Zawód: Strażak

Zawód strażaka wiąże się z renomą oraz wszechobecnym szacunkiem. Ich praca to nie tylko gaszenie pożarów, ale również pomoc przy wypadkach drogowych. Sprawdź, co oprócz odwagi, odpowiedzialności i pewności siebie musi posiadać kandydat na stanowisko strażaka.

Kto może zostać strażakiem?

Strażakiem może zostać osoba, która cechuje się odpowiednim stanem zdrowia i kondycją fizyczną. Ponadto strażak musi być odważny,opanowany i powinien zachować tzw. zimną krew w sytuacjach stresujących. Podczas akcji ważna jest umiejętność współpracy z członkami załogi. Często strażak musi umieć podejmować szybko decyzję, bo w ratowaniu ludzkiego życia ważna jest każda sekunda. Kolejną ważną cechą strażaka jest poświęcenie dla innych i bezinteresowna pomoc w przypadku ochotniczej straży pożarnej.

Według Komendy Głównej PSP strażakiem może zostać każdy kandydat po ukończeniu służby kandydackiej. O przyjęcie do tej służby mogą się ubiegać obywatele polscy, którzy uzyskali:

 • świadectwo dojrzałości i nie przekroczyli 25 roku życia – jeżeli ubiegają się o przyjęcie do służby kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej,
  świadectwo dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły średniej i nie przekroczyli 23 roku życia – jeżeli ubiegają się o przyjęcie do służby kandydackiej w szkołach kształcących na poziomie aspiranckim,
 • odznaczają się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi potwierdzonymi orzeczeniem komisji lekarskiej MSWiA o przydatności do służby w Państwowej Straży Pożarnej,
 • nie byli karani sądownie,
 • złożyli zobowiązanie do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej po ukończeniu służby kandydackiej,
 • złożyli z pomyślnym wynikiem egzamin wstępny.

Jak zostać strażakiem?

Strażakiem można zostać po ukończeniu służy kandydackiej w jednej ze szkół PSP. Kształcenie kadr oficerskich odbywa się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, natomiast kształcenie na poziomie aspiranckim realizują szkoły aspiranckie w Poznaniu i Krakowie oraz Centralna Szkoła PSP w Częstochowie.

 1. Szkoła Głównej Służby Pożarniczej
  Organizuje studia stacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej i są prowadzone na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymują stopień oficerski młodszego kapitana oraz tytuł inżyniera pożarnictwa i zobowiązani są do pięcioletniej służby w Państwowej Straży Pożarnej.
 2. Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu i Krakowie
  Jest dwuletnim policealnym studium zawodowym. Nauka w Szkole kończy się egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, a absolwenci uzyskują tytuł technika pożarnictwa i stopień młodszego aspiranta. Następnie absolwenci kierowani są do służby w jednostkach organizacyjnych PSP na terenie całego kraju.

Nabór do szkół pożarniczych odbywa się poprzez egzaminy wstępne, na które składa się część teoretyczna i część praktyczna – test sprawnościowy, który składa się:

 • z próby wydolnościowej i sprawnościowej
 • ze sprawdzianu z pływania i lęku wysokości

Gdzie może pracować strażak?

Strażak może pracować tylko w jednostce straży pożarnej. Kandydat na to stanowisko musi przejść trzyletni okres służby przygotowawczej i ukończyć kurs na strażaka podstawowego.

Ile zarabia strażak?

Młody strażak otrzymuje średnio 1700 zł, po kilku latach jego zarobki sięgają 2200 zł, natomiast dowódca jednostki może zarabiać 2500 zł. Do pensji zasadniczej strażacy otrzymują dodatki za stopień, staż pracy oraz dodatek motywacyjny i dodatki wypłacane okresowo tzw. trzynastki.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Zawód: Tester gier

Diablo przeszedłeś trzy razy, w Warcrafta grasz od dziecka, a Dead Island nie ma przed Tobą tajemnic? Zdobycie kolejnego levela jest dla Ciebie ważną częścią

Czytaj więcej »
Filologia hiszpańska, portugalska (iberystyka)
Redakcja Studia.pl

Kim jest Iberysta?

Co łączy Monikę Richardson, Ryszarda Schnepfa (ambasadora RP w Madrycie) i Carlosa Marrodana Casasa (tłumacza m.in. bestsellera „Cień wiatru”)? Wszyscy są iberystami i będą gośćmi

Czytaj więcej »