Site logo

Studia na kierunku inżynieria środowiska. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Inżynieria środowiska to przede wszystkim nauka o charakterze technicznym. Jej istotą jest wykorzystanie wiedzy naukowej oraz inżynierskiej, w celu oddziaływania na środowisko naturalne. Zadaniem inżyniera środowiska jest wytwarzanie równowagi pomiędzy skutkami działalności człowieka a zachowaniem i ochroną środowiska naturalnego. Studia mają charakter wielodziedzinowy, ponieważ wymagana jest wiedza z zakresu wielu dyscyplin biologicznych oraz licznych aspektów technologicznych i inżynieryjnych.

Profil kandydata na inżynierię środowiska

Osoby, które mają zamiar wybrać ten kierunek powinny świetnie znać biologię oraz matematykę. Na tych dwóch dziedzinach opierają się bowiem całe studia. Warto przyjrzeć się dokładnie uwarunkowaniom rekrutacji, aby przekonać się, które z przedmiotów będą premiowane w procedurze kwalifikacyjnej.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku inżynieria środowiska? Sprawdź ofertę uczelni.

Jak wygląda program studiów na kierunku inżynierii środowiska

Czas nauki jest krótki, obejmuje bowiem zwykle cztery semestry w wypadku studiów magisterskich i siedem w wypadku inżynierskich. W tym czasie należy opanować wiedzę i umiejętności z przedmiotów takich jak:

  • Mechanika płynów;
  • Hydrologia;
  • Geodezja;
  • Konstrukcje mechaniczne;
  • Odprowadzanie ścieków;
  • Wentylacja;
  • Urbanistyka i planowanie przestrzenne;
  • Zarządzanie środowiskowe.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku inzynieria środowiska

Ukończenie studiów daje możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane  w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (do wykonawstwa lub projektowania bez ograniczeń) i konstrukcyjno-budowlanej (w ograniczonym zakresie).

Absolwenci studiów mogą szukać zatrudnienia w firmach budowlanych, projektowych, eksploatacyjnych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, instytucjach zajmujących się eksploatacją, zarządzaniem i ochroną zasobów wodnych (Państwowy Monitoring Ochrony Środowiska, IMGW, RZGW), administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, w służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję