Grzegorz Mazurek (sylwetka naukowca)

Grzegorz Mazurek jest polskim teoretykiem i praktykiem zarządzania i marketingu, doktorem habilitowanym oraz profesorem nadzwyczajnym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W swojej pracy naukowo-badawczej specjalizuje się w tematyce transformacji cyfrowej (digital transformation), czyli wpływie nowoczesnych technologii internetowych na marketing i zarządzanie organizacją.

Odbył staże naukowe w Tilburg University oraz wykładał na uczelniach m.in.: Francji, Portugalii, Islandii oraz Austrii. Jest profesorem wizytującym ISC Paris oraz ekspertem komisji akredytacyjnej AQ Austria.

Od wielu lat ściśle współpracuje ze środowiskiem biznesowym – realizował projekty doradztwa strategicznego m.in. dla takich marek jak: Nokia, Egmont, Mars, Nikon czy Polpharma.

Grzegorz Mazurek jest wielokrotnie nagradzany za swoje wybitne osiągnięcia publikacyjne i naukowe. W 2014 roku został wyróżniony przez Lenę Kolarską-Bobińską, szefową resortu nauki, medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. W 2015 roku wyróżniony statuetką LUMEN wręczaną dla liderów zarządzania uczelnią (kategoria: umiędzynarodowienie).

Poznajcie bliżej tego wybitne polskiego naukowca…

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce

Jakie informacje o kierunku studiów są ważne?
Jak powinien wyglądać idealny opis kierunku studiów? Jeśli szukasz studiów – możesz wskazać, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli już studiujesz – możesz pomóc przyszłym kandydatkom i kandydatom.