Site logo

Jak wybrać studia MBA? – radzi Wiedeński Uniwersytet Ekonomii i Biznesu (Poradnik)

Poradnik jak wybrać studia MBA ułożył prof.zw. dr hab. Bodo B. Schlegelmilch, Dziekan WU Executive Academy. To część częścią największej europejskiej uczelni ekonomicznej – Wiedeńskiego Uniwersytetu Ekonomii i Biznesu, specjalizująca się w organizowaniu programów MBA.

Jak najlepiej wybrać MBA?

Każdy z nas słyszał o studiach Master of Business Administration, czyli programie studiów MBA. Powszechnie kojarzy się je z elitarnością, prestiżem i wizją wysokich zarobków po odebraniu dyplomy. Jest to także doskonała okazja do zawarcia znajomości, które mogą być nam potrzebne na gruncie biznesowym. Przed nami pojawia się jednak trudne pytanie, a mianowicie: jak wybrać najlepszy program studiów MBA?

Reputacja

Po pierwsze należy wziąć pod uwagę reputację instytucji organizującej kurs. Trzeba sprawdzić, czy jest to uznana uczelnia, która oferuje wiele różnorodnych programów MBA oraz czy jej programy pozwalają nie tylko na analizę przełomowych badań, ale również poznawanie standardów niezbędnych w praktyce. Warto zwrócić uwagę na to czy dana instytucja posiada uczelnie partnerskie w innych rejonach świata, co w praktyce powinno przekładać się na wymianę globalnych doświadczeń.

Reputacja konkretnej uczelni może być jednak czasami trudna do indywidualnej oceny, dlatego z pomocą przychodzą różnego rodzaju instytucje przyznające akredytacje i prowadzące rankingi. Dobra uczelnia oferujące MBA to taka, która posiada międzynarodowe i uznane certyfikaty. Instytucje, które wydają tego typu potwierdzenia jakości nauczania sprawdzają proces dydaktyczny już fazie jego projektowania. W wielu przypadkach utrzymanie certyfikatu wiąże się także z koniecznością nieustannego sprawdzania poziomu kształcenia. Wśród najbardziej znanych instytucji certyfikujących należy wymienić EQUIS (European Quality Improvement System), AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) and AMBA (Association of MBAs).

Pomocne mogą być również międzynarodowe rankingi biorące pod uwagę m.in. doświadczenia zawodowe uczestników, udział studentów zagranicznych, a nawet wielkość wzrostu pensji po ukończeniu kursu.

Jakość programu nauczania

Warto również przyjrzeć się samemu programowi nauczania. Jedną z najważniejszych cech dobrych studiów MBA jest ich aktualność. Z perspektywy dziekana WU Executive Academy widzę, jak wiele pracy trzeba włożyć, aby ją utrzymać. Jest to ważne zwłaszcza w czasach dynamicznych zmian w gospodarce, ekonomii i biznesie widocznych w ciągu kilku ostatnich kryzysowych lat.

Należy również dopasować tryb studiów do swoich możliwości. Kursy mogą być prowadzone w modelu full-time, part-time lub zdalnie. Wieloletnia praktyka pokazuje, że model part-time, w którym studenci przyjeżdżają na uczelnię co jakiś czas, by uczestniczyć z serii zajęć, jest coraz częściej ceniony przez zajętych managerów.

Niemniej ważną sprawą jest także praktyczny wymiar kursu, który powinien przyjmować nie tylko postać analizy tzw. „case studies”, ale także wizyt w firmach czy wykładów prowadzonych przez praktyków. Warto zorientować się, czy uczelnia wykorzystuje również możliwości nowych technologii. Platformy e-learningowe umożliwiają dostęp do niezbędnych multimedialnych materiałów za każdym razem, niezależnie gdzie przebywa uczestnik kursu.

A może specjalizacja?

Każdy kto staje przed wyborem powinien zadać sobie również pytanie, czy wybrać program Executive MBA, czy Professional MBA. Pod drugim pojęciem kryją się wyspecjalizowane programy koncentrujące się na danym obszarze działalności instytucji (controling, finanse, marketing) lub konkretnej branży.

Professional MBA programy koncentrujące się na danym obszarze zarządzania będą atrakcyjne dla osób chcących poznać doświadczenia kolegów zajmujących się ta samą tematyką jednak w innych branżach. Tego typu studia na pewno będą pomocne w przypadku chęci zmiany pracy a nawet branży. Programy koncentrujące się na konkretnej gałęzi gospodarki pozwolą zdobyć kompleksowa wiedzę dotyczącą metod zarządzania w różnych obszarach na konkretnych przykładach przedsiębiorstw i instytucji działających w danej dziedzinie. Wiele uczelni oferuje również mieszanki tych dwóch podejść, które jeszcze bardziej przystosowują się do potrzeb studentów. Niezależnie od typu kursu jego program powinien umożliwiać szkolenie swoich umiejętności przywódczych.

Ostatni, ale nie mniej ważni

Wraz z reputacją uczelni i jakością programu powinni iść odpowiedni ludzie. Chodzi tu zarówno o uznanych międzynarodowych ekspertów, którzy występują w roli wykładowców, jak i o studentów. Wykładowcami powinni być zarówno naukowcy obiektywnie badający zjawiska, jak i praktycy dostarczający wiedzy wprost z linii frontu. Z kolei tę drugą grupę w przypadku studiów MBA powinni tworzyć również bardzo doświadczeni managerowie i kierownicy.

Niezależnie od jakości programu i sposobu organizacji zajęć uczymy się przecież przede wszystkim od ludzi. Dobry program MBA powinien umożliwiać spotkanie osób, z których doświadczenia możemy czerpać garściami. Pamiętajmy, że o jego wartości świadczą nie tylko umiejętności i wiedza jaką wyniesiemy ze studiów, ale także liczba i jakość nawiązanych kontaktów.

Wybierz świadomie MBA

Skorzystaj z rad prof. Schlegelmilcha analizują i wybierając najlepsze studia MBA dla siebie.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję