Jakie zajęcia możesz mieć na uczelni? Wykład, ćwiczenia, ćwiczenia laboratoryjne, seminarium, konwersatorium

Table Of Contents

Studenci pierwszego roku, o ile nie mieli wcześniejszych doświadczeń akademickich są zwykle oszołomieni w pierwszym tygodniu nauki. W szkole średniej były po prostu lekcje, na uczelni są wykłady, konwersatoria, seminaria, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia i lektoraty.

Jeśli jeszcze nie wiesz o co w tym wszystkim chodzi, zapraszam do lektury!

Skąd aż taka różnorodność?

Zajęcia mają różne cele, niektóre z nich są praktyczne inne teoretyczne, jedne wymagają aktywności studentów, inne prowadzącego. Dobrze jeśli i studenci prowadzący mają świadomość formy, którą realizują. Zajęcia ćwiczeniowe to zatem niekoniecznie akademickie wychowanie fizyczne!

Wykład

Wykład polega ze strony prowadzącego na mówieniu, a ze strony studenta na słuchaniu. Są to zajęcia w czasie których prowadzący przedstawia pewne zagadnienia, nie wymagając aktywności od studentów. Jest to jednak pozorne przyzwolenie na bierność, zadaniem studenta jest bowiem zapamiętanie i przyswojenie informacji z wykładu. Najlepiej uczyć się poprzez robienie notatek. 

Wykład monograficzny

Wykład monograficzny to specjalny rodzaj wykładu, w którym pewne zagadnienie omówione jest gruntownie i w sposób wyczerpujący. Są to zwykle bardzo wartościowe zajęcia, które prowadzone są przez wybitnych uczonych. 

Ćwiczenia

Tutaj już aktywność jest po stronie studenta. Zajęcia te prowadzone są zwykle przez innych nauczycieli niż wykładowcy danego przedmiotu. Z reguły ćwiczenia prowadzą astystenci lub adiunkci. Idąc na ćwiczenia musisz być przygotowany na to, że Twoja wiedza zostanie sprawdzona, a udział w zajęciach wymagać będzie pracy w grupie, realizowania zadań wyznaczanych przez prowadzącego i niekiedy znacznej aktywności.

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne to zajęcia podobne do ćwiczeń, tyle że odbywają się w laboratorium. Wielu studentów nauk humanistycznych nie znajdzie w planie tego typu zajęć, jednak są one powszechnie realizowane na politechnikach i uniwersytetach na wydziałach przyrodniczych. 

Lektorat

Lektoraty to praktyczne zajęcia z języków obcych. Oczywiście nauka odbywa się w sposób praktyczny. Są to jedne z tych zajęć na które lepiej nie przychodzić nieprzygotowanym. 

Seminarium

Zwykle seminaria to zajęcia, w trakcie których koordynuje się proces tworzenia prac dyplomowych. Co ciekawe nazwa ta pochodzi o łacińskiego rzeczownika semen, czyli nasienie… a całość mniej lub bardziej kojarzy się z inseminacją 🙂 mamy tu oczywiście płodność intelektualną.

Konwersatorium

Nie mylić z konserwatorium, które polegałoby oczywiście na wspólnym jedzeniu konserw. Konwersatorium to zajęcia w których jakiś problem naukowy poddawany jest dyskusji naukowej w gronie studentów pod opieką merytoryczną nauczyciela. 

Podsumowanie

Mam nadzieję, że wyjaśniłem najważniejsze typy zajęć, które popularne są w polskich uczelniach. Warto je znać, ponieważ dzięki temu będziesz wiedzieć, czego możesz się spodziewać w trakcie nauki!

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję