie?

Jakie cechy charakteru mogą pomóc w studiowaniu energetyki i chemii jądrowej i późniejszej pracy zawodowej? Do tych cech z pewnością należą:

 • precyzja
 • dokładność
 • skrupulatność
 • dociekliwość
 • determinacja
 • zdecydowanie

Jak wygląda studiowanie energetyki i chemii jądrowej?

Jakie przedmioty można odnaleźć w planie zajęć na energetyce i chemii jądrowej? Choć są różnice między uczelniami, zwykle na studiach w zakresie energetyki i chemii jądrowej można się spodziewać przedmiotów takich jak:

 • chemia fizyczna
 • fizyka jądrowa
 • hydrodynamika
 • bezpieczeństwo instalacji jądrowych
 • język angielski

Czego nauczę się na studiach w zakresie energetyki i chemii jądrowej?

Oczywiście nie ma tu żadnych gwarancji, wiele zależy od Twoich predyspozycji i kierunku specjalizacji. Wielu absolwentów energetyki i chemii jądrowej podkreśla jednak, że ich studia pozwoliły na zdobycie umiejętności takich jak:

 • ocena efektywności rozwiązań technicznych
 • opracowywanie różnych technologii energetycznych
 • projektowanie rozwiązań w energetyce
 • stosowanie wiedzy o przemianach jądrowych
 • wykonywanie obliczeń w zakresie energetyki

Z czego pisać pracę dyplomową z energetyki i chemii jądrowej?

Możliwości jest bardzo wiele, jako przykładowe tematy można wymienić następujące:

 • Superparamagnetyczne nanocząstki z wbudowanymi jonami Ho+3 badania właściwości magnetycznych i luminescencyjnych
 • Elektrochemia oraz spektroelektrochemia 99Tc w roztworach zasadowych
 • Badania elektrochemii żelaza z wykorzystaniem ex-situ spektroskopii Mössbauera
 • Zastosowanie mioblastów oraz mezenchymalnych komórek macierzystych w regeneracji mięśnia sercowego – badania izotopowe

Co po studiach w zakresie energetyki i chemii jądrowej?

Absolwenci energetyki i chemii jądrowej bardzo często wybierają:

 • pracę w instytucjach badawczych
 • pracę w przemyśle energetycznym
 • rozwój naukowy i otwarcie przewodu doktorskiego
 • popularyzację wiedzy o energetyce
 • pełnienie funkcji niezależnego eksperta

Szukasz studiów podyplomowych z energetyki i chemii jądrowej?

Jeśli ukończyłeś już studia pierwszego stopnia lub magisterskie, warto zastanowić się nad możliwościami podjęcia studiów podyplomowych na kierunku energetyka i chemia jądrowa oraz innych studiach o technice!

Jakie są zarobki po energetyce i chemii jądrowej?

Ile zarabiają absolwenci studiów w zakresie energetyki i chemii jądrowej?

Rynek pracy jest bardzo zmienny, wynagrodzenia kształtują się w zależności od zapotrzebowania na pracę w danym zawodzie. Aby dowiedzieć się, jaka jest aktualna sytuacja na rynku pracy, sprawdź nasz serwis Praca!

Co zamiast energetyki i chemii jądrowej?

Energetyka i chemia jądrowa to jeden z kierunków studiów o technice. Sprawdź inne kierunki, które mogą Cię zainteresować.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję