Site logo

Dlaczego warto studiować matematykę ekonomiczną i finansową?

W odpowiedzi na dynamiczny rozwój instytucji finansowych oraz rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów w zakresie zastosowań matematyki w finansach, bankowości czy ubezpieczeniach, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego postanowił poszerzyć swoją ofertę edukacyjną o nowy kierunek studiów I stopnia – Matematykę ekonomiczną.

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu matematyki finansowej, ekonometrii, matematyki ekonomicznej, mikro oraz makroekonomii. Studenci poznają także podstawy programowania oraz baz danych. Biorąc pod uwagę wzrost znaczenia metod komputerowych, w programie studiów uwzględnione zostały liczne zajęcia laboratoryjne w czasie których studenci zapoznają się z metodami rozwiązywania problemów z wykorzystaniem specjalistycznych pakietów do obliczeń symbolicznych i numerycznych.

Swoje zainteresowania studenci mogą rozwijać wybierając z szerokiej gamy przedmiotów fakultatywnych.

Studenci matematyki finansowej biorący udział w spotkaniu “Rozpędź swoją karierę i weź udział w warsztatach dla młodych matematyków”, prowadzonym przez pracowników firmy Ergo Hestia.

Osoby pragnące pogłębić oraz usystematyzować wiedzę zdobytą w czasie studiów licencjackich, mają możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia na specjalności Matematyka finansowa. Zdobyta wiedza umożliwia głębszy wgląd w złożone zagadnienia dotyczące m.in. ubezpieczeń życiowych, majątkowych, teorii ryzyka czy też wyceny instrumentów finansowych. W trakcie seminarium magisterskiego studenci pod okiem promotora przygotowują pracę magisterską oraz zgłębiają wybraną przez siebie tematykę. Dzięki szerokiej ofercie przedmiotów fakultatywnych studenci mają okazję do zapoznania się z zagadnieniami, które bezpośrednio dotyczą tematyki ich pracy magisterskiej oraz umożliwiają przygotowanie się do wyzwań czekających ich na rynku pracy. Niezwykle istotnym aspektem studiów jest nabycie umiejętności rozwiązywania praktycznych problemów z wykorzystaniem pakietów obliczeniowych. Umiejętności tych nabywają studenci przygotowując projekty, które dotyczą np. analizy rynku finansowego.

Dyrektor firmy Thomson Reuters wręcza studentom matematyki finansowej zaproszenie do udziału w rocznym seminarium “Modele matematyki finansowej i miary ryzyka”, które ma się odbywać w siedzibie firmy.
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki oferuje także studia licencjackie i magisterskie w języku angielskim. Ofertę tę należy uznać za szczególnie interesującą w kontekście stałego wzrostu zainteresowania międzynarodowych korporacji polskim rynkiem usług finansowych. Absolwenci obu specjalności znajdują zatrudnienie w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych oraz firmach IT tworzących dla nich oprogramowanie.
Studenci analizujący wrażliwość portfeli finansowych na zmianę parametrów rynku w ramach wykładu “Teoria opcji”.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Neurobiologia na UAM

Jak pisał na swoim blogu internetowym “Piękno Neurobiologii” wybitny polski neurobiolog, gość Wydziału Biologii UAM, nieżyjący już prof. Jerzy Vetulanii “Neurobiologia, nauka o biologii układu

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję