Site logo

Kierunek stosunki międzynarodowe w Kielcach

Studia międzynarodowe stosunki Kielce

Gdzie na studia ze stosunków międzynarodowych w Kielcach?

Wszystkie studia z międzynarodowych stosunków w biznesie, polityce, kulturze w Kielcach i Świętokrzyskiem

List view

Opinie o studiach ze stosunków międzynardoowych

Poradniki dla przyszłych studentów kierunku międzynarodowe stosunki biznesowe, polityczne, kulturalne w Kielcach i Świętokrzyskiem. Kierunki ze stosunków międzynarodowych okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

Biznes międzynarodowy
Redakcja Studia.pl

Biznes i polityka Indii

Słuchacze studiów na kierunku Biznes i Polityka Indii uzyskają wiedzę z zakresu zarządzania na rynkach azjatyckich z uwzględnieniem aspektów kulturowych i ekonomicznych. Poznają politykę gospodarczą

Czytaj więcej »

Zobacz inne studia humanistyczne, społeczne, ekonomiczne w Kielcach

Szukasz innych studiów kształcących na kierunkach związanych z humanistyką i sprawami społecznymi lub ekonomia i biznesem? Sprawdź wszystkie humanistyczno-społeczne i ekonomiczno-biznesowe kierunki studiowania.

Kierunek stosunki międzynarodowe - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania stosunków międzynarodowych. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto studiować stosunki międzynarodowe w Kielcach i Świętokrzyskiem?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku z międzynarodowych stosunków w biznesie, polityce, kulturze na poznańskiej uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Jeśli wahasz się, czy studiowanie jednego z kierunków dyplomacją europejską, europeistyką, stosunkami międzynarodowymi ma sens, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na studia politologiczne – dowiedz się o nich więcej. Sprawdź, co to są stosunki międzynarodowe, jakie daje możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Kierunki związane ze stosunkami międzynarodowymi dostępne są na studiach licencjackich (3 lata) oraz na magisterskich studiach uzupełniających (2 lata). Można także uczyć się aspektów związanych ze stosunkami międzynarodowymi na podyplomówkach dających podstawowe kompetencje humanistyczne lub pogłębiające wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji. Stosunki międzynarodowe, europeistyka, dyplomacja europejska to nauki, które zajmują się działalnością związaną z międzynarodowymi organizacjami politycznymi, ich charakterem i historią. Studia z dyplomacji europejskiej i europeistyki mają charakter interdyscyplinarny, uzyskasz zatem na nich wiedzę z kilku dyscyplin naukowych. Studia te dotyczą Europy, w wymiarze politologicznym, historycznym, społecznym, ekonomicznym, prawnym i gospodarczym. Podczas studiów poznasz także aspekty związane z dyplomacją, bezpieczeństwem europejskim, administracją europejską, czy integracją europejską. Natomiast studia ze stosunków międzynarodowych umożliwiają zdobycie umiejętności rozumienia relacji między państwami i organizacjami międzynarodowym. Podczas zajęć będziesz uczyć się m.in. politologii, prawa międzynarodowego, historii, filozofii, ekonomii.

 • Dyplomacja: Dyplomacja – europejska, międzynarodowa – to oryginalny kierunek studiów, który pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych do pracy w strukturach administracji unijnej. Program studiów skupia się na zagadnieniach związanych z historią, politologią, ekonomią, a także kultury i nauk społecznych. Interdyscyplinarny charakter studiów sprawia, że dyplomacja europejska kształci absolwentów przygotowanych do pracy na przeróżnych stanowiskach, m. in. doradczych, w administracji państwowej, międzynarodowej, a także w biurach poselskich i dyplomacji. Interdyscyplinarny program studiów, który poza zagadnieniami związanymi z dyplomacją obejmuje wiedzę z zakresu m.in. prawa, ekonomii, kultury, nauk społecznych i politycznych. Ważnym elementem rozwijanym w trakcie nauki mają być kompetencje językowe.
 • Europeistyka: Złośliwi mogą powiedzieć, że studiowanie na kierunku europeistyka to strata czasu, podobna do studiowania “Globalistyki” albo, po prostu, studiów na kierunku “Wiedza”. Oczywiście żaden z tych kierunków nie istnieje. W jaki sposób europeistyka wytworzyła wokół siebie tak czarne stereotypy? Przez wiele lat absolwenci tego kierunku nie byli kształceni, z uwzględnieniem potrzeb rynku. Ich studia służyły rozbudowie wiedzy, z pominięciem umiejętności. Do tego należy dołożyć, bardzo ogólny przedmiot studiów i mamy już receptę na wizerunkową katastrofę. Aby dowiedzieć się, jakie są preferencje komisji rekrutacyjnej, funkcjonującej w wybranej uczelni warto zapoznać się z ogłoszeniami na stronie internetowej przyszłej szkoły. Rekrutacja oparta o konkurs świadectw będzie szczególnie premiować przedmioty społeczne i humanistyczne. W czasie nauki w szkole średniej w sposób szczególny warto położyć nacisk na naukę geografii Europy, historii powszechnej, wiedzy o społeczeństwie oraz wiedzy o kulturze i sztuce Starego Kontynentu. Takie przygotowanie, z pewnością, pomoże w świetnym starcie na pierwszym semestrze studiów. Wykłady i konwersatoria, czyli ćwiczenia to główne formy dydaktyczne stosowane przez nauczycieli, którzy uczą na kierunku europeistyka. Uczestnicząc w seminariach i proseminariach zyskujesz okazję do bezpośredniej współpracy z wybranymi naukowcami, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Realizacja własnych projektów badawczych to warunek niezbędny, by uzyskać dyplom. Ważną częścią studiów mogą stać się także praktyki, dlatego nie warto ich lekceważyć. Kryterium ich wyboru powinno być oparte o możliwości zwiększenia sobie szans na dobrą pracę tuż po studiach. Nie można się tu kierować najłatwiejszą możliwością zdobycia pieczątki i podpisu w dzienniku praktyk.
 • Stosunki międzynarodowe: Treści programowe stosunków międzynarodowych to olbrzymi zasób wiedzy o świecie w ujęciu historycznym, geograficznym, politycznym, prawnym, kulturowym. Modele oddziaływań pomiędzy państwami i organizacjami międzynarodowymi były kształtowane przez wiele tysięcy lat, a zdobycie wiedzy o ich naturze musi nastąpić w trakcie kilkuletnich studiów. Choć procedury rekrutacyjne nie stanowią już bariery nie do pokonania, trzeba wiedzieć, że niektóre uczelnie stawiają kandydatom poprzeczkę bardzo wysoko. Z pewnością do decyzji potrzebny jest jakiś zakres wiedzy o tym kierunku. Wypełnienie warunków formalnych, takich jak zdanie matury z określonych przedmiotów i uzyskanie odpowiednich wyników to oczywistość. Z doświadczenia można jednak powiedzieć, że to nie wszystko. Czyżby szkoła średnia nie była wystarczającym przygotowaniem do poznawania problematyki związanej ze stosunkami międzynarodowymi? Można zaryzykować twierdzenie, że nie. Dlaczego? Kierunek ten wymaga bardzo szerokiej wiedzy. Na wykładach, ćwiczeniach i seminariach bardzo często poruszane są problemy współczesnego świata i dynamicznych zmian w sojuszach międzynarodowych, uwarunkowaniach geopolitycznych, gospodarczych, czy ekonomicznych. Swoistego wyczucia, analizy tego rodzaju danych, umiejętności gromadzenia i kojarzenia faktów politycznych nie można nauczyć się poprzez lekturę podręczników. Serwisy informacyjne, artykuły prasowe i naukowe, na tematy związane z przedmiotem studiów są niezwykle istotnym źródłem dziedzinowej wiedzy. Studia nie należą do łatwych. Studenci pierwszych semestrów nierzadko są przestraszeni ogromem informacji, które muszą zapamiętać i umieć przywoływać w bardzo różnych kontekstach. Nauka to wykłady i konwersatoria, czasem zwane też ćwiczeniami. Studenci ostatnich semestrów uczestniczą też w seminariach, by napisać swoje prace dyplomowe w ramach wybranej przez siebie specjalności.
 • Studia afrykańskie: Studia na kierunku studia afrykańskie należą do wyjątkowych w skali kraju. Zajęcia skupiają się na zagadnieniach dotyczących Afryki głównie w zakresie nauk społecznych, lecz także oferujący zajęcia z takich dziedzin jak: historia, sztuka, geografia a również filozofia czy religie i wierzenia.
 • Studia azjatyckie: Studia na kierunku studia azjatyckie należą do wyjątkowych w skali kraju. Zajęcia pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na zrozumienie fenomenu azjatyckiego w kontekście kulturowym, politycznym, społecznym i ekonomicznym, i tym samym przygotowuje do swobodnego poruszania się w kręgach dyplomatycznych oraz otoczeniu biznesowym na tamtejszych rynkach.
 • Studia bałkańskie: Studia na kierunku studia bałkańskie należą do wyjątkowych w skali kraju. Studia skupiają się na poznawaniu języków obcych Bałkan. Dodatkowo studenci doskonalą swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego specjalistycznego: w biznesie lub dyplomacji. Przedmioty dają wiedzę o realiach gospodarczo-politycznych i społeczno-kulturowych obszarów języków kierunkowych.
 • Studia bliskowschodnie: Studia na kierunku studia bliskowschodnie należą do wyjątkowych w skali kraju. Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny. Słuchacze w trakcie studiów zdobywają wiedzę na temat kultury oraz systemów politycznych, gospodarczych i społecznych funkcjonujących na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce Północnej i Azji Południowo-Zachodniej. Student poznaje historię i kulturę Bliskiego Wschodu oraz stosunki międzynarodowe i politykę państw regionu, a w szczególności cywilizację muzułmańską, islam, judaizm oraz współczesne społeczeństwa krajów arabskich, Izraela, Turcji i Iranu; nabywają wiedzę o filozofii muzułmańskiej, sztuce, literaturze i kinematografii Bliskiego Wschodu, a także o problemach rozwojowych regionu. Dodatkowo słuchacz może wybrać przedmioty związane z kulturą i historią Izraela.
 • Studia euroazjatyckie: Studia euroazjatyckie należą do wyjątkowych w skali kraju. Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny. Łączą wiedzę ze stosunków międzynarodowych, politologii z wiedzą filologiczną. Studia są odpowiedzią na rosnące potrzeby instytucji i urzędów w Polsce i Unii Europejskiej poszukujących specjalistów od państw euroazjatyckich: Rosji, państw Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu. Program studiów obejmuje zarówno historię wybranych państw, ich konfliktów zbrojnych, elementy ich polityki zagranicznej, transformację systemów politycznych jak i przedmioty odnoszące się do etnopolityki, kultury w ujęciu socjologicznym i politycznym, czy kształtowania elit politycznych i przywództwa politycznego.
 • Studia nad Chinami: Studia nad Chinami są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów ds. rynku Chińskiego. To wyjątkowe studia w skali kraju, jednak na zachodnie studia te oferowane są na każdym uniwersytecie. W ramach studiów realizowany jest program nauczania, na który składają się trzy zasadnicze grupy przed­miotów: podstawowe: Cywilizacja konfucjańska, historia Chin, wiedza o sztuce i literaturze Dalekiego Wschodu, kultura audiowizualna w obszarze Dalekiego Wschodu.
 • Studia nad Japonią: Studia nad Japonią mają charakter interdyscyplinarny. Z jednej strony łączą ze sobą kulturoznawstwo, japonistykę, a z drugiej zaś historię, stosunki międzynarodowe. Słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu problemów społeczno-kulturowych, politycznych i ekonomicznych regionu, a także dobrą znajomość języka orientalnego i angielskiego, co stwarza możliwość zatrudnienia w bardzo szybko powstających instytucjach zorientowanych na współpracę z krajami regionu, w tym głównie z Japonią
 • Studia nad Koreą: Studia nad Koreą mają charakter interdyscyplinarny. Z jednej strony łączą ze sobą kulturoznawstwo, koreanistykę, a z drugiej zaś historię, stosunki międzynarodowe. Jest to region wyjątkowy w skali świata: etnicznie jest domem jednego narodu, jakim są Koreańczycy, a politycznie – obszarem podzielonym pomiędzy dwa państwa. Dwa bardzo różne państwa. Ze strony południa mamy kraj demokratyczny, nowoczesny i szybko rozwijający się, ze strony północy kraj autorytarny i jeden z najbiedniejszych na świecie.
 • Zajęcia cechują się typowym dla nowoczesnych studiów regionalnych, interdyscyplinarnym podejściem badawczym, koncentrując się na kwestiach społeczno-kulturowych, badanych w szerokim kontekście historycznym, a także na sytuacji politycznej i gospodarczej regionu.
 • Studia skandynawsko-bałtyckie: Studia skandynawsko-bałtyckie mają charakter interdyscyplinarny. Z jednej strony łączą ze sobą kulturoznawstwo, języki obce, a z drugiej zaś historię i stosunki międzynarodowe. Zajęcia pogłębiają wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania dobrami szeroko pojętej kultury. Zapewniają naukę języków obcych (język norweski, niemiecki, rosyjski), oferują możliwość studiów za granicą, w państwach skandynawskich i regionu bałtyckiego.
 • Studia śródziemnomorskie: Studia śródziemnomorskie mają charakter interdyscyplinarny. Z jednej strony łączą ze sobą kulturoznawstwo, języki obce, a z drugiej zaś historię i stosunki międzynarodowe. Głównym celem nauki na tym kierunku jest nauka języków greckiego i łacińskiego oraz przekazanie wiedzy o starożytności, w połączeniu z nauką języków nowożytnych oraz wiedzą o świecie współczesnym. W trakcie zajęć przybliża się cechy różnych krajów i kultur basenu Morza Śródziemnego, ich historii oraz teraźniejszości, wzajemnego oddziaływania z uwzględnieniem rozmaitych perspektyw. Dodatkowo poznaje się języki nowożytne, takie jak arabski, nowogrecki czy włoski.
 • Studia polsko-ukraińskie: Studia polsko-ukraińskie ze względu na swoją specyfikę są bardzo wyjątkowe w skali kraju. Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny, łączący w sobie zagadnienia z dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk humanistycznych. Słuchacze zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne odnoszące się do różnorodnych zagadnień życia politycznego, społecznego i kulturalnego, które determinują historię i współczesność stosunków polsko-ukraińskich, zarówno w wymiarze regionalnym jak i w kontekście ogólnoeuropejskim. Cechą charakterystyczną studiów jest fakt, że są one skierowane do obywateli Polski, jak i Ukrainy. W trakcie studiów prowadzona jest nauka języka polskiego dla obywateli Ukrainy i ukraińskiego dla obywateli Polski.
 • Studia polsko-niemieckie: Studia polsko-niemieckie ze względu na swoją specyfikę są bardzo wyjątkowe w skali kraju. Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny, łączący w sobie zagadnienia z dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk humanistycznych. Głównym celem studiów jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat kultury, ustroju politycznego i gospodarki Niemiec i Polski. Dodatkowo nacisk kładziony jest na naukę języka obcego i umiejętności translatorskie.

Studia w Kielcach i w świętokrzyskim

Kielce to stolica województwa świętokrzyskiego i jednocześnie najważniejszy ośrodek akademicki tego regionu. Znajdują się tu, zarówno uczelnie państwowe jak i prywatne, dzięki czemu potencjalni studenci mogą wybierać spośród oferty około 130 kierunków. Co roku na tutejszych uczelniach studiuje ponad 20 tysięcy studentów, a progi uczelni w roli absolwentów opuszcza około 7 tysięcy osób. Na co dzień studiują oni na studiach licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich, magisterskich uzupełniających lub podyplomowych. Atutem tutejszych uczelni jest ich bardzo nowoczesna infrastruktura, w tym laboratoria. Miasto i jego ośrodki studenckie rozwijają się w dużej mierze dzięki wsparciu finansowemu z dotacji unijnych, co wpływa korzystnie na jakość i komfort studiowania. W samych Kielcach zarejestrowanych jest blisko 30 tysięcy firm, co jest sporym atutem tego miasta i daje wiele możliwości pracy absolwentom oraz studentom. Oczywiście nie samą nauką człowiek żyje. W Kielcach studenci mają ciekawe możliwości spędzania wolnego czasu między zajęciami lub do nauki na świeżym powietrzu. Miasto położone jest w Górach Świętokrzyskich, które są doskonałym miejscem wypadowym, na przykład na całodniowe wycieczki. Kielce należą również do najbardziej zielonych miast w Polsce, na co wpływ mają liczne parki i lasy. Aż 25% miasta to zieleń. Najbardziej znane miejsca aktywnego wypoczynku to Park Staszica, Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy, czy też Rezerwat Kadzielnia. Ponad 230 kilometrów tras rowerowych w mieście oraz w okolicznych górach, to wspaniała wiadomość dla fanów turystyki rowerowej. W mieście działają również liczne puby, kluby muzyczne i restauracje. Oferta teatrów i kin studyjnych wpływa na rozwój kulturalny studentów. Fani historii i zwiedzania mogą odwiedzić Muzeum Narodowe w Kielcach, Jaskinię Raj, czy nieodległy Zamek Królewski w Chęcinach. Kielce to niejedyny ośrodek akademicki w województwie świętokrzyskim. Studiowanie możliwe jest również w takich miejscowościach jak Sandomierz, Pińczów i Ostrowiec Świętokrzyski. Uczelnie z tych miejscowości opuszcza kilkuset absolwentów rocznie.

Studia podyplomowe ze stosunków międzynarodowych w Kielcach i Świętokrzyskiem

Gdzie w Kielcach i Świętokrzyskiem zdobywać wiedzę z biznesowych, politycznych, kulturalnych stosunków międzynarodowych na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach - stacjonarnych i on-line?

Praca po studiach ze stosunków międzynarodowych

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu kierunków m.in. stosunki międzynarodowe i biznes międzynarodowy na kieleckich i świętokrzyskich uczelniach?

Studia na stosunkach międzynarodowych należą do studiów pracochłonnych, jednak niezbyt wymagających. Dziedzina stale się rozwija, dlatego wiedza zdobyta na studiach nie oznacza końca nauki, osoby wiążące swoją przyszłość z wykonywaniem pracy w instytucjach publicznych, politycznych, dziennikarskich czy prowadząc własną działalność gospodarczą muszą być przygotowane na ciągły rozwój i dostosowanie zdobytej wiedzy do zmieniającego się świata. Przyszli specjaliści ds. relacji międzynarodowych muszą być osobami cierpliwymi z dużą zdolnością analitycznego myślenia. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to absolwentów tych kierunków stale poszukują instytucje publiczne, polityczne oraz redakcje medialne. Dodatkowo osoby kończące te kierunki znajdą zatrudnienie we wszystkich przedsiębiorstwach na stanowiskach eksportowych. Absolwent musi wykazywać się umiejętnością kreatywnego myślenia, dobrego pióra oraz umiejętnością szybkiego podejmowania decyzji i dużą odpornością na stres. Stosunki międzynarodowe to bardzo ciekawy kierunek, zapewniający różne możliwości zatrudnienia i satysfakcjonujące wynagrodzenie. Należy sobie jednak odpowiedzieć na zasadnicze pytanie – czy ma się wyżej wymienione cechy i umiejętności. Jeśli tak, to rzeczywiście warto spróbować swoich sił w branży nauk o relacjach międzynarodowych.

 • Dyplomata: Pracę na stanowisku dyplomaty można wykonywać kończąc studia politologiczne, takie jak dyplomacja, politologia, stosunki międzynarodowe. Dyplomata to przede wszystkim osoba potrafiąca słuchać. Współcześnie dyplomatą może zostać każdy, nie jest już wymagane osiągnięcie stopnia dyplomatycznego, chociaż jest to droga rekomendowana. Zawód ten, kojarzony przede wszystkim z dalekimi podróżami i uczestnictwem w wykwintnych przyjęciach, w rzeczywistości obejmuje znacznie szerszy zakres zadań. Jednak praca w instytucjach międzynarodowych to praca z ludźmi. Praca ta wymaga od nas szeregu kompetencji miękkich takich jak: łatwość w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji, komunikatywność, otwartość, duża odporność na presję oraz umiejętności i techniki negocjacyjne. Jednym z głównym celów pracy dyplomaty jest odkrycie co może mieć wpływ na decyzję z drugiej strony oraz kreowanie rozmowy w taki sposób aby druga strona była zapewniona, że uda się jej cele osiągnąć. Dyplomacja jest bardzo skomplikowanym i złożonym procesem i nie każda osoba może wykonywać ten zawód. Absolwent kierunków politologicznych o specjalności z dyplomacji może znaleźć pracę w: dyplomacji, biurach poselskich, Ministerstwie Spraw Zagranicznych w formie doradcy.
 • Specjalista ds. europejskich: W celu pracy w instytucjach UE warto ukończyć studia politologiczne, w szczególności takie kierunki jak politologia, stosunki międzynarodowe europeistyka czy dyplomacja. Szerokie możliwości zatrudnienia stwarzają różnego rodzaju organizacje pozarządowe, które są beneficjentami środków wypłacanych w ramach konkretnych funduszy europejskich. Absolwenci europeistyki znajdują też zatrudnienie rządowych i samorządowych agendach odpowiedzialnych za kształtowanie gospodarczych, kulturowych i biznesowych relacji Polski z innymi krajami Europy. Także sektor prywatny dostarcza wielu miejsc pracy dla fachowców w zakresie gospodarki europejskiej. Aby zwiększyć swoje szanse, warto połączyć studia na kierunku Europeistyka ze studiami, które dzięki swojemu praktycznemu charakterowi wyposażą przyszłego pracownika w konkretne umiejętności zawodowe.
 • Urzędnik i pracownik instytucji publicznych: Wykształcenie na kierunkach międzynarodowych to dobre przygotowanie do pracy w administracji publicznej oraz całym sektorze publicznym. Zawód urzędnika można wykonywać kończąc studia z zakresu nauki politycznych, społecznych, humanistycznych i ekonomicznych. Urzędnicy nie mogą już arbitralnie podejmować decyzji. W procesie projektowania rozwiązań aktywnie uczestniczą przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i pojedynczy obywatele. W Polsce ten model dopiero raczkuje, ale patrząc na zachodzące przemiany przewiduje się, że z pewnością dalej będzie się rozwijał. Brakuje jednak specjalistów mogących sprawnie zarządzać w nowych realiach. Tu pojawia się szansa dla absolwentów studiów politologicznych oraz stosunków międzynarodowych, którzy łączą umiejętności formalne, w tym prawnicze czy ekonomiczne, z właściwym rozumieniem roli społeczeństwa obywatelskiego. Studia przygotowują nowy typ urzędnika – specjalisty w zakresie prawa, ale jednocześnie niezwykle otwartego na współpracę z obywatelami, rozumiejącego, że przestrzeń publiczna jest własnością wszystkich i każdy winien mieć wpływ na jej kształt. Otwiera drogę do dobrze płatnych stanowisk. To przede wszystkim możliwość pracy w organach władzy publicznej: parlamencie (Sejmie i Senacie), administracji rządowej (w ministerstwach, urzędach centralnych i wojewódzkich) oraz samorządowych (w sejmikach wojewódzkich, radach powiatów i gmin, urzędach marszałkowskich, starostwach powiatowych, urzędach miast i gmin). Jednak instytucje publiczne to także wszelkie podległe urzędom jednostki: urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, państwowe i samorządowe jednostki kultury i sztuki, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, szkoły i instytucje edukacyjne. Zatrudnienie w instytucjach publicznych to również praca w funduszach np. Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Ochrony Środowiska, Funduszu Pracy, Narodowym Funduszu Zdrowia. Częścią sektora publicznego jest również sektor ubezpieczeń społecznych – ZUS oraz KRUS.
 • Specjalista ds. stosunków międzynarodowych: W celu pracy na stanowiskach współpracy międzynarodowej warto ukończyć studia politologiczne, a w szczególności stosunki międzynarodowe i kierunki pokrewne. Kariera absolwenta stosunków międzynarodowych przybierać może bardzo różne oblicza. Uzależniona jest bardzo mocno od indywidualnych predyspozycji i w zasadzie nie istnieją jakieś powtarzające się wzorce. Wystarczy przyjrzeć się liście potencjalnych miejsc pracy, które wymagają wiedzy o relacjach pomiędzy państwami i organizacjami międzynarodowymi. Będą to korporacje, przedsiębiorstwa międzynarodowe, różne agendy rządowe, dyplomacja, organizacje pozarządowe oraz samorządy, które prowadzą sprawy związane z imigracją lub współpracą zagraniczną.
 • Dziennikarz, mediaworker: Biegłość w posługiwaniu się językiem polskim, znajomość rzemiosła dziennikarskiego oraz wyniesiona ze studiów erudycja to dobra podstawa do pracy w mediach, takich jak prasa, radio, telewizja, media interaktywne (internetowe). Nie tylko tam, gdzie liczy się wysoka kultura języka, ale i komunikatywność oraz jasność przekazu. Znajomość różnych konwencji językowych pozwala na kształtowanie takiej formy, aby była dostosowana do poziomu wykształcenia oraz potrzeb odbiorcy. Absolwenci studiów medialnych nie mają problemu zarówno z dziennikarskimi gatunkami informacyjnymi (informacja/news, wzmianka, notatka, kalendarium, relacja/sprawozdanie, szkic reportażowy, sylwetka, wywiad), jak i bardziej subiektywną publicystyką (komentarz, esej, feature, recenzja, felieton, wywiad, portret, reportaż).
 • Rzecznik prasowy, pracownik działów i agencji PR: Każda osoba zajmująca się komunikacją marketingową na rzecz firm, marek, instytucji, osób publicznych, musi mieć w małym palcu biegłość w posługiwaniu się polszczyzną. Zatem absolwent komunikacji społecznej, stosunków międzynarodowych, politologii, dyplomacji jest naturalnym kandydatem na rzecznika prasowego i specjalisty ds. public relations, osobę odpowiedzialną za kształtowanie opinii publicznej i budowanie wizerunku w mediach, w tym w mediach społecznościowych.
 • Influencer, bloger, vloger, podcaster, youtuber: Studia ze stosunków międzynarodowych mogą być dobrą podstawą do budowania kariery internetowego lidera opinii, skupiającego się na polskim kręgu kulturowym lub społecznościach posługujących się innym językiem obcym. Biegłość w posługiwaniu się mową i pismem w połączeniu z kontekstem kulturowym, przekłada się na możliwość budowania zasięgu w grupie obserwatorów oraz wpływanie na ich decyzje związane z biznesem, show businessem, poradnictwem i innymi sferami życia.
 • Redaktor, edytor, korektor, wydawca: Studia ze stosunków międzynarodowych dają dobre podstawy do pracy przy publikacjach literackich w wydawnictwach, zarówno klasycznych (książki, magazyny i pisma drukowane), jak i multimedialnych (e-booki, podcasty, adaptacje multimedialne literatury) zwłaszcza w przypadku edytorskich ścieżek studiowania. Biegłość w posługiwaniu się polszczyzną, znajomość reguł i konwencji językowych pomaga w pracy nad tekstami użytkowymi i literaturą piękną, zarówno w redagowaniu, jak i korekcie. Znajomość trendów literackich oraz nowości, przydaje się w wyszukiwaniu tekstów do publikacji, ich ocenie oraz zamawianiu.
 • Badacz stosunków międzynarodowych i relacji publicznych: Po ukończeniu studiów I, II i III stopnia z zakresu stosunków międzynarodowych i innych kierunków społecznych można kontynuować swoją ścieżkę kariery pozostając na uczelni w roli wykładowca oraz naukowca. Naukowiec to bardzo ogólne pojęcie. Naturalnymi predyspozycjami jest chęć prowadzenia badań, dochodzenia do prawdy, szukania rozwiązań i formułowanie sądów, a także umiejętność obrony własnego stanowiska. Praca na tym stanowisku to ciągła nauka, szkolenie i nauczanie innych. Z jednej strony to duża odpowiedzialność, z drugiej zaś duża samodzielność. Życie naukowca to ciągła aktualizacja zdobytej wiedzy, dlatego też jednym z najważniejszych elementów życia są badania, kursy, sympozja oraz inne okazje by móc rozwijać się w dziedzinie obranej na początku kariery. Postawienie na tą ścieżkę kariery to również pogodzenie się z faktem, iż często nasze badania będą miały zastosowanie tylko teoretyczne bez praktycznego wyrażenie, a przez to nie zawsze taka praca jest satysfakcjonująca. Jednak jeśli uda się doprowadzić badania do przełomowych rozwiązań to możemy wpisać się na stałe do historii nauki.
 • Specjalista ds. eksportu: Studia na kierunkach ze stosunków międzynarodowych pozwalają na zdobycie szerokiej wiedzy o relacjach zarówno między państwami, jak i społeczeństwami. Pozwala to na poznania specyfiki tych relacji, co w konsekwencji prowadzi do poznania charakterystyki biznesu między firmami w różnych krajach i kulturach. Właśnie na takich absolwentów czeka rynek pracy. Prywatne firmy i przedsiębiorstwa szukają do swoich działów eksportu osób, które znają zarówno języki, jak i specyficzne relacje między różnymi kulturami, a tylko poznanie tych relacji pozwala na prowadzenie skutecznego biznesu. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. eksportu należy utrzymywanie relacji biznesowych oraz skuteczna sprzedaż produktów firmy. Dodatkowo osoby te odpowiedzialne są za przygotowanie dokumentów międzynarodowych, jak również zamawianie i organizację transportu wykonanego wyrobu. Jest to bardzo multizadaniowe zajęcia i wymaga ono szerokich kompetencji. Praca ta odwdzięcza się wysokimi zarobkami oraz częstymi podróżami międzynarodowymi.

Praca po studiach w Kielcach i w świętokrzyskim

Rynek pracy w Kielcach jest bardzo przyjazny absolwentom, którzy płynnie mogą na niego wejść i rozpocząć swoją karierę zawodową. W Kielcach zarejestrowanych jest blisko 30 tysięcy firm, które dają wiele możliwości studentom, dzięki czemu wielu z nich rozpoczyna swoją pracę jeszcze w trakcie edukacji i kontynuuje ją równolegle ze studiami. Obecnie stopień bezrobocia w tym mieście wynosi 5,5% i jest niższy niż średnia krajowa. Jest to bardzo atrakcyjne miejsce do nauki i życia. W okolicach Kielc znajduje się wiele dużych firm, które mogą być atrakcyjne dla absolwentów tutejszych uczelni. Do największych firm należą Grupa PSB Handel w Wełeczu, Celsa Huta w Ostrowcu Świętokrzyskim, Enea Elektrownia Połaniec, MAN BUS Sp. z o. o. w Starachowicach, NSG Group Polska Sp. z o. o. w Sandomierzu, Lafarge Cement S.A. w Małogoszczy i inne. W samych Kielcach również znajduje się wiele firm, które są godne uwagi. Do największych pracodawców w mieście należą: Cersanit S.A., Kolporter Sp. z o. o., Grupa Kapitałowa Echo Investment, Grupa kapitałowa Barlinek, Frega Frejowski, Garbol Sp. J., NSK Bearing Polska S.A, czy też Karry Polska Sp. z o. o. To firmy, które potrzebują wysokiej jakości specjalistów i wykształconych absolwentów. Pracę w nich znajdą osoby o bardzo różnym wykształceniu, zarówno biznesowym i marketingowym, jak i po kierunkach bardziej technicznych. To sprawia, że Kielce i cały region województwa świętokrzyskiego jest atrakcyjny jako rynek pracy.

Dyrektor operacyjny w start-upie z branży technicznej | Zawód z pasją

Jak wygląda praca na stanowisku managerskim w start-upie z branży technicznej? O swojej pracy opowiada Magdalena Polańska., dyrektor operacyjny w branży łagodnych komór hiperbarycznych, absolwentka licencjackiego i magisterskiego zarządzania w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E Kwiatkowskiego w Gdyni. Jak pracuje się w startupie? Pracujesz jako dyrektor operacyjny w firmie OMNIOXY, czy mogłabyś opowiedzieć, czym zajmujesz się na tym

Czytaj więcej »

Zawód: Asystent biurowy

Bycie asystentem biurowym to duża odpowiedzialność, ale i wielka satysfakcja, pod warunkiem, że radość sprawia Ci układanie harmonogramów i nieustanne trzymanie ręki na pulsie. Krzątanina asystentów biurowych jest często niewidoczna i niedoceniana, ale to w głównej mierze od niej zależy efektywność pracy ludzi na wysokich stanowiskach. Bywa, że zadania asystenta biurowego pokrywają się z obowiązkami innych pracowników biurowych, a więc:

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję