Studia na kierunku ekonomika obronności

Jeśli interesujesz się ekonomią, zarządzaniem i naukami obronnymi, chcesz zdobyć umiejętności praktyczne pozwalające na rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów na średnich szczeblach kierowania i zarządzania w strukturach systemu obronnego państwa, wybierz kierunek ekonomika obronności. Program studiów zakłada nauczenie języka angielskiego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy wraz z terminologią z zakresu ekonomiki obronności i zarządzania.

Sprawdź więcej kierunków studiów bezpieczeństwa i obronności

W trakcie studiów:

Studia dostarczają wiedzy i kształtują umiejętności stosowania analizy ekonomicznej przedsiębiorstw, rachunkowości, statystyki ekonomicznej, ekonometrii i audytu wewnętrznego, rozwiązywania specjalistycznych problemów z zakresu zarządzania produkcją i usługami w obszarze obronności, finansowania systemu obronnego, infrastruktury obronnej, wsparcia przez państwo gospodarza, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa publicznego, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, programowania i modelowania gospodarczo – obronnego.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku ekonomika obronności? Sprawdź ofertę.

Po studiach:

Absolwent studiów będzie specjalistą w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi w gospodarce narodowej, a w szczególności w przemyśle zbrojeniowym i innych ogniwach systemu obronnego zarówno militarnych jak i pozamilitarnych. Nabyta wiedza oraz umiejętności praktyczne umożliwią mu także prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. Będzie także potrafił swobodnie poruszać się w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję