Site logo

Studia na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi określa strategiczną, a także spójną metodę kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji jakim są ludzie. Jako kierunek studiów przygotowuje do współpracy z innymi, a także pracy dla ludzi. Jeżeli zatem posiadasz umiejętności społeczne to zastanów się nad kierunkiem studiów Zarządzanie zasobami ludzkimi. Na studia Zarządzanie zasobami ludzkimi powinny pójść osoby, które odczuwają potrzebę łamania stereotypów, są empatyczne, aktywne, chcą się uczyć i uczyć innych, a także chętnie uczestniczą w życiu społecznym.

W trakcie studiów:

Podstawową funkcją jaką mają spełniać studia na Zarządzaniu zasobami ludzkimi jest przekazanie studentom wiedzy a także umiejętności oraz postaw niezbędnych w pracy w charakterze specjalisty w tym zakresie. Rozwinięciu kompetencji interpersonalnych i wykształceniu umiejętności posługiwania się metodami i technikami kadrowymi sprzyja interesująca oferta treści programowych i różnorodnych form kształcenia. Program nauki na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi zakłada dostarczenie informacji na temat standardów zarządzania zasobami ludzkimi, roli funkcji personalnej w organizacji oraz sposobów realizacji procesów: pozyskiwania, rozwoju, oceniania i wynagradzania pracowników. Student będzie pozyskiwał też wiedzę jak: prowadzić obsługę administracyjną kadr, kształtować przyjazne człowiekowi warunki pracy i jak czynić to zgodnie z zasadami obowiązującego prawa, przeprowadzić rekrutację i selekcję kandydatów do pracy, zastosować metody adaptacji pracowniczej, rozmawiać z osobami odchodzącymi lub zwalnianymi, rozpoznać potrzeby szkoleniowe, zaprojektować i zrealizować szkolenie oraz dokonać oceny jego efektów, wykorzystać podstawowe metody zarządzania karierą, określać wysokość części stałej i zmiennej płacy, oceniać pracowników, prowadzić obsługę kadrowo-płacową, interpretować przepisy prawa pracy, pracować w zespole.

Po studiach:

Kończąc Zarządzanie zasobami ludzkimi będziesz miał predyspozycje do podjęcia pracy jako specjalista w komórkach personalnych różnych typów organizacji oraz będziesz mógł świadczyć profesjonalne usługi biznesowe związane z rozwiązywaniem problemów pracowniczych. Będziesz miał możliwość znaleźć zatrudnienie jako specjalista do spraw zarządzania zasobami ludzkimi, specjalista do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr, pracownik obsługi płacowej, pracownik działu kadr, pracownik administracyjny i sekretarz biura zarządu, pracownik obsługi biurowej. Absolwenci Zarządzania zasobami ludzkimi poszukiwani są też w firmach konsultingowych. Będziesz miał też niezbędną wiedzę i umiejętności aby podjąć zatrudnienie na własny rachunek.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Studia na kierunku komunikacja wizerunkowa

Bardzo istotnym aspektem działań marketingowych we współczesnym społeczeństwie jest kreowanie i kształtowanie wizerunku. Komunikacja wizerunkowa to innowacyjne, kompleksowe podejście do działań z obszaru marketingu i

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję