Studia na kierunku akwakultura i bezpieczeństwo żywności. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Kierunek studiów akwakultura i bezpieczeństwo żywności, pozwala na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu akwakultury ryb i innych organizmów wodnych, prawnych i ekonomicznych aspektów akwakultury i bezpieczeństwa żywności oraz oceny oddziaływania akwakultury na ekosystemy naturalne. Są to studia z jeden strony dla osób zainteresowanych hodowlą, ale również zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem żywności sprzedawanej w sklepach. Absolwenci znajdą pracę właśnie jako osoby odpowiedzialne za jakość produktów.

Jak wygląda program studiów na akwakulturze i bezpieczeństwie żywności:

Przedmioty nauczane podczas studiów to między innymi:

 • chemia,
 • biologia komórki,
 • prawne aspekty akwakultury,
 • higiena w obiektach wylęgarniczych,
 • hydrotechnika,
 • choroby ryb,
 • higiena w hodowli organizmów wodnych,
 • anatomia i embriologia ryb,
 • ochrona wód,
 • genetyka w akwakulturze.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku akwakultura i bezpieczeństwo żywności? Sprawdź ofertę uczelni.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku akwakultura i bezpieczeństwo żywności:

Student po zakończeniu nauki na może znaleźć pracę w:

 • laboratoriach badawczych i kontrolnych instytucji związanych z akwakulturą, bezpieczeństwem żywnościowym, a także z ochroną środowiska,
 • przedsiębiorstwach związanych z akwakulturą i/lub bezpieczeństwem żywieniowym.
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

O kierunkach studiów
Miłosz Szkudlarski

Kilka kierunków studiów nie gwarantuje pracy

Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadziła pilotażowe badania na grupie 4 tys. swoich absolwentów roku 2009 i 2010, z których jednoznacznie wynika, że wielokierunkowość

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję