Site logo

Nowe studia międzynarodowe w Collegium Polonicum

Tylko 45 osób dostanie się na nowe, darmowe, anglojęzyczne studia magisterskie prowadzone przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Collegium Polonicum w Słubicach czyli wspólna jednostka uczelni polskiej i niemieckiej rekrutuje na studia Master of English and Multicultural Communication in Europe oraz Master in International Relations – Regional and Trans-border Cooperation.

– Oba programy studiów prowadzone są wyłącznie w języku angielskim – mówi Ewa Bielewicz-Polakowska, rzeczniczka prasowa Collegium Polonicum. – Zapraszamy na nie przede wszystkim absolwentów studiów licencjackich z filologii angielskiej oraz z obszaru nauk społecznych, humanistycznych oraz prawa i administracji – dodaje. Zwraca uwagę, że większość studentów w Słubicach to przyjezdni, na których czeka pięć domów studenckich z opłatami już od 330 zł za miesiąc.

W dodatku można starać się o stypendia i korzystać z korzystnego położenia „w połowie drogi” między Berlinem, a Poznaniem. Z myślą o takich właśnie studentach Deutsche Bahn uruchomiło ostatnio tanie połączenia między Poznaniem, a Frankfurtem – gdzie pociągi zatrzymują się także w Słubicach.

Master of English and Multicultural Communication in Europe to inaczej specjalność język angielski i komunikacja międzykulturowa w Europie w ramach studiów magisterskich na kierunku filologia angielska. Nowy program studiów jest mocno interdyscyplinarny. Łączy wiedzę o kulturze europejskiej, o historii integracji kontynentu, o działaniu społeczeństwa europejskiego oraz instytucji europejskich. Studenci będą uczyli się rozumieć oraz analizować procesy komunikacyjne we współczesnej Europie, w obrębie instytucji politycznych oraz mediów. Limit miejsc: 15 osób.

Master in International Relations – Regional and Trans-border Cooperation to z kolei program studiów magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe. Po polsku nazwa specjalności brzmi współpraca regionalna i transgraniczna). To także studia interdyscyplinarne, łączące wiedzę ekonomiczną, z zarządzania, prawniczą, politologiczną i socjologiczną. Studenci zdobywają wiedzę z komunikacja interkulturowej, negocjacji międzynarodowych, teorii stosunków i prawa międzynarodowego. Szczególne znaczenie ma wiedza o stosunkach między regionami i państwami (w tym współpracy i konfliktów) na poziomie gospodarki, polityki i kultury. Limit miejsc: 30 osób.
Oba nowe programy studiów stwarzają świetne możliwości budowania ścieżki kariery w biznesie czy administracji europejskiej. Absolwenci Master of English and Multicultural Communication in Europe będą mieli wysokie kompetencje z posługiwania się językiem angielskim w środowisku międzynarodowym. Z drugiej strony swobodę w relacjach międzykulturowych da im znajomość zakresu kultury, społeczeństw, procesów integracji oraz polityk i instytucji UE. Przedstawiciele uczelni wskazują, że absolwent tych studiów będzie przygotowany do pracy na rynku europejskim w mediach, sektorze wydawniczym, instytucjach pozarządowych, kulturalnych, społecznych, międzynarodowych oraz w sektorze usług. Absolwent Master in International Relations – Regional and Trans-border Cooperation będzie z kolei ekspertem w obszarze procesów politycznych, ekonomicznych czy społecznych zachodzących w regionach granicznych. A taka współpraca rozwija się bardzo dynamicznie nie tylko na styku Polski i Niemiec. Będzie więc w stanie podjąć pracę w różnego rodzaju instytucjach lokalnych, regionalnych, krajowych, czy ponadnarodowych, które zajmują się współpraca międzynarodową.

Studia trwają cztery semestry i są bezpłatne.

W przypadku specjalności z komunikacji międzykulturowej wymagane jest ukończenie studiów I stopnia z filologii angielskiej lub znajomości języka angielskiego na poziomie C1. Odbędzie się też rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim z profesorem prowadzącym seminarium dotycząca zakresu dziedziny wybranego seminarium magisterskiego, dziedziny jego zainteresowań oraz motywacji, za którą wraz z oceną na dyplomie można otrzymać 20 punktów. Rozmowy zaplanowane są na 28.09.2014 r . Zapisy trwają do 25 września 2014 r
Na specjalności ze współpracy transgranicznej wymagane jest ukończenie studiów licencjackich ze stosunków międzynarodowych lub innego pokrewnego kierunku. Zapisy trwają do 01 września 2014 r.

Szczegółowe informacje:
www.cp.edu.pl ,
e-mail: study.cp@europa-uni.de
Sylwia Cor, phone: +48 95 759 2414
Joanna Pąk, phone: +48 95759 2415

Zobacz całą ofertę Collegium Polonicum

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Trójmiejskie Targi Pracy 2009

W dniach 18-20 maja odbędą się Trójmiejskie Targi Pracy 2009. Poszukujący dobrej posady powinni odwiedzić w tym czasie Politechnikę Gdańską. W Nowym Gmachu Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki tej właśnie Uczelni,

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję