Odświeżona informatyka na Uniwersytecie Gdańskim

Od roku nowego akademickiego 2019/2020 informatyka na Uniwersytecie Gdańskim zostanie wzbogacona o nowy, maksymalnie praktyczny profil studiów. Program studiów został znacznie zmodyfikowany we ścisłej współpracy z pracodawcami branży IT. Najważniejsze wprowadzone zmiany zakładają, że część zajęć będzie prowadzona przez doświadczonych specjalistów z trójmiejskich firm, natomiast połowa wszystkich zajęć będzie miała charakter praktyczny.

Więcej o kierunku Informatyka na Uniwersytecie Gdańskim tutaj!

Informatyka o profilu maksymalnie praktycznym
Projekt powstał w ramach RPO (Regionalnego Programu Operacyjnego) Województwa Pomorskiego prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Inwestycja zakłada powstanie budynku Instytutu Informatyki na terenie kampusu UG w Gdańsku Oliwie, a jej zakończenie zaplanowano w drugiej połowie 2019 roku. 15 października ubiegłego roku, z udziałem zaproszonych gości odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego.

Studia informatyczne o profilu praktycznym mają na celu przygotowanie absolwentów głównie w charakterze programistów, do pracy w branży IT w rolach związanych z wytwarzaniem oprogramowania. Każdy student podczas trwania programu, odbędzie półroczną praktykę zawodową. Porozumienia zawarte z trójmiejskimi firmami, pomagają studentom znaleźć praktykę zgodną ze swoimi zainteresowaniami i kierunkiem rozwoju.

” – Siatka godzin została zrobiona zupełnie od nowa, z jeszcze większym uwzględnieniem potrzeb pracodawców, niż na profilu ogólno-akademickim. Nowy, praktyczny profil podkreśla, że program całych studiów, a wraz z nim wszystkie przedmioty i sylabusy, został utworzony wspólnie z pracodawcamini i już na pierwszym roku pojawią się zajęcia prowadzone przez przedstawicieli firm – mówi dr Jakub Neumann, Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Rozwoju i Promocji Instytutu Informatyki.

Studia dalej prowadzi Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, a oficjalnym partnerem tego projektu jest firma Kainos – ważny przedstawiciel trójmiejskiej branży IT. Zajęcia będą prowadzone w nowym budynku z nowoczesną infrastrukturą i wyposażeniem.

” – Jako oficjalny partner projektu chcemy udzielić zdecydowanego wsparcia tej inicjatywie. Wpisuje się ona świetnie w plany rozwoju firmy Kainos w Polsce. Dlatego też uczestniczymy w przygotowaniu części programu studiów wokół technologii chmurowych i innych nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Nasi pracownicy poprowadzą też część z zajęć z tego zakresu – mówi Szczepan Sakowicz, Członek Zarządu Kainos Polska.

Bez obaw w przyszłość, czyli absolwenci informatyki na UG
Umiejętności absolwentów informatyki o profilu praktycznym, będą skupiały się wokół wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z wytwarzaniem oprogramowania. Absolwent będzie wszechstronnie wykształconym programistą, będzie znał wybrane języki programowania, protokoły, narzędzia, biblioteki, frameworki związane z wytwarzaniem i testowaniem współczesnych, webowych aplikacji klasy przemysłowej. Jednocześnie program zakładana solidne podstawy z dziedziny algorytmów, struktur danych, złożoności obliczeniowej i innych, matematycznych koncepcji w informatyce.

Wśród kompetencji studenta informatyki o profilu praktycznym nie zabraknie również nowoczesnych czy przyszłościowych koncepcji i technologii. Absolwent będzie umiał korzystać z zaawansowanych rozwiązań związanych z wirtualizacją, konteneryzacją i innymi technologiami chmurowymi. Będzie także posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji. W przygotowaniu i prowadzeniu przedmiotów z powyższych obszarów w sposób szczególny będzie widoczne zaangażowanie specjalistów z firm branży IT.

” – Informatyka o profilu praktycznym idealnie wpisuje się w nasze potrzeby i odpowiada na rosnące zapotrzebowanie rynku – zarówno lokalnie na Pomorzu jak i szerzej – w Europie. Będziemy blisko współpracować z Uniwersytetem Gdańskim przy tym ważnym projekcie. – mówi Witold Bołt z firmy Jit Team.

Szczególny nacisk w procesie kształcenia zostanie położony na pracę grupową w zespołach programistycznych, a także na aspekty związane z prowadzeniem projektu informatycznego. Specjaliści z firm pomogą prowadzić przedmioty z tych firm.

Więcej o kierunku Informatyka na Uniwersytecie Gdańskim tutaj!

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Bezpieczeństwo
Miłosz Szkudlarski

Jak profiluje się przestępców?

Czy rzeczywisty profiler policyjny ma cokolwiek wspólnego z postaciami w serialach kryminalnych “Mindhunter”, “Minds”, serii “CSI: Kryminalne zagadki”? Kim właściwie jest i jak pracuje? jakich

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję