Site logo

Prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa

Prasoznawstwo to dyscyplina naukowa zajmująca się badaniami nad środkami masowego przekazu. Jest to nauka o tworzeniu, przekazywaniu oraz odbiorze prasy. Student w ramach tej specjalności będzie miał możliwość zapoznania się z problematyką współczesnych mediów w Polsce i na świecie, pozna prawne aspekty funkcjonowania mediów, różne techniki dziennikarskie oraz metody badań prasoznawczych. Również będzie mógł uczestniczyć w zajęciach doskonalących umiejętności komputerowe w redagowaniu tekstów przy użyciu specjalistycznych oprogramowań oraz zajęciach uczących technik montażu radiowego

Najczęściej wykładane przedmioty:

historia prasy, radia i TV, technologia informacyjna, badania prasoznawcze i dokumentacja prasowa, edytorstwo prasowe, język wypowiedzi dziennikarskiej, media lokalne, prawo prasowe, techniki pracy dziennikarskiej, etyka, etyka dziennikarska, zajęcia w pracowniach: prasowej oraz radiowej, agencje informacyjne, podstawy ochrony własności intelektualnej, prasa współczesna, reklama i public relations, emisja głosu.

Po studiach:

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w placówkach związanych z szeroko pojętą komunikacją społeczną:
* bibliotekach
* ośrodkach informacji
* redkacjach gazet i czasopism
* rozgłośniach radiowych
* instytucjach prowadzących edukację medialną

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Zawód: Archiwista

W dobie komputerów i elektronicznego przetwarzania danych wydaje się, że archiwiści nie są już potrzebni. Prawda jest jednak taka, że każdy duży podmiot gospodarczy i

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję