Site logo

Nowe unikatowe kierunki studiów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego od roku akademickiego 2013/2014

Etnofilologia kaszubska, sinologia (filologia chińska), iberystyka (filologia hiszpańska) oraz zarządzanie instytucjami artystycznymi to cztery nowe kierunki spośród 19, które można studiować na Wydziale FilologicznymUniwersytetu Gdańskiego.
Etnofilologia kaszubska to praktyczne studia dla animatorów kultury i języka kaszubskiego oraz nauczycieli.
Sinologia na Uniwersytecie Gdańskim to nauka języka chińskiego poszerzona o kulturoznawstwo, historię, historię sztuki, nauki o polityce, prawo i ekonomię.
Fascynującą kulturę i literaturę Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej poznasz na iberystyce, a dzięki bogatej ofercie zajęć fakultatywnych będziesz mógł poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia prawne i społeczno-gospodarcze.
Zarządzanie instytucjami artystycznymi daje nowe możliwości kształcenia artystycznego w wyniku połączenia aktorstwa i menadżerstwa. Możesz zostać aktorem scen teatralnych i musicalowych, ale nauczysz się także zarządzania teatrem lub innymi instytucjami o artystycznej specyfice i wymaganiach.
Wszystkie kierunki dają szerokie możliwości lingwistyczne, translatoryczne, kulturoznawcze oraz zapewniają studentom wymianę międzynarodową z najbardziej prestiżowymi uczelniami za granicą.

Dołącz do rzeszy 4 tysięcy studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego!
Wszystkie kierunki studiów: www.fil.ug.edu.pl/pl/informacje_dla–kierunki_studiow

KIERUNEK: SINOLOGIA

Chiński – język biznesu!

Sinologia na Uniwersytecie Gdańskim to unikatowa propozycja dla kandydatów na studia w skali kraju. Programy studiów na kierunku sinologia w innych uczelniach są skoncentrowane wyłącznie na praktycznej nauce języka oraz zajęciach z zakresu historii i kultury Chin. Absolwenci sinologii na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego uzyskają dodatkowo wiedzę z takich dziedzin, jak: kulturoznawstwo, historia, historia sztuki, nauki o polityce, prawo i ekonomia. Połączenie praktycznej nauki języka z wieloma dziedzinami nauki podniesie kwalifikacje absolwentów sinologii, zwiększając ich szanse na rynku pracy.

Sinologia na Wydziale Filologicznym UG otrzymała wsparcie Hanbanu (Chińskiego Krajowego Urzędu do Nauczania Chińskiego Jako Języka Obcego). Uzyskała także pomoc w postaci finansowania lektorów języka chińskiego, a także materiały dydaktyczne, w tym audiowizualne, do nauki języka chińskiego. Warto dodać, że zaawansowane są także starania o powołanie na Uniwersytecie Gdańskim Instytutu Konfucjusza lub Klasy Konfucjusza – naszym partnerem w tym zakresie jest Liaoning Normal University z Dalianu, a rozmowy wspomaga Kwatera Główna Instytutu Konfucjusza w Hanbanie.

Rekrutacja
Program studiów

KIERUNEK: IBERYSTYKA

Weź byka za rogi!

Na iberystyce będziesz mógł nie tylko biegle opanować język hiszpański. Poznasz również język portugalski w stopniu komunikatywnym, odkryjesz fascynującą kulturę i literaturę Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej, a dzięki bogatej ofercie zajęć fakultatywnych będziesz mógł poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia prawne i społeczno-gospodarcze. Na specjalności translatorycznej zdobędziesz umiejętność tłumaczenia tekstów literackich i specjalistycznych, poznasz warsztat tłumacza ustnego oraz język hiszpański biznesowy. Na specjalności międzykulturowej pogłębisz swoją wiedzę na temat krajów postkolonialnych, będziesz mógł doskonalić umiejętność analizy i interpretacji tekstów kultury oraz lepiej zrozumieć problemy komunikacji międzykulturowej. Językiem hiszpańskim mówi ponad pół miliarda ludzi na świecie. Po studiach będziesz mógł podjąć pracę w szkole językowej, biurze tłumaczeń, wydawnictwie, instytucji kultury, biurze turystycznym lub w międzynarodowej firmie, w której używa się języka hiszpańskiego.

Informacje o kierunku
Rekrutacja
Program studiów

KIERUNEK: ETNOFILOLOGIA KASZUBSKA

Kaszuby wołają Cię!

Od nowego roku akademickiego 2013/2014 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego rusza nowy, unikatowy kierunek etnofilologia kaszubska. Etnofilologia kaszubska łączy nauki humanistyczne oraz nauki społeczne. To studia interdyscyplinarne, a przez to bardziej otwarte i ciekawe. Kierunek ma profil praktyczny, jest odpowiedzią na potrzeby rynku dotyczące nauczycieli języka kaszubskiego oraz specjalistów w zakresie animacji kulturowej i medialnej, potrafiących pracować w środowisku kaszubskim, a więc legitymujących się biegłą znajomością języka kaszubskiego, którego znajomość od podstaw studenci będą mieli szansę opanować podczas studiów. Żeby uatrakcyjnić i sprofesjonalizować zajęcia, część z nich będzie się odbywać poza uczelnią: w siedzibie muzeum, w radiu, w szkole. Głównymi interesariuszami zewnętrznymi dla etnofilologii kaszubskiej są: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Radio Gdańsk, Radio Kaszëbë i szkoły podstawowe. Studenci będą się kształcić w dwóch profesjonalnych specjalnościach:

– specjalności nauczycielskiej
– specjalności animacyjno-medialnej

Poznają historyczne i współczesne procesy kształtowania się społeczności kaszubskiej, zmiany w niej zachodzące, specyfikę kultury i systemu komunikacji, uwarunkowania funkcjonowania kaszubskich instytucji, ideowy i organizacyjny wymiar kaszubskiego ruchu regionalnego, by móc wykazać się pełnymi kompetencjami na regionalnym rynku pracy. Na studentów czeka 30 miejsc na pierwszym roku studiów I stopnia.

Informacja w języku kaszubskim
Informacja w języku polskim
Rekrutacja

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI ARTYSTYCZNYMI

Rządź sceną!

Na Wydziale Filologicznym powstała nowa Katedra Sztuk Scenicznych, której kierownikiem jest prof. dr hab. Jerzy Limon (również Dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego), a w jej ramach całkowicie unikatowy kierunek studiów – Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi.

Łączy on w sobie wiele dyscyplin nauki, takich jak: kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, teatrologia, historia i teoria sztuki oraz zarządzanie. Największą część programu studiów stanowią przedmioty praktyczne (dla specjalności menedżerskiej – 59% ogólnej liczby punktów ECTS, dla specjalności sceniczno-menedżerskiej – 79% ogólnej liczby punktów ECTS)!

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych teoretyków i praktyków zawodowo związanych z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury! Program studiów dostosowany jest do potrzeb polskiego i europejskiego rynku pracy (stąd bardzo rozbudowany moduł języka angielskiego). Twórcom kierunku – dr. Maciejowi Korwinowi (Dyrektorowi Teatru Muzycznego w Gdyni i Dyrektorowi Studium Wokalno-Aktorskiego w Gdyni) i prof. dr. hab. Jerzemu Limonowi (Dyrektorowi Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego) – za wzór służyły takie słynne uczelnie, jak: Uniwersytet w Hildesheim, University of Birmingham oraz Metropolitan University w Londynie. Od lat kształci się tam menedżerów kultury, a ich absolwenci pracują w czołowych instytucjach artystycznych na świecie!

Informacja o kierunku
Rekrutacja
Program studiów

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję