Site logo

Studia na kierunku wojskoznawstwo. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Jest to kierunek nowy, zaliczany do grupy tak zwanych makrokierunków. Studia na wojskoznawstwie gwarantują kandydatowi zdobycie gruntownej wiedzy z dziedzin wojskowych. Kierunek ten jest odpowiedzią na rozwijające się potrzeby polskiego wojska, które jest obecnie profesjonalne, a co za tym idzie, wymaga od swojej kadry nie tylko sprawności fizycznej, ale i dużej wiedzy teoretycznej. Absolwent kierunku wojskoznawstwo będzie przygotowany do służby w strukturach wojska, Policji, Straży Granicznej bądź innych służb mundurowych.

Jak wygląda program studiów na wojskowości?

Podczas studiów studenci poznają zagadnienia na poszczególnych przedmiotach:

 • Sztuka wojenna starożytności,
 • współczesne systemy polityczne,
 • podstawy BHP,
 • ergonomia,
 • geografia historyczna i wojenna,
 • międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych,
 • historiografia wojskowa,
 • bronioznawstwo,
 • kartografia i nawigacja satelitarna,
 • munduroznawstwo,
 • wychowanie fizyczne,
 • język angielski.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku wojskoznawstwo. Sprawdź ofertę uczelni

Perspektywy pracy  po studiach na kierunku wojskoznawstwo

Absolwent kierunku wojskoznawstwo będzie przygotowany do służby w strukturach wojska, Policji, Straży Granicznej bądź innych służb mundurowych. Zdobyta wiedza pozwala podjąć pracę w instytucjach lub organizacjach prowadzących działalność w zakresie ochrony i popularyzacji dziedzictwa historycznego oraz w mediach specjalizujących się w tematyce wojskowości, obronności lub bezpieczeństwa. Absolwent będzie też przygotowany do podjęcia pracy w strukturach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję