Site logo

Prawo europejskie

Obecność Polski w Unii Europejskiej niesie ze sobą konieczność stosowania szeroko rozumianego prawa integracji europejskiej. Prawo to jest stosowane bezpośrednio i ma pierwszeństwo przed prawem krajowym. Istnieje zatem potrzeba zaznajomienia się zarówno z podstawowymi zasadami stosowania prawa wspólnotowego, jak i z zagadnieniami prawa materialnego – w szczególności problematyką rynku wewnętrznego. Student tej specjalności będzie posiadał wiedzę dotyczącą prawnych podstaw i mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej, wiedzę z zakresu prawa europejskiego. Spejalność ta jest nieodzownym wstępem do późniejszego samodzielnego posługiwania się prawem UE w praktyce.

Najczęściej wykładane przedmioty:

europejskie prawo autorskie, europejskie prawo podatkowe, europejskie prawo pracy, europejske prawo rolne, europejskie prawo spółek, europejskie prawo własności przemysłowej, fundusze Unii Europejskiej, ochrona konkurencji w prawie wspólnotowym, ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, ochrona środowiska w Unii Europejskiej, pomoc publiczna w Unii Europejskiej, reforma Unii Europejskiej, Unia Europejska a prawo karne, zamówienia publiczne w Unii Europejskiej, europejskie prawo pracy i prawo socjalne, europejskie prawo spółek, europejskie prawo podatkowe, prawo celne UE i wspólna polityka handlowa, zamówienia publiczne w UE, polityka migracyjna, wizowa i azylowa, europejskie prawo zobowiązań, instytucje Unii Europejskiej, zasady i wolności Jednolitego Rynku Wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, polityka regionalna i strukturalna.

Po studiach absolwent prawa europejskiego jest przygotowany do pracy w:

  • administracji panstwowej,
  • sądownictwie,
  • administracji UE,
  • instytucjach pozarządowych współpracujących z UE,
  • firmach jako specjaliści zajmujący się współpracą z UE,
  • przedstawicielstwach instytucji UE w Polsce,
  • firmach doradczych z zakresu pozyskiwania środków unijnych.
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Zarządzanie jakością

Każda działalność w tej dziedzinie jest realizowana z uwzględnieniem spojrzenia projakościowego. Jakość w przedsiębiorstwie to nie tylko nowoczesne maszyny, piękne budynki czy renoma. Ogromnie ważnym elementem jest zaangażowanie, samokontrola i

Czytaj więcej »

Turystyka zrównoważona

Turystyka zrównoważona to tak zwana zielona turystyka. Dotyczy ona ruchu turystycznego, przyjaznego środowisku, który nie narusza równowagi panującej w przyrodzie. We wszystkich dziedzinach gospodarki odbywa

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję