Studia na kierunku rybactwo. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Rybactwo to zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie organizmami wodnymi w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody. Pojęcie to obejmuje rybołówstwo, zabiegi mające na celu utrzymanie zasobów organizmów wodnych oraz chów i hodowlę ryb oraz pozostałych produktów i organizmów wodnych. Kierunek studiów rybactwo jest przeznaczony dla osób zainteresowanych nowoczesną ochroną środowiska wodnego i gospodarowaniem na terenach chronionych oraz zarządzaniem i kształtowaniem środowiska wodnego.

Jak wygląda program studiów na kierunku rybactwo

Program studiów na rybactwie zakłada następujące przedmioty:

 • biologia,
 • mikrobiologia i genetyka,
 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • biochemia i hydrochemia,
 • anatomia i embriologia ryb,
 • biologia i fizjologia ryb,
 • taksonomia ryb,
 • rozród ryb i wylęgarnictwo,
 • zasady żywienia ryb i gospodarki paszowej,
 • metody chowu i hodowli ryb,
 • choroby ryb i toksykologia,
 • rybactwo na wodach otwartych,
 • prawne i ekonomiczne aspekty rybactwa,
 • ekologia i ochrona wód,
 • doświadczalnictwo rybackie,
 • akwakultura,
 • ochrona środowiska wodnego.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku rybactwo? Sprawdź ofertę uczelni.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku rybactwo:

Absolwenci rybactwa mogą pracować w:

 • laboratoriach badań środowiska,
 • parkach narodowych,
 • rezerwatach przyrody,
 • wydziałach ochrony przyrody urzędów miejskich,
 • wojewódzkich lub marszałkowskich,
 • Polskim Związku Wędkarskim, czy w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska,
 • administracji państwowej – wydziałach gospodarki środowiska administracji regionalnej,
 • agencjach restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa,
 • departamencie rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Studia.pl - kierunki, uczelnie, podyplomowe, opinie, praca po studiach
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję