Studia na kierunku medycyna roślin. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Medycyna roślin to studia dla osób zainteresowanych przyrodą i ekologią. Łączą ze sobą wiedzę z obszaru botaniki i biologii oraz ich praktyczne wykorzystanie w utrzymaniu roślin w zdrowiu. Podczas studiów duża część materiału do przyswojenia wiąże się z nauką ochrony roślin – poznawaniem takich sprawców chorób jak wirusy, wiroidy, bakterie, fitoplazmy, grzyby). Kolejny blok studiów dotyczy poznawania szkodników (nicienie, roztocza, owady, ptaki, ssaki) oraz chwastów.

Table Of Contents

Jak wygląda program studiów na medycynie roślin?

Równolegle do diagnostyki zagrożeń studenci kierunku medycyna roślin poznają środki profilaktyki oraz leczenia organizmów roślinnych. Wśród przedmiotów dotyczących tej tematyki można wymienić poznanie substancji chemicznych środków ochrony roślin, metod ochrony roślin, biologicznych metod ochrony roślin oraz technik ochrony roślin. Podczas zajęć będzie można także zgłębiać wiedzę z zakresu monitoringu i sygnalizacji w ochronie roślin, prawa w ochronie roślin.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku medycyna roślin. Sprawdź ofertę uczelni

Perspektywy pracy po studiach na kierunku medycyna roślin:

Absolwent studiów umie rozpoznać choroby roślin, szkodniki i chwasty oraz podejmować optymalne działania w celu ich zwalczania. Uzyskana na studiach wiedza pozwala na skuteczne i bezpieczne dla środowiska oraz ekonomicznie uzasadnione ograniczanie czynników szkodliwych i podejmowanie działań profilaktycznych z uwzględnieniem różnych form monitoringu i systemów wspomagania decyzji. Po studiach można pracować jako osoba zajmująca się diagnozowaniem chorób i szkodników roślin zarówno w ogrodach botanicznych i arboretach, jak i gospodarstwach rolnych, firmach nasiennych, hodowlanych oraz osoba zajmująca się dystrybucją pestycydów i nawozów. Można podjąć pracę w centrach i supermarketach ogrodniczych. Absolwent tego kierunku jest także przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy w służbach fitosanitarnych. Studia umożliwiają kompetentne prowadzenie własnej działalności gospodarczej w obszarze medycyna roślin lub pracę w firmach komercyjnych zajmujących się doradztwem, usługami, produkcją i handlem na rzecz rolnictwa, gospodarki żywnościowej, ochrony środowiska i pielęgnacji roślin na terenach zurbanizowanych. Alternatywą jest możliwość zatrudnienia jako pracownik administracji – np. w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,,kontroli celnej, organach rządowych i samorządowych.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję