Poszycia w samolotach, sztuczne serca oraz innowacyjne kamizelki kuloodporne — to nieliczne produkty, które powstać mogły dzięki zastosowaniu inżynierii materiałowej. Na jakich uczelniach w Polsce i wydziałach możesz studiować ten kierunek? Czym jest inżynieria materiałowa? I przede wszystkim gdzie możesz szukać zatrudnienia po tym kierunku?


Czym jest inżynieria materiałowa?

Inżynieria materiałowa jest kierunkiem interdyscyplinarnym, który łączy w sobie m.in. fizykę, chemię oraz biologię. Podczas studiów zgłębisz wiadomości na temat struktury, właściwości, technologii oraz wytwarzania i zastosowania materiałów. 
Zrzut ekranu 2019 07 11 o 145007

- Inżynieria materiałowa to taki obszar wiedzy, który zajmuje się badaniem relacji pomiędzy strukturą materiału a jego właściwościami — opowiada prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera, Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. - Wynika z tego, że inżynier potrafi świadomie zaprojektować oraz ukształtować strukturę materiału pod konkretne właściwości. Taki materiał ma spełniać konkretną funkcję. Reasumując, jest to inżynieria w relacji struktura materiału i jego właściwości — dodaje Dziekan Mizera.

Co więcej, na kierunku inżynieria materiałowa dowiesz się, jak znaleźć nowe zastosowanie dla już istniejących tworzyw oraz odkryjesz przydatność materiałów, które zaprojektowałeś.
engineering students working in the lab PPNJSC9

- Kierunek inżynierii materiałowej należy rozumieć jako dyscyplinę naukową, która zajmuje się zarówno projektowaniem materiałów pod określone zastosowania oraz badaniem nowych materiałów, dla których zastosowania się poszukuje — podkreśla prof. dr hab. Barbara Surowska, Kierownik Katedry Inżynierii Materiałowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. - Poszukujemy materiału dla konkretnego zapotrzebowania przemysłu lub otrzymujemy nowy materiał i sprawdzamy do czego może się nadać. Inżynieria materiałowa zajmuje się także łączeniem materiałów w sposób innowacyjny, żeby otrzymać materiały o lepszej jakości — dodaje prof. dr hab. Barbara Surowska.

Studiowanie na kierunku inżynieria materiałowa to przede wszystkim praca nad bardzo innowacyjnymi projektami i badaniami. - We współpracy z Wydziałem Chemicznym oraz Wydziałem Chemicznym i Procesowym Politechniki Warszawskiej stworzyliśmy Szkołę Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych — opowiada Dziekan Jarosław Mizera. - Pochwalę się, że jeden z naszych zespołów opracował materiał — ciecz, która charakteryzuje się tym, że zmienia swoje właściwości pod wpływem obciążenia. Zastosowaliśmy ten materiał do bardzo lekkich kamizelek kuloodpornych. Ciecz ma tę właściwość, że zagęszcza się (twardnieje) przy nacisku, w tym przypadku przy próbie przestrzelenia. Nie ukrywam, że jest to bardzo innowacyjny produkt, który udało się nam stworzyć i zainteresować nim firmy z całego świata — dopowiada.


Jakie wydziały prowadzą kierunek inżynieria materiałowa?

Kierunek inżynierii materiałowej realizowany jest na wydziałach takich jak mechaniczny czy też chemiczny — dzieje się tak ze względu na materiały, na których się pracuje. - Na Wydziale Mechanicznym pracuje się na materiałach metalicznych, niemetalicznych, kompozytowych, biomateriałach, materiałach funkcjonalnych oraz nanomateriałach — mówi dr hab. inż. Jacek Sawicki prof. nadz., opiekun kierunku inżynieria materiałowa na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. - W przypadku Wydziału Chemicznego pracuje się na materiałach takich jak polimery lub tworzywa kompozytowe — dopowiada opiekun kierunku Jacek Sawicki. Na Politechnice Gdańskiej kierunek inżynieria materiałowa wykładany jest na Wydziale Chemicznym, Mechanicznym oraz Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.


Jakie zawody można wykonywać?

Absolwenci kierunku inżynierii materiałowej znajdują pracę głównie w przemyśle. - Monitorujemy kariery zawodowe naszych absolwentów. Wiemy, że połowa z nich trafia do innowacyjnego przemysłu — opowiada Dziekan Jarosław Mizera. - Bardzo dużo absolwentów znajduje pracę w transporcie, energetyce i metalurgii — dodaje. Inżynieria materiałowa to kierunek uniwersalny, który kształci przyszłych inżynierów. Dzięki niemu otrzymasz możliwość znalezienia pracy nie tylko w przemyśle. - Inżynier po inżynierii materiałowej może pracować niemalże w każdej gałęzi przemysłu. Z tego względu, że jest on przygotowany zarówno od strony inżynierskiej — posiada wiedzę z zakresu mechaniki, termodynamiki, projektowania, konstrukcji części maszyn, obróbki, a także technologii tworzyw polimerowych — opowiada prof. dr hab. Barbara Surowska. - Jest to uniwersalny pracownik. Nasi absolwenci są przygotowani do planowania produkcji oraz zaopatrzenia materiałów. Wielu naszych absolwentów znajduje zatrudnienie w placówkach naukowych, badawczych z różnych obszarów nauk — dodaje.
3d printing in the laboratory X2VSMRU


W jakich firmach możesz szukać pracy?

Przede wszystkim w firmach z szeroko rozumianego przemysłu, w których wytwarzane i badane są nowe materiały. - Na tym kierunku nie tylko uczymy o materiałach, ale też uczymy, w jaki sposób je badać, zdobywać o nich informacje, jak odróżniać pewne materiały — opowiada dr hab. inż. Jacek Sawicki prof. nadz. Często absolwenci trafiają do takich branż jak energetyka, przemysłu lotniczego, przemysłu samochodowego, budownictwa, medycyny oraz we wszystkich formach z działem kontroli jakości (np. odlewnie, parki maszynowe) - dodaje. 

Pracę można znaleźć m.in.:

  • Hartownie usługowe, ponieważ uczymy obróbki i ulepszania właściwości materiałów.
  • Firmy, w których przygotowuje się powierzchnie materiałów.
  • Przedsiębiorstwa, gdzie robi się kontrolę jakości materiałów.
  • Wszelkiego typu biura konstrukcyjne, gdzie potrzebny jest pracownik, który dobierze odpowiedni materiał do danych konstrukcji.


Studia na kierunku inżynieria materiałowa rekomendowane przez Studia.pl:

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->