Turystyka historyczna i archeologiczna

Jest to dyscyplina turystyki uważana za jeden z najszybciej rozwijających się segmentów globalnego rynku turystycznego. Studiowanie na tej specjalności ma przygotować studenta do organizacji ruchu turystycznego i przygotowywania programów wycieczek i wypoczynku związanych przede wszystkim z poznawaniem kulturowego i historycznego dziedzictwa regionów Polski oraz krajów europejskich.  

Najczęściej wykładane przedmioty:

  podstawy działalności gospodarczej, organizacja i zarządzanie turystyką, ekonomika turysty i rekreacji, etyka i etykieta, marketing usług turystycznych, geografia turystyczna, socjologia czasu wolnego, orgaznizacja i obsługa ruchu turystycznego, wstęp do turystki historycznej, elementy historii Kościoła i symboliki sakralnej, muzealnictwo i wnętrza zabytkowe, obiekty kultury materialnej, najważniejsze zabytki regionu, kamień w życiu człowieka, elementy archeologii nowożytnej, elementy paleontologii, projektowanie tras i imprez turystyki historycznej i archeologicznej, wprowadzenie do podróży, elementy międzynarodowego prawa turystycznego, zagospodarowanie turystyczne.  

Po studiach absolwent tej specjalności może znaleźć zatrudnienie w:

  • biurach podróży (jako organizator imprez, pilot i przewodnik)
  • urzędach,
  • administracji regionalnej (jako animator kultury, ekspert dialogu międzykulturowego i dziedzictwa kulturowego),
  • instytucjach zajmujących się kształtowaniem relacji europejskich,
  • agencjach turystycznych
  • w firmach i instytucjach współpracujących z przedstawicielami innych państw
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Studia społeczne

Grupa dziedzin traktujących o społeczeństwie, jego strukturze, zmianach, trendach, metodach działań, stosunkach między społeczeństwami. W tej grupie odnajdziesz między innymi socjologię, kulturoznawstwo czy nauki o rodzinie. Niegdyś

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję