Studia w Niemczech, czyli zagraniczne studia bliżej, niż myślisz (wywiad)

Europejski Uniwersytet ViadrinaMożesz studiować za granicą bez czesnego, a najbliższą uczelnią która to umożliwia jest Uniwersytet Europejski Viadrina. Mieści się we Frankfurcie nad Odrą, kilkaset metrów od granicy Polski. – Prowadzimy kierunki prawnicze, ekonomiczne i kulturoznawcze – mówi Agnieszka Schmid, koordynatorka dla studentów z Europy Środkowej i Wschodniej.

Studia.net: Czy to prawda, że w Niemczech studiuje się za darmo?
Agnieszka Schmid, Uniwersytet Europejski Viadrina: To trochę mit. Jednak Viadrina to uczelnia państwowa u nas studia dostępne są bez czesnego. To znaczy jedyna opłata, jaką uczelnia pobiera jest opłata semestralna. U nas wynosi ona obecnie 215 EUR. Za tę kwotę student otrzymuje szereg świadczeń, na przykład jeździ za darmo w środkach komunikacji miejskiej we Frankfurcie, Berlinie oraz landzie Brandenburg. Poza tym studenci z Polski mogą ubiegać się o stypendium startowe. Przez pierwsze 10 miesięcy otrzymuje się 150 EUR miesięcznie. Kto je dostanie – zależy od średniej na maturze i motywów studiowania na Viadrinie. Po pierwszym roku można z kolei ubiegać się o stypendia naukowe i socjalne.

Co zyskujemy wybierając studia na Waszej uczelni poza możliwością studiowania w zasadzie za darmo za granicą?
Bardzo serio traktujemy misję zawartą w naszej nazwie, jesteśmy rzeczywiście uniwersytetem bardzo europejskim w charakterze. Aspekt międzynarodowy jest dla nas bardzo istotny. Ponad jedna trzecia studentów pochodzi spoza Niemiec, nie tylko z krajów Unii Europejskiej, w sumie z 80 krajów świata. Młodzi ludzie przyjeżdżają tu zarówno na regularne studia, jak i prowadzimy regularną wymianę studencką. Międzynarodowość dla nas to także duża waga nauczania języków obcych. Można uczęszczać na zajęcia z dziewięć różnych języków obcych u lektorów prowadzących zajęcia w swoim języku ojczystym.
Wielu naszych studentów ceni sobie też kameralną atmosferę. Nasz campus ma nie tylko nowoczesną infrastrukturę, ale jest bardzo przyjazny. Sposób organizacji zajęć nastawiony jest na pracę w małych grupach i bliski kontakt z wykładowcami. Z jednej strony Frankfurt nad Odrą to nie wielka aglomeracja. Dobrze się tutaj żyje. Wszędzie jest blisko, ludzie są życzliwi. Możesz mieszkać tutaj, albo zaraz za Odrą w Słubicach. Z drugiej strony nie ma problemu, żeby w godzinę-półtorej znaleźć się w centrum Berlina czy Poznania i korzystać z uroków dużego miasta.
Jednak to wszystko byłoby mało istotne, gdyby nie atrakcyjne programy studiów. Nasi studenci otrzymują dyplomy, które uznawane są na całym świecie. Są też paszportem do pracy w Niemczech bez dodatkowej nostryfikacji. Absolwenci znajdują łatwo pracę zgodną ze swoimi pasjami.

Jakie programy studiów można obecnie wybierać na Viadrinie?
W przypadku studiów licencjackich można wybierać studia na trzech wydziałach. Na Wydziale Ekonomii zarządzanie międzynarodowe (IBWL), prawo i ekonomia oraz w całości w języku angielskim International Business Administration (IBA). Na Wydziale Prawa prawo niemieckie oraz polsko-niemieckie wykształcenie prawnicze (German and Polish Law). Na Wydziale Kulturoznawstwa mamy do wyboru germanistykę międzykulturową oraz cztery specjalizacje na kulturoznawstwie: lingwistykę, socjologię, historię kultury i literaturoznawstwo.

“Studiowanie ekonomii w Niemczech dość mocno różni się od studiów ekonomicznych w Polsce” – mówi Anna Kanke z Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Chcesz dowiedzieć się jak wygląda studiowanie w Niemczech, jak wygląda system kształcenia oraz co trzeba zrobić, żeby dostać się na niemiecką uczelnię? Obejrzyj nasz wywiad!

https://www.youtube.com/watch?v=Gez7GqfVSZc
A jak wygląda oferta studiów drugiego stopnia?
Na Wydziale Kulturoznawstwa można wybrać europejską historię kultury, kulturę i historię Europy Środkowej i Wschodniej, studia socjokulturowe, Intercultural Communication Studies (również w trybie: media – komunikacja – kultura) oraz studia literaturoznawcze: estetyka – literatura – filozofia. Na Wydziale Prawa mamy do wyboru polsko-niemieckie wykształcenie prawnicze (German and Polish Law), prawo niemieckie dla prawników zagranicznych oraz europejskie prawo gospodarcze. Na Wydziale Ekonomii oferujemy na drugim stopniu studia International Business Administration. European Studies to międzywydziałowe studia interdyscyplinarne.

Powiedzmy, że jestem polski maturzystą, kończę liceum albo technikum. Jakie mam możliwości studiowania na Państwa uczelni?
Z maturą dowolnego “ogólniaka” możesz wybierać studia na dowolnym kierunku. I takich kandydatów u nas jest najwięcej. Prowadzimy studia Podobnie, jeśli jesteś absolwentem ponadgimnazjalnej szkoły baletowej, chociaż oczywiście z natury rzeczy takich osób nie jest wiele. Inaczej wygląda sprawa ze szkołami zawodowymi, takimi jak technika czy licea zawodowe. Przepisy niemieckie mówią, że w takim przypadku trzeba studiować zgodnie z profilem zawodowym. Czyli jeśli jakiś przedmiot występuje na świadectwie – możesz go studiować. Biorąc pod uwagę obecną ofertę uczelni, w praktyce np. szansę na studiowanie ekonomii u nas mają absolwenci liceów i techników ekonomicznych, a kulturoznawstwa szkół plastycznych.
{module 260}Muszę wybierać jakiś konkretny przedmiot na maturze, żeby mieć szansę studiować na Viadrinie?
Nieważne, z czego zdajesz maturę, ważne aby uzyskać jak najlepszą średnią. I to wystarczy, nie trzeba przechodzić egzaminów wstępnych. Średnią ocen z zagranicznych systemów
egzaminów dojrzałości przelicza się według specjalnego algorytmu na system niemiecki.
Oczywiście liczy się znajomość języka niemieckiego. W przypadku matury w tym języku na dowolnym poziomie możesz brać udział w warunkowej rekrutacji. To znaczy po zakwalifikowaniu się na studia podchodzisz do u nas na uczelni do testu z języka niemieckiego dla kandydatów studia czyli DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang). Odbywa się we wrześniu, a latem organizujemy kursy przygotowawcze. Tetsu nie trzeba zdawać, jeśli masz oficjalny certyfikat potwierdzający znajomość języka. Uznajemy trzy certyfikaty: Instytutu Goethego na poziomie C2, DSD II na poziomie C1 ze wszystkich części oraz z egzaminu DaF (Deutsch als Fremdsprache) przy wynikach wszystkich części egzaminu na poziomie TDN 4. Na studiach anglojęzycznych IBA wymagamy zdanego egzaminu TOEFL (Test of English as a Foreign Language), ale dopuszczamy także możliwość innego udokumentowania znajomości języka angielskiego.

A jak wygląda rekrutacja na studia drugiego stopnia?
Bardzo podobnie jak w przypadku studiów licencjackich liczy się obrana droga wykształcenia. To znaczy studia magisterskie powinny być uzupełnieniem, rozwinięciem studiów pierwszego stopnia. Czyli po studiach ekonomicznych – studia na Wydziale Ekonomii, na studiach humanistycznych, artystycznych czy społecznych – na Wydziale Kulturoznawstwa. Najlepiej skonsultować się z nami i zapytać, czy posiadany dyplom licencjata upoważnia do studiowania na danym kierunku magisterskim.

O czym powinniśmy pamiętać przede wszystkim?
Przede wszystkim o zapoznaniu się z programami studiów. Warto zastanowić się, który nam odpowiada, zapytać o zdanie naszych studentów czy absolwentów. Trzeba też spojrzeć krytycznie na swoją znajomość języka niemieckiego i umiejętności interpersonalne. Nawet, jeśli znamy język “podręcznikowo”, a mamy problemy z komunikowaniem się w obcym języku – możemy mieć kłopot. Inna rzecz, że studiowanie w międzynarodowym środowisku oswaja z językiem obcymi pomaga w budowaniu naturalnego zachowania wśród osób niemieckojęzycznych.
Na pewno trzeba też pamietać o dopełnieniu wszystkich formalności. W tym skompletowaniu wszystkich dokumentów w terminie – to znaczy na semestr letni 15 stycznia (w tym trybie wyłącznie na studia kulturoznawcze), a na semestr zimowy 15 lipca. Kopie wymagają poświadczenia przez stosowne instytucje, a część dokumentacji wymaga tłumaczenia na język niemiecki, więc lepiej nie czekać nma ostatnią chwilę. Do dokumentów należy dołączyć dowód wpłaty opłaty manipulacyjnej. Warto dodać, że rekrutacją na studia licencjackie nie zajmuje się bezpośrednio Viadrina, ale. Uni-assist – stowarzyszenie niemieckich uczelni wyższych, które w ich imieniu przyjmuje zagraniczne podania o przyjęcie na studia. W przypadku studiów prawo niemieckie dodatkowo trzeba zgłosić się w systemie Stiftung für Hochschulzulassung. Na studia magisterskie rekrutację prowadzimy w ramach struktur naszego uniwersytetu.

Więcej informacji o studiach na Europejskim Uniwersytecie Viadrina:
Agnieszka Schmidwww.europa-uni.de
oraz u koordynatorki polskich studentów:
Agnieszki Schmid
e-mail: aschmid@euv-frankfurt-o.de,
tel. 0049 335 5534 4306

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję