Studia na kierunku europeistyka. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Europeistyka to kierunek studiów o charakterze interdyscyplinarnym, to znaczy, że łączy w sobie osiągnięcia i dorobek różnych dyscyplin naukowych. To cała dziedzina wiedzy na temat Europy, w wymiarze politologicznym, historycznym, społecznym, ekonomicznym, prawnym i gospodarczym. Podane tu płaszczyzny z pewnością nie wyczerpują wszystkich treści, z którymi zapoznają się studenci w trakcie nauki. Wystarczy przywołać tu bezpieczeństwo europejskie, administrację europejską oraz wiedzę o procesach związanych z integracją europejską.

Nietrudno zauważyć, że są to studia bardzo szerokie i jako takie, wymagają od adeptów Europeistyki dużego zaangażowania i zapału do nauki. Czytając powyższe wprowadzenie uważni czytelnicy, z pewnością zaczęli zastanawiać się, dlaczego do poznania wymienionych powyżej aspektów funkcjonowania relacji pomiędzy państwami Europy, nie wystarczą studia politologiczne, ekonomiczne lub prawne. Czy Europa, w jej społecznej i politycznej odsłonie to rzeczywiście odrębny przedmiot badań? Bardzo wiele wskazuje na to, że tak. Państwa Starego Kontynentu stworzyły w XX wieku niepowtarzalne mechanizmy współpracy gospodarczej, kulturowej oraz wojskowej. Tego rodzaju kooperacja, usankcjonowana administracyjnie, jako Unia Europejska jest niezwykle ciekawym przedmiotem badań. Już sam fakt istnienia wewnętrznych i zewnętrznych relacji europejskich to wystarczający dowód na możliwości zaistnienia odrębnego i niepowtarzalnego przedmiotu badań.

Table Of Contents

Jak wygląda program studiów na kierunku europeistyka

Skoro już wiemy, z jakich powodów europeistyka może stanowić bardzo konkretną naukę, czas przyjrzeć się studiom, prowadzonym na tym kierunku. Każda uczelnia ustala ich program niezależnie, można jednak zauważyć pewne prawidłowości, które powtarzają się we wszystkich typach szkół wyższych. Z pewnością sensowne jest założenie, że absolwent europeistyki zna:

  • różnice kulturowe w społeczeństwach Starego Kontynentu;
  • podstawy najważniejszych języków europejskich;
  • uwarunkowania gospodarcze i finansowe Europy;
  • prawo Unijne oraz systemy prawne poszczególnych Państw przynależnych do UE;
  • podwaliny i przebieg procesu integracji europejskiej;
  • miejsce i znaczenie Polski w strukturach Unijnych.

Tego rodzaju obszary można wyliczać bardzo długo. W skrócie mówimy, że Europeistyka to studia, które wyposażają absolwenta w wiedzę i umiejętności związane z społecznymi, gospodarczymi, kulturowymi i politycznymi relacjami między państwami Starego Kontynentu.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku europeistyka. Sprawdź ofertę uczelni.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku europeistyka

Jeżeli spojrzymy uważnie na powyższy zestaw, można zadać bardzo konkretne pytanie. Czy taka wiedza i umiejętności mogą stanowić atut na rynku pracy? Z pewnością nie wszyscy pracodawcy docenią erudycję i rozległą wiedzę absolwenta europeistyki. Absolwent tego kierunku, musi więc być w stanie znaleźć dla siebie bezpieczną i stabilną niszę. Z pewnością warto rozpoczynać poszukiwania od administracji państwowej i europejskiej. Bezcenne będą tu staże i praktyki, które pozwolą stworzyć i rozbudować odpowiednią sieć kontaktów zawodowych. Zarówno gospodarka, jak i biznes potrzebują dobrze wykształconych pracowników, których kompetencje pozwolą na planowanie i rozwój interesów na terenie Unii Europejskiej. Warto więc połączyć studia na kierunku europeistyka z innymi studiami, takimi jak studia prawnicze, ekonomiczne, czy techniczne. Europeistyka stwarza dość podobne szanse zawodowe, co politologia. W obu przypadkach, bardzo wiele zależy od indywidualnych predyspozycji i talentów absolwenta.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję