Site logo

Jak wyglądają studia podyplomowe?

Ukończyłeś studia I lub II stopnia? Chcesz dalej zdobywać wiedzę? A może chciałbyś poszerzyć swoje kwalifikacje lub wzbogacić własną osobowość? Szereg uczelni daje ci taką możliwość poprzez oferowanie studiów podyplomowych. Uczelnie oferują szeroką gamę kierunków, które są dopasowane do zapotrzebowania rynku pracy.

Czym są studia podyplomowe?

Są to studia o charakterze bardziej specjalistycznym niż magisterskie czy licencjackie. Przy wyborze kierunku należy wziąć pod uwagę trzy główne aspekty:

  • uaktualnienie posiadanej wiedzy i umiejętności lub chęć ukończenie specjalizacji będącej kontynuacją wcześniej ukończonych studiów;
  • poszerzenie kwalifikacji, przekwalifikowania się, bądź zdobycie uprawnień do wykonywania danego zawodu;
  • własna satysfakcja, poznanie nowych ludzi, poszerzenie horyzontów, zdobycie nowego doświadczenia.

Każda osoba posiadająca posiada dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia może zapisać się na podyplomówkę. Studia wyglądają tak, jak każde inne – w zależności od wyboru uczelni i kierunku składają się z 2 lub rzadziej 3 semestrów. Rekrutacja zazwyczaj opiera się na kolejności zgłoszeń bez egzaminów wstępnych, ale zdarzają się kierunki, gdzie przeprowadzana jest np. rozmowa kwalifikacyjna.

Forma zaliczenia studiów podyplomowych

Forma zależy głównie od wykładowcy – czasem są to tradycyjne egzaminy i zaliczenia, czasem praca zaliczeniowa, zdarzają się także zaliczenia zajęć za sumienne uczestnictwo w nich, ale jest to raczej rzadki przypadek na studiach podyplomowych. Na niektórych kierunkach wymagane jest ponadto napisanie pracy dyplomowej, której objętość nie powinna przekroczyć 40/50 stron. W zależności od potrzeb, w programie studiów znajdują się wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz zajęcia terenowe (np. na studiach przyrodniczych).

Rekrutacja na studia podyplomowe

Rekrutacja na podyplomówki prowadzona jest zazwyczaj na semestr letni oraz semestr zimowy. Duża liczba uczelni posiada rejestrację on-line, więc zapisanie się na wybrany kierunek nie sprawia najmniejszego problemu. Istnieją również bardziej tradycyjne formy rejestracji, trzeba wtedy wypełnić i przynieść do sekretariatu wymagane dokumenty m.in. podanie, dyplom ukończenia studiów wyższych, kwestionariusz, ksero dowodu, zdjęcie legitymacyjne.

Niestety, studia podyplomowe nie są bezpłatne, często zdarza się również, że kandydat zmuszony jest uiścić bezzwrotną opłatę wpisową. Wyjątek stanowią tzw. programy dofinansowane, których studenci mogą liczyć na bardziej preferencyjne warunki finansowe, np. czesne niższe o 50% lub całkowite zwolnienie z konieczności uiszczania opłaty wpisowej.

Podsumowując: studia podyplomowe są ciekawą oraz nowoczesną formą zdobywania wiedzy i uzupełniania już posiadanej. Dają również możliwość szybkiego przekwalifikowania zawodowego lub podniesienia kwalifikacji w celu rozwoju zarówno osobistego, jak i zawodowego.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję