Próbna matura z języka polskiego 2020 (arkusz+klucz)

“Trylogia” Henryka Sienkiewicza widziana przez literaturoznawcę Juliana Krzyżanowskiego.”Król mrówek” Zbigniewa Herberta opisywana przez dziennikarza Aleksandra Kaczorowskiego. III część “Dziadów” Adama Mickiewicza. “Improwizacja” Adama Zagajewskiego. W oparciu o te teksty polskiej kultury opiera się próbna matura przygotowana w kwietniu 2020 roku przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

CKE opublikowała 2 kwietnia 2020 roku arkusze egzaminacyjne do próbnej matury języka polskiego. Ze względu na obowiązujące w liceach i technikach zdalne nauczanie arkusze zostały opublikowane w serwisie CKE. Uczniowie mogą rozwiązywać je w domach i wysyłać nauczycielom o ocenę. Wszystkie arkusze są opublikowane do matury na poziomie podstawowym. Na razie brakuje klucza do oceny tych zadań.

Maturzyści szybko wykryli, że udostępnione przez CKE arkusze to matura z czerwca w 2015 roku.

Table Of Contents

Matura standardowa + uczniowie z dyslekcją

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową.

Matura dla uczniów z autyzmem

Arkusze dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Matura dla uczniów słabowidzących

Arkusze dla osób słabowidzących.

Matura dla uczniów niesłyszących.

Arkusze dla osób niesłyszących.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję