Studia na kierunku logistyka. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Logika, nauka o procesach myślenia, jest jedną z podstaw logistyki, czyli dziedziny wiedzy, która zajmuje się przepływem surowców. Jej funkcją jest badanie planowania, wykonywania oraz kontrolowania dystrybucji różnego rodzaju wyrobów. Kapitał przekracza granice państw, fabryki i zakłady przetwórcze rozlokowane są na całym świecie. Podzespoły pojedynczego urządzenia technicznego produkowane są w nierzadko kilkunastu krajach. Sprzedaż realizowana jest często na innych kontynentach. Podobną sytuację obserwować można w przemyśle wydobywczym, przetwórczym.

Logistyka – jakie to studia?

Licencjackie

Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów (3 lata)

Inżynierskie

Inżynier logistyki – studia pierwszego stopnia trwają 7 semestrów (3,5 roku)

Magisterskie

Uzupełniające studia drugiego stopnia, trwają 4 semestry (2 lata) lub 3 semestry (1,5 roku) w przypadku kandydata w tytułem inżyniera.

Rekrutacja na logistykę

Na całym świecie potrzebni są ludzie, którzy odpowiadają za racjonalizowanie transportu różnego rodzaju dóbr, ich szybką, ekonomicznie efektywną dystrybucję i kontrolę jakości usług logistycznych. Aby z powodzeniem rywalizować o miejsce na kierunkach logistycznych objętych konkursem świadectw, trzeba zapoznać się z wytycznymi komisji rekrutacyjnej na wybranej uczelni. Jeżeli będziesz już mieć przed sobą listę przedmiotów maturalnych, które będą liczone w ramach ustalania miejsc na liście rankingowej, z pewnością łatwo Ci będzie wybrać te, które pozwolą Ci zdobyć najwyższą możliwą punktację. Niektóre uczelnie mają mniejsze wymagania rekrutacyjne, to jednak nie powinno wzbudzać w Tobie edukacyjnego lenistwa.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiowaniu logistyki. Kierunek logistyczny mają w swojej ofercie uczelnie publiczne jak i prywatne. Sprawdź ofertę uczelni.

Jak wygląda program studiów na kierunku logistyka

Choć omawiany tu kierunek, w kontekście zmagań rekrutacyjnych, nie należy do najbardziej wymagających, studenci początkowych semestrów odkrywają szybko, że logistyka to wcale nie taka łatwa droga, jak na początku się wydawało. Szczególnie dotkliwe mogą okazać się zaległości w dziedzinie języków obcych i matematyce. Studia logistyczne to wykłady, ćwiczenia i nierzadko laboratoria komputerowe. Każdy z przedmiotów wymaga nieco innego sposobu przyswajania wiedzy, dlatego młodzi adepci logistyki zapoznają się także z różnymi formami zaliczeń przedmiotów. Bardzo istotną częścią nauki są praktyki, które realizowane są na kierunkach o profilu zawodowym. W ramach zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych można zyskać ciekawe propozycje pracy i świetne referencje, które mogą być początkiem efektywnych poszukiwań pracy, kiedy już będziesz absolwentem.

Perspektywy pracy po studiach na logistyce

Udana kariera zawodowa w branży logistycznej jest niezwykle wymagająca. Potrzeba nieraz wielu poświęceń, długich lat nauki, by zdobywać najwyższe i jednocześnie najlepiej płatne stanowiska. Poszerzanie odpowiedzialności za ciągłość zaopatrzenia, ekonomiczną efektywność i zmniejszanie ryzyka związanego ze specyfiką różnorodnych łańcuchów dostaw, łączy się bezpośrednio z rozszerzaniem kompetencji i umiejętności pracownika. Na koniec warto wspomnieć o bardzo smutnych wypadkach zatrzymania się kariery zawodowej polskich logistyków starszego pokolenia. Ich rozwój często napotyka na przeszkodę w postaci braku znajomości języków obcych. Nie mogą oni awansować i wybić się wyżej w hierarchii, ze względu na niemożliwość porozumiewania się w świecie międzynarodowego biznesu. Wnioski z pewnością możecie wyciągnąć je sami.

Wybrane stanowiska pracy w logistyce

 • customer service specialist,
 • specjalista ds. rozwoju sprzedaży – logistyka morska,
 • koordynator serwisu kurierskiego,
 • asystent działu logistyki,
 • logistyk,
 • zobacz profil raben logistics polska sp. z o.o.,
 • specjalista ds. audytu procesów wewnętrznych,
 • specjalista ds. logistyki,
 • koordynator ds. logistyki,
 • market fulfillment coordinator,
 • master data business process expert,
 • kierownik operacyjny,
 • koordynator ds. procesów logistyki sklepów,
 • specjalista ds. zakupów i logistyki,
 • asystent/ka ds. administracji celnej,
 • supply chain analytics trainee,
 • transport coordinator with english,
 • project manager – kompleksowe projekty logistyczne,
 • kierownik logistyki i zakupów,
 • lab support, logistics,
 • specjalista ds. obsługi klienta,
 • pracownik logistyki wewnętrznej i magazynu,
 • sap consultant (logistic),
 • supply scheduler,
 • planista transportu międzynarodowego,
 • inventory analyst,
 • supply chain planner,
 • specjalista ds. kontrolingu logistyki,
 • supply network planner,
 • logistic execution business analyst,
 • logistics product manager,
 • kierownik działu logistyki,
 • specjalista ds. utrzymania ruchu (logistyka).
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce

Jakie informacje o kierunku studiów są ważne?
Jak powinien wyglądać idealny opis kierunku studiów? Jeśli szukasz studiów – możesz wskazać, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli już studiujesz – możesz pomóc przyszłym kandydatkom i kandydatom.