Transport i logistyka. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy

Dlaczego warto studiować transport i logistykę?

To planowanie i realizacja sprawnego, ekonomicznego transportu osób i mienia z punktu A do punktu B. W projektowaniu i kontrolowaniu działań logistyczno-transportowych należy brać pod uwagę mnóstwo czynników i zakładać pojawienie się zgoła takiej samej ilości tych, których wystąpienia przewidzieć się nie da. Wiedza specjalisty w tej dziedzinie musi być obszerna, a jej zdobycie gwarantuje wiele polskich uczelni.

W ubiegłorocznej rekrutacji na dwa kierunki z tej grupy – logistykę i transport, przypadało ponad trzech kandydatów na jedno miejsce.

Chcesz podyskutować na temat studiów na kierunkach związanych z Transportem i Logistyką? Masz pytania lub wątpliwości związane z tymi dziedzinami wiedzy? Zapraszamy na nasze forum dyskusyjne, na którym znajdziesz wiele użytecznych informacji!

Absolwenci kierunków logistycznych i transportowych chętnie decydują się również na podjęcie studiów podyplomowych, które pozwalają im na pogłębienie posiadanej wiedzy i zdobycie nowych umiejętności specjalistycznych, które są wysoce cenione na rynku pracy.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce

Jakie informacje o kierunku studiów są ważne?
Jak powinien wyglądać idealny opis kierunku studiów? Jeśli szukasz studiów – możesz wskazać, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli już studiujesz – możesz pomóc przyszłym kandydatkom i kandydatom.