Studia na kierunku położnictwo. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Studia na kierunku położnictwo to świetny wybór dla osób, które zainteresowane są problematyką medyczną, a zawód lekarza lub pielęgniarki nie wydaje im się być optymalnym wyborem. Położnictwo to silnie sfeminizowany zawód, którego istotą jest dbałość o kobietę w okresie ciąży, w trakcie porodu oraz połogu. Położna jest więc osobą, która dba o potrzeby rodziny, a w szczególności matki dziecka w najtrudniejszych dla niej chwilach. Idealny kandydat będzie odporny na stres, zdeterminowany i zdolny do szybkiego podejmowania decyzji oraz naturalną życzliwością i serdecznością.

Położnictwo – jakie to studia?

Wybór studiów w szkole średniej obciążony jest pewnym ryzykiem. W końcu, mając 18 lat można jeszcze nie potrafić w pełni odczytać swojego życiowego powołania, dlatego warto dobrze przemyśleć decyzję, choćby po to, aby zachować konsekwencję w dążeniu do raz obranego celu. Wybór położnictwa wiąże się z koniecznością opanowania biologii na poziomie rozszerzonym. Zwykle ten właśnie przedmiot jest brany pod uwagę przez komisje rekrutacyjne w większości uczelni.

Położna podobnie jak pielęgniarka uzyskuje kwalifikacje zawodowe po ukończeniu szkoły (uczelni) kształcącej na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo. Kształcenie w tych zawodach odbywa się na poziomie studiów pierwszego stopnia  i studiów drugiego stopnia.

Licencjackie

Zwykle trwają 3 lata (6 semestrów), plan studiów obejmuje również, w sporej części zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Magisterskie

To studia uzupełniające magisterskie. Mogą na nie aplikować tylko osoby, które wcześniej ukończyły studia pierwszego stopnia trwają zwykle 2 lata.

Porównaj propozycje różnych uczelni na kierunku położnictwo.

Myślisz o studiach na kierunku położnictwo? Sprawdź ofertę uczelni.

Jak wygląda program studiów na położnictwie

Lista przedmiotów na kierunku położnictwo jest zaskakująco długa. W jej skład wchodzą wszystkie dziedziny medycyny oraz przedmioty specjalizacyjne. Warto wiedzieć, ze tylko część zajęć to wykłady i ćwiczenia. Pozostałe godziny to praca w laboratoriach, kontakt z chorymi na różnych oddziałach i zdobywanie doświadczeń w ramach praktyk zawodowych. Oto kilka przedmiotów, które trzeba zaliczyć na studiach położniczych:

 • pielęgniarstwo epidemiologiczne;
 • promocja zdrowia;
 • etyka;
 • opieka położnicza;
 • opieka ginekologiczna;
 • opieka nad matką i dzieckiem;
 • edukacja przedporodowa.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku położnictwo

Kto może wykonywać zawód położnej

 •  ma świadectwo lub dyplom:
  – ukończenia polskiej szkoły kształcącej w zawodzie położnej,
  – uzyskany w innym państwie, które nie jest członkiem Unii Europejskiej. Dokumenty te muszą zostać uznane w Polsce, a także spełniać wymogi kształcenia określone w prawie Unii Europejskiej,
 •  ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 •  nie ma przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu,
 •  wykazuje nienaganną postawę etyczną.

Zawód położnej może wykonywać osoba, która:

Wykonywanie zawodów pielęgniarki i położnej polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych określonych w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej

Branża medyczna w Polsce ma wiele twarzy. Z jednej strony, świetnie zarabiający lekarze i specjaliści, którzy nie muszą się martwić o pracę. Z drugiej strony pielęgniarki i salowe, które zarabiają najniższą krajową i codziennie boją się utraty pracy. Sytuacja zawodowa absolwentów położnictwa lokuje się pomiędzy tymi dwoma charakterystykami. Wielką rolę w tym zawodzie odgrywa tzw. “marketing szeptany”, to opinie pacjentek w znacznej mierze decydują o sukcesie zawodowym osoby wykonującej zawód położnika.

Zarobki w zawodzie położnej

Zarobki kształtują się w okolicy 3500 PLN brutto. Na ostateczną wysokość wynagrodzenia mają wpływ przepracowane nadgodziny oraz liczba zabiegów, przy których asystowała położna. Lepiej płatna jest praca w prywatnych szpitalach i klinikach.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Studia.pl - kierunki, uczelnie, podyplomowe, opinie, praca po studiach
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję