Site logo

Studia na kierunku pedagogika. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Studia pedagogiczne to studia zaskakujące i ciekawe. Źródłem wiedzy o edukacji jest nie jedna, ale wiele dziedzin naukowych. Jest to pierwsze i najpoważniejsze zaskoczenie kandydatów na pedagogikę. Licencjat, czy magisterka z pedagogiki uchodzi, w powszechnej opinii, za dość łatwą zdobycz. Czy tak jest w rzeczywistości? Warto rozprawić się z mitami, które narosły wokół najpopularniejszego, w Polsce kierunku studiów. Zapraszamy do lektury.

Pedagogika – jakie to studia?

Licencjackie

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów)

Magisterskie

Dwuletnie studia uzupełniające (4 semestry)

Profil kandydata na pedagogikę

Pedagogika to nauka o procesach edukacyjnych i wychowawczych. Ma swoje źródła w filozofii, socjologii, psychologii i w wielu dziedzinach humanistycznych. Być może dlatego do dziś trwają spory, które mają rozstrzygnąć, czy pedagogika jest nauką społeczną, czy humanistyczną. Jedno jest pewne – student pedagogiki musi być otwarty na różne rodzaje i formy wiedzy.

Jak wygląda program studiów na kierunku pedagogika

Wychowanie młodych pokoleń to bardzo odpowiedzialne zadanie, dlatego przyszły pedagog zapoznaje się z niuansami systemu edukacji, metodyką nauczania dzieci, młodzieży, dorosłych, a także osób starszych i ludzi w wieku podeszłym. Studia pedagogiczne mają charakter praktyczny, niezbędna jest więc realizacja praktyk zawodowych na terenie placówek edukacyjnych. Tym samym, praktyki szkolne stają się jednym z ważniejszych testów przydatności kandydatów do zawodu.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku pedagogika. Sprawdź ofertę uczelni

Perspektywy pracy po studiach na kierunku pedagogika

Rynek pracy w ostatnim czasie nie jest zbyt łaskawy dla adeptów Pedagogiki. Znalezienie zajęcia, nie więc jest łatwym zadaniem, w dobie redukcji etatów szkolnych. Można oczywiście zwiększyć swoje szanse, uzupełniając wykształcenie o inne dziedziny wiedzy, które pozwolą stać się atrakcyjnym, dla dyrekcji pracownikiem. Zawodowy pedagog, który może uczyć także przedmiotów szkolnych, na różnym poziomie zaawansowania, nie jest bez szans na rynku pracy. Warto się uczyć języków obcych, ponieważ niektóre, stosunkowo łatwe do zdobycia certyfikaty pozwalają prowadzić zajęcia lekcyjne z tych języków w szkole.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję