Site logo

Turystyka zrównoważona

Turystyka zrównoważona to tak zwana zielona turystyka. Dotyczy ona ruchu turystycznego, przyjaznego środowisku, który nie narusza równowagi panującej w przyrodzie. We wszystkich dziedzinach gospodarki odbywa się ona w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym i społeczno-kulturowym.

W trakcie studiów:

Celem studiów jest nabycie umiejętności przeprowadzania konsultacji społecznych, opracowywania i monitorowania realizacji planów rozwoju turystyki zrównoważonej w skali lokalnej i regionalnej, edukacji ekologicznej i prozdrowotnej skierowanej do turystów, społeczności lokalnej, jednostek samorządu terytorialnego oraz pracowników sektora usług turystycznych, zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym w oparciu o założenia turystyki zrównoważonej.

Po studiach:

Studia na kierunku Turystyka zrównoważona przygotowują do pracy w:

– organizacjach turystycznych,

– urzędach miast i gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich,

– agencjach rozwoju regionalnego,

– przedsiębiorstwach turystycznych, które związane są z turystyką kulturową, agroturystyką i ekoturystyką.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję