Site logo

Elitarne studia prawnicze na “Koźmińskim”

Studenci prawa w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie mają do wyboru klasyczną ścieżkę studiów prawniczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – jak wirtualna rzeczywistość – albo wyjątkowe połączenie prawa i finansów. W obu przypadkach na studentów czekają symulacje rozpraw sądowych, warsztaty mediacyjne, negocjacyjne i krasomówcze, zajęcia w Sejmie i Trybunale Konstytucyjnym, sądach, laboratoriach kryminalistycznych, aresztach śledczych, czy chociażby w zakładach karnych.  

Studenci Akademii Leona Koźmińskiego mogą wybrać studia jednolite magisterskie na kierunku prawo lub elitarne studia dwukierunkowe prawo i finanse. Muszę dodać, że kierunek prawo w ALK otrzymał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Poza naszą uczelnią tak wysoką ocenę posiadają tylko trzy uczelnie publiczne i jedna niepubliczna.

dr Mateusz Woiński, Prodziekan i Adiunkt Katedry Prawa Karnego.

Przykładowe przedmioty na dwóch ścieżkach studiów prawniczych na “Koźmińskim”:

 • Studia jednolite magisterskie na kierunku prawo:
  • Informatyka prawnicza
  • Logika prawnicza
  • Podejmowanie decyzji finansowych
  • Ścieżki kariery prawniczej
  • Etyka prawnicza
 • Studia dwukierunkowe prawo i finanse:
  • Prawo gospodarcze: business law and public policy, EU institutional law, fuzje i przejęcia spółek
  • Doradztwo finansowe: prawo handlowe, etyka w finansach i rachunkowości, symulacyjne gry decyzyjne

Prawo – kierunek przyszłości

Prawo to studia magisterskie, które trwają pięć lat. Po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł magistra prawa, a w wielu zawodach prawniczych na absolwentów czeka jeszcze aplikacja i egzamin państwowy.

Studia prawnicze w Polsce to kierunek dość konserwatywny i podobnie wyglądają studia na dobrej uczelni publicznej i niepublicznej. To, co nas wyróżnia, to silne przywiązanie do innowacyjnych wzorców międzynarodowych, które traktujemy bardzo poważnie. Uczelnia jest aktywnym członkiem International Association of Law Schools – globalnej platformy współpracy wydziałów prawa. IALS wyznacza standardy spójne z wizją nowoczesnych studiów prawniczych. Wiemy, czego oczekują nasi absolwenci i osoby, które ich zatrudniają.

dr Mateusz Woiński, Prodziekan i Adiunkt Katedry Prawa Karnego.

Jednym z priorytetów “Koźmińskiego” jest wykształcenie prawników przyszłości, elastycznie reagujących na zmieniający się świat. – Zmieniają się kandydaci, studenci oraz potrzeby rynku pracy, a także zmienia się profil pracy prawnika – podkreśla dr Woiński. Wiedza jest ważna, ale inflacja prawa i jego szybka zmiana, sprawia, że absolwent ALK w zmieniającym się świecie musi dobrze funkcjonować. To oznacza, że uczelnia kładzie duży nacisk na pracę pod presją czasu, prawidłowe przygotowanie pism procesowych w krótkim czasie, a wiedzę prawniczą nabywa się głównie w ramach zajęć warsztatowych – dodaje dr Woiński.

Prokurator, adwokat czy może sędzia?

Jeśli chciałbyś pracować w zawodzie prawniczym koniecznie sprawdź ten kierunek na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Większość zajęć na kierunku prawo w “Koźmińskim” prowadzonych jest w formach interaktywnych – w postaci rozpraw sądowych, symulacji zakładania spółek, warsztatów mediacyjnych, negocjacyjnych i krasomówczych oraz fabularyzowanych prawniczych gier miejskich. Co więcej, zajęcia odbywają się także poza murami uczelni – w Sejmie, Trybunale Konstytucyjnym, sądach, laboratoriach kryminalistycznych, aresztach śledczych oraz zakładach karnych.

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie prowadzi także zajęcia w rzeczywistości wirtualnej. Uczelnia stworzyła grę edukacyjną, w której studenci za pomocą gogli VR przeprowadzają oględziny miejsca przestępstwa.

W ALK miałem możliwość uczestnictwa w zajęciach z prawa karnego z wykorzystaniem gogli do wirtualnej rzeczywistości. Były to zajęcia praktyczne polegające na oględzinach miejsca zbrodni. Wcielaliśmy się w rolę biegłego, który zabezpiecza miejsce morderstwa. Tego typu zajęcia są bardzo ciekawe, a co najważniejsze – pozwalają na zrozumienie całego procesu oględzin miejsca zbrodni. Do wyboru jest także kilka innych scenariuszy.

opowiada Igor Zielony, student drugiego roku prawa.  

– W porównaniu z innymi uczelniami w Akademii Leona Koźmińskiego zdecydowanie przemówiła do mnie kadra i program zajęć – opowiada absolwentka prawa Angelika Jędryka. – Poza tym praktycy, z którymi miałam kontakt w tamtym czasie, polecali mi “uczelnię Koźmińskiego” jako tę, która świetnie przygotuje mnie do wykonywania zawodu prawniczego w praktyce. W ALK mieliśmy zajęcia retoryki prowadzone przez świetnych specjalistów czy choćby symulacje rozpraw sądowych, które na innych uczelniach są niestety zmarginalizowane. Co więcej, kadra, czyli profesorowie o znanych nazwiskach, faktycznie pojawiają się na zajęciach. Jest to istotne, gdyż możliwość funkcjonowania i obcowania z autorytetami jest kluczowa dla młodego prawnika – dodaje Angelika Jędryka.

– Muszę przyznać, że w ALK największe wrażenie robi na mnie wysoki poziom wyjścia naprzeciw potrzebom studenta – mówi Igor Zielony. – Po porównaniu doświadczeń moich znajomych z innych uczelni, uważam, że wykładowcy z ALK są bardziej „dostępni”. Mamy dużo lepszy kontakt z prowadzącymi zajęcia i łatwiej zapisać się na dodatkowe przedmioty. Grupy są dość kameralne, a wygoda studiowania jest na wysokim poziomie – dodaje Igor Zielony.

Prawo dla globalnego biznesu

Studia dwukierunkowe są przygotowane specjalnie dla najbardziej ambitnych studentów. Absolwent prawa i finansów ma ogromną przewagę na rynku pracy, na którym już teraz wiele firm poszukuje ekspertów z zakresu prawa, finansów i rachunkowości.

Przyszły student kierunku prawo i finanse będzie realizował studia:

 • Na kierunku prawo – ścieżka prawo gospodarcze
 • Na kierunku finanse i rachunkowość – zakres doradztwo finansowe

Już od pierwszego roku studiów zajęcia odbywają się w formie seminariów, konwersatoriów, symulacji i warsztatów prowadzonych w małych grupach przez wykładowców będących praktykami.

– Poza wykładowcami uczelnianymi-naukowcami zajęcia prowadzą także prawnicy-praktycy – opowiada dr Mateusz Woiński. –„W katedrze zatrudnieni są radcy prawni, adwokaci i pracownicy Sądu Najwyższego. Są to wykładowcy, którzy mają bardzo duże doświadczenie praktyczne. Współpracujemy także z osobami prowadzącymi zajęcia warsztatowe, dotyczące obszaru, którym się zajmują, np. symulacje rozpraw przed sądem karnym prowadzone są przez sędziego wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Warszawie. Nad każdym studentem sprawowana jest opieka tutorska. Student może przyjść i skonsultować z tutorem swoją ścieżkę kariery – dodaje.

– Studiowanie w małej, „elitarnej” grupie pod merytoryczną i formalną opieką dwóch tutorów: jednego z kierunku prawo, drugiego z kierunku finanse i rachunkowość, efektywna organizacja zajęć na obu kierunkach, pozwoli odnaleźć się w dwóch różnych kulturach studiowania, pogodzenie ich obu, udział w życiu studenckim i jeszcze znalezienie czasu na zaspakajanie własnego hobby – mówi doc. dr Sławomir Wymysłowski, Zastępca Dyrektora Kolegium Zarządzania i Finansów w Akademii Leona Koźmińskiego.

– Zajęcia charakteryzują się dużą praktycznością. Na zajęciach każdy wykładowca stara się połączyć część teoretyczną i praktyczną” – opowiada Karolina Gil, studentka drugiego roku kierunku prawo i finanse. – Nie mamy żadnego przedmiotu, który odbywałby się na zasadzie klasycznego wykładu. Zajęcia są w formie konwersatorium. Dla przykładu, na postępowaniu administracyjnym czytamy kodeks, rozmawiamy o nim i tłumaczymy na bardziej zrozumiały dla studentów język. Następnie każdy student pisze np. decyzję administracyjną, którą wysyła przez platformę e-learningową. Wykładowca wyświetla nasze prace, które wspólnie omawiamy. Uważam, że taka forma zajęć jest idealna. Nie uczę się na pamięć przepisów prawnych, tylko ich zastosowania. A to jest kluczowe w tym zawodzie – dodaje Karolina Gil.  

Prokurator, adwokat czy może sędzia?

Jeśli chciałbyś pracować w zawodzie prawniczym koniecznie sprawdź ten kierunek na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Absolwent tego kierunku otrzymuje dwa dyplomy ukończenia studiów – dyplom magistra prawa oraz licencjata finansów i rachunkowości. Dzięki temu taka osoba może w przyszłości zostać prawnikiem, który doskonale rozumie biznes lub też biznesmenem ze świetną znajomością prawa.

– Nie ukrywamy, że program tego kierunku kładzie szczególny nacisk na kompetencje językowe oraz problemy międzynarodowe, prawnoporównawcze i gospodarcze – opowiada dr Mateusz Woiński. – Tak zaprojektowany profil studiów bardzo mocno ułatwia karierę na międzynarodowym rynku pracy – podsumowuje.  

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Transport drogowy

W transporcie samochodowym pasażerowie i ładunki przemieszczają się kołowymi środkami transportu przy użyciu sieci dróg lądowych. Przewoźnicy drogowi zajmujący się międzynarodowymi usługami transportowymi, świadczą je

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję