Site logo

Chcesz poznać wnętrze Ziemi? Studiuj Geologię na AGH!

Na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska zdobędziesz wiedzę geologiczną z zakresu geologii ogólnej i inżynierskiej, mineralogii, hydrogeologii; prawa geologicznego i górniczego, wodnego. Zdobyte kwalifikacje pozwolą Ci ubiegać się o szereg uprawnień geologiczno-inżynierskich.

Interesujesz się naszą planetą?

Jeśli ciekawią cię procesy związane z Ziemią to koniecznie rozważ górnictwo i geologię.

Czym zajmuje się górnictwo i geologia?

Górnictwo i Geologia jako dyscypliny naukowe mają swoje korzenie w naukach o Ziemi. Geologia wyjaśnia procesy i prawidłowości w niej zachodzące, skupiając się zarówno na badaniach poznawczych i praktycznych.

Te pierwsze zmierzają do poznania i opisu środowiska nieożywionego, drugie odnoszą się do praktycznej oceny możliwości wykorzystania elementów przyrody nieożywionej w gospodarce.

Górnictwo odnosi się do ogółu działań człowieka zmierzających do wydobycia kopalin stałych, płynnych i gazowych oraz skierowania ich do gospodarczego wykorzystania.

Czy warto studiować ten kierunek?

Kierunek kształcenia górnictwo i geologia to nowoczesny kierunek odpowiadający wyzwaniom płynącym z bieżących potrzeb sfery społeczno-środowiskowo-gospodarczej. Studia obejmują dwustopniowe kształcenie. Oprócz gwarancji dostępu do szerokiej wiedzy w zakresie podstawowym, zapewniane jest wykształcenie i kwalifikacje praktyczne.

Studenci są wszechstronnie przygotowywani, a najważniejsze obszary kształcenia obejmują zagadnienia:

 • geologiczne – w zakresie mineralogii, geochemii, petrografii, geologii ogólnej, kartografii geologicznej, geologii inżynierskiej i hydrogeologii;
 • górnicze – w zakresie projektowania, wykonywania i nadzoru robót górniczych, geologicznej obsługi kopalń, podstawowych technik i technologii eksploatacji i przeróbki kopalin, zagospodarowania pogórniczego;
 • matematyczno-fizyczne i chemiczne – w zakresie niezbędnym do opisu i zrozumienia podstawowych pojęć i metod w geologii i geofizyce;
 • prawne – w zakresie prawa geologicznego i górniczego, wodnego, ochrony środowiska, ochrony gruntów rolnych i leśnych, zagospodarowania przestrzennego
 • ekonomiczne – w zakresie ogólnym, ekonomiki zasobów złóż i ochrony środowiska naturalnego, wyceny projektów surowcowych oraz podstaw zarządzania.

Praktyczne kształcenie to podstawa!

Realizacja programu, poza zajęciami teoretycznymi, obejmuje szereg zajęć praktycznych. Studenci uczestniczą w ćwiczeniach prowadzonych w nowocześnie wyposażonych laboratoriach, m. in: hydrogeochemicznym, biogeochemicznym, geochemii naftowej i środowiskowej, mineralogii eksperymentalnej, geotechnicznym, czy zamiejscowym Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękinii k. Krzeszowic. Słuchacze studiów stacjonarnych uczestniczą w licznych praktykach terenowych, a zwieńczeniem studiów inżynierskich są praktyki zawodowe w wybranym przez studenta przedsiębiorstwie lub instytucji.

Interesujesz się naszą planetą?

Jeśli ciekawią cię procesy związane z Ziemią to koniecznie rozważ górnictwo i geologię.

Gdzie mogą pracować absolwenci?

Absolwenci AGH są dobrze przygotowani do pracy w branżach związanych z górnictwem i geologią.

Perspektywy zawodowe absolwentów:

 • geolodzy poszukiwawczy przy projektach eksploracyjnych,
 • geolodzy kopalniani,
 • specjaliści w zakresie oceny ekonomicznej złóż,
 • specjaliści w zakresie oceny warunków geologiczno-inżynierskich w branży budowlanej i górniczej,
 • specjaliści w zakresie opracowań kartograficznych w służbach geologicznych,
 • pracownicy administracji państwowej i samorządowej,
 • inżynierowie gospodarki wodnej,
 • dokumentatorzy złożowi i hydrogeologiczni,
 • technolodzy w dziedzinie nowych tworzyw mineralnych,
 • inżynierowie w sektorze energetycznym.

Potencjalne miejsca pracy obejmują:

 • geologiczne koncerny poszukiwawcze i wydobywcze,
 • podziemne i odkrywkowe zakłady górnicze,
 • biura projektowe geologiczno-inżynierskie,
 • przedsiębiorstwa budownictwa geotechnicznego,
 • zarządy gospodarki wodnej,
 • laboratoria badawcze i jednostki naukowe,
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej.
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Pielęgniarstwo, które uczy i wzbogaca

Studia pielęgniarskie w GWSH przygotowują do wykonywania opieki pielęgniarskiej w oparciu o nowoczesne metody kształcenia. Uczelnia oferuje studentom zajęcia w Centrum Symulacji Medycznych, które mieści

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję