logo wersja podstawowa granat 1Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to nowe 5-letnie jednolite studia magisterskie na kaliskim Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Poznaniu W kaliskiej filii poznańskiego uniwerku nadal można studiować pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą oraz pedagogikę resocjalizacyjną i penitencjarną w systemie 3+2 czyli studiów licencjackich I stopnia i magisterskich II stopnia.Kierunki pedagogiczne są coraz bardziej popularne wśród osób wybierających studia i dalszą drogę zawodową. Nowością na rynku są jednolite studia magisterskie na kierunkach pedagogicznych. Jedną z uczelni, która wprowadziła ten kierunek do swojej oferty, jest Uniwersytet Adama Mickiewicza w Kaliszu (UAM). Jak wygląda kształcenie na “nowej” pedagogice? Z jakich specjalizacji można wybierać? I przede wszystkim jakie są losy zawodowe absolwentów po pedagogice? O nowościach na studiach pedagogicznych na  Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu opowiada dziekan wydziału, prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiewicz.


Co nowego na studiach pedagogicznych na UAM w Kaliszu?


Prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiewicz: Od tego roku akademickiego prowadzimy dwa typy studiów pedagogicznych. Nowość to 5-letnie jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Są one zastrzeżone dla nielicznych ośrodków, spełniających kryteria ministerialne. Realizujemy również studia w klasycznym systemie I i II stopnia, czyli 3-letnie licencjackie i 2-letnie magisterskie. Dotyczy to specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna. Wszystkie formy tych studiów dostępne są w trybie stacjonarnym (bezpłatnym) i niestacjonarnym (płatnym). Co warto dodać, w trybie niestacjonarnym można liczyć na płatność w dogodnych ratach.


ZOBACZ KIERUNEK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA NA UAM KALISZ

Dlaczego Pana zdaniem warto studiować pedagogikę na UAM w Kaliszu?


Kaliskie studia pedagogiczne na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym są integralną częścią oferty edukacyjnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. To oznacza, że stoi za nimi rozpoznawalna marka i wysoki poziom znakomitej uczelni. Kwestia nie do przecenienia w brutalnej rywalizacji na rynku pracy, gdzie kandydaci mniej renomowanych szkół wyższych przepadają już na etapie weryfikacji dokumentów, jeszcze przed rozmowami kwalifikacyjnymi z pracodawcą.


Są jeszcze inne argumenty?


Kandydaci często nie zdają sobie sprawy, ile cennych uprawnień można zdobyć na naszych studiach pedagogicznych. 5-letnie studia pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej pozwalają uczyć w przedszkolu i w początkowych klasach szkoły podstawowej, lecz także zajmować się wychowaniem i edukacją dziecka do lat trzech, a więc pracować w żłobku. Studia w specjalnościach opiekuńczo-wychowawczej dają kwalifikacje do pracy we wszelkich instytucjach opiekuńczo-wychowawczych oraz w placówkach wielofunkcyjnych, świetlicach, bursach, internatach, a także poradniach pedagogiczno-psychologicznych, placówkach opieki całkowitej i częściowej. 

pedagogika808

Czyli gdzie dokładnie?


Po tych studiach można pracować jako kurator sądowy, pedagog w szkole, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w placówkach zajmujących się opieką całkowitą lub częściową: domach dziecka, domach pomocy społecznej, placówkach wsparcia dziennego, świetlicach socjoterapeutycznych, centrach interwencji kryzysowej, centrach pomocy rodzinie, ośrodkach opiekuńczo-adopcyjnych, placówkach wsparcia dziecka i rodziny.


A pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna – to brzmi groźnie?


Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej, terapeutycznej i penitencjarnej w zakładach karnych, aresztach śledczych, zakładach poprawczych. Ma szerokie umiejętności praktyczne diagnozy indywidualnej i grupowej, pracy z wychowankami w instytucjach, których zadania obejmują działalność profilaktyczną, terapeutyczną lub resocjalizacyjną.  


Jak wygląda partnerstwo z pracodawcami — współpraca z wydziałem oświaty, szkołami, służbą penitencjarną?


Wzorcowo. To dziesiątki umów pozwalających na pełną współpracę: odbywanie praktyk, staży, wyjazdy studialne do zamkniętych ośrodków, a przede wszystkim zajęcia z najlepszymi profesjonalistami, którzy mają konkretne, wieloletnie doświadczenie na tym trudnym polu. Wracając natomiast do pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej – mamy umowy z jednostkami samorządu, współpracujemy z kuratoriami, no i oczywiście z samymi szkołami i przedszkolami.


Jak wyglądają studia pedagogiczne na UAM w Kaliszu?


Barwnie i twórczo. Studia na kierunkach pedagogicznych na UAM w Kaliszu umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy: pedagogicznej, socjologicznej, filozoficzno-etycznej, psychologicznej, a nawet artystycznej, koniecznej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, opieki czy resocjalizacji. Uczą mądrego oddziaływania na ludzką świadomość, wychowują na wartościach, kształcą umiejętność współżycia, jak też brania odpowiedzialności za własne życie i za świat wokół. Pozwalają rozwijać samego siebie, podpowiadają jak odnaleźć się we współczesnym świecie. 


Kluczowe przedmioty na studiach pedagogicznych na WPA UAM w Kaliszu to...:


To oczywiście zależy od wybranej specjalności. Kierunek definiują takie przedmioty jak: pedagogika ogólna, psychologia rozwojowo-wychowawcza, psychologia społeczna i kliniczna, teoria i praktyka wychowania czy – niezbędne do zdobycia kompetencji miękkich – zajęcia z komunikacji interpersonalnej, mediacji, diagnozy, poradnictwa, wsparcia, profilaktyki. Zależnie od wybranej specjalności pojawiają się moduły pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, metodyki nauczania, metodyki pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pedagogiki specjalnej, resocjalizacyjnej, psychologii sądowej i penitencjarnej. Sporo tutaj także elementów prawa, wiedzy o zarządzaniu czy projektowaniu programów.


Czyli jest w czym wybierać?


Zdecydowanie. Jest też gdzie się uczyć i gdzie mieszkać. Mamy jeden z najpiękniejszych, najnowocześniejszych, najprzestronniejszych i najlepiej położonych kampusów. W środku miasta, na czterech hektarach zieleni, z ogromnym parkingiem i domem studenckim w obrębie uczelni. A Kalisz jest miastem przyjaznym, interesującym i niedrogim, jak na standardy w dużych ośrodkach. Nic tylko zarejestrować się i studiować na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM. A jak już ktoś swoje studia ukończył, to może zawsze przyjść na jedną z wielu podyplomowych form studiów pedagogicznych i uzyskać odpowiednie kwalifikacje.


Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję bardzo.

ZOBACZ KIERUNEK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA NA UAM KALISZ

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->