Site logo

Studia na kierunku zarządzanie środowiskiem. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Studia mają dostarczyć wiedzy na temat podstawowych problemów biologicznych i chemicznych warunkujących aktualny stan środowiska oraz umiejętności podejmowania decyzji, wspartych technikami modelowania i symulacji procesów biznesowych, posługiwania się zaawansowanymi technikami komputerowymi w procesach zarządzania rozwojem zrównoważonym i zdolnościami oceny wpływu przedsięwzięć ekonomicznych na środowisko.

Jak wygląda program studiów na zarządzaniu środowiskiem?

Wykaz przedmiotów kierunku zarządzanie środowiskiem:

 • flora Polski,
 • bezkręgowe Polski,
 • kręgowce Polski,
 • chronione zasoby przyrodnicze Polski,
 • inwazje i wymieranie,
 • kartografia i fotointerpretacja,
 • siedliska przyrodnicze Natura 2000 i zróżnicowanie roślinności Polski,
 • edukacja ekologiczna i komunikacja społeczna,
 • programy rolnośrodowiskowe i dokumentacja przyrodnicza,
 • metody ochrony ekosystemów oraz sporządzanie planów ochrony,
 • system Natura 2000 i gospodarka na obszarach chronionych,
 • prawo ochrony przyrody i środowiska,
 • seminarium dyplomowe,
 • ćwiczenia terenowe.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku zarządzanie środowiskiem. Sprawdź ofertę uczelni

Perspektywy pracy po studiach na kierunku zarządzanie środowiskiem:

Absolwent kierunku zarządzanie środowiskiem znajdzię pracę jako:

 • specjalista i konsultant ochrony środowiska w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i w instytucjach,
 • inwestor i organizator w dziedzinie ochrony środowiska,
 • technolog produkcji bardziej przyjaznej środowisku,
 • konserwator ochrony przyrody i jej zasobów,
 • diagnostyk przygotowujący ocenę stanu środowiska i jego zagrożeń,
 • pracownik naukowy w instytutach naukowo-badawczych lub jednostkach badawczo-rozwojowych.
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Zawód: Doradca inwestycyjny

Matematyka i analiza danych nie mają przed Tobą tajemnic? Chcesz przewidywać przyszłość i układać długookresowe plany inwestycyjne dla swoich klientów? Tak się składa, że Twoje

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję