Nie zdałem matury w 2020! Jak przygotować się do poprawki?

Studia to kolejny etap Twojego życia, który przyniesie wiele nowych wrażeń, zainteresowań, a także umiejętności. Jeżeli planowałeś iść na studia, a nie udało się zaliczyć egzaminu maturalnego, to mamy dla Ciebie kilka cennych informacji, które pomogą jeszcze we wrześniu przystąpić do rekrutacji na studia.

Kto może poprawić maturę w sierpniu?

Jeżeli jesteś absolwentem, który nie zdał egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotu dodatkowego, masz możliwość napisania poprawy w wyznaczonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w terminie poprawkowym. Najczęściej jest to druga połowa sierpnia.

Jeżeli jesteś absolwentem, który:
– nie zdał egzaminu z kilku przedmiotów (obowiązkowych i/ lub dodatkowych),
– absolwentem, który chce podwyższyć swój wynik maturalny z tego roku lub poprzednich lat.

Niestety, nie macie możliwości podejścia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. Szanse na poprawę egzaminu maturalnego otrzymacie wraz z nowym rokiem szkolnym. Możecie poprawiać maturę przez pięć kolejnych lat od daty przystąpienia do pierwszego egzaminu.  Jeżeli, spóźnicie się z poprawą egzaminu maturalnego o 5 lat, będziecie musieli zacząć wszystko od początku.

Czy mogę zobaczyć swoją pracę maturalną po sprawdzeniu?

Jeżeli chcesz sprawdzić co poszło nie tak lub, gdzie popełniłeś błędy zawsze możesz zobaczyć swój arkusz egzaminacyjny. My jako absolwenci mamy prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.
Jest to proces 4-etapowy, który został ustalony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Złóż wniosek o wgląd do pracy

Wypełnij wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej, który złożysz do dyrektora właściwej komisji okręgowej. Wniosek może być złożony osobiście przez Ciebie lub osobę występującą w Twoim imieniu, lub przesłany do komisji okręgowej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną. Masz czas do 6 miesięcy od otrzymania świadectwa maturalnego.

(wniosek możesz pobrać ze strony OKE)

Przejrzyj swoją pracę

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wyznacza termin oraz godzinę wglądu do pracy.O wyznaczonym spotkaniu informuje Cię komisja okręgowa. Data wglądu może zostać zmieniona przez Ciebie lub komisję okręgową za porozumieniem stron.

Skopiuj swój arkusz

Wgląd do pracy odbywa się przy obecności pracownika OKE. Masz prawo do robienia zdjęć swojego arkuszu, sporządzania notatek oraz uzyskania odpowiedzi od pracownika OKE, który jest obecny podczas wglądu. Zabronione jest robienie kopii pracy egzaminacyjnej ! Wykorzystywanie własnych przyborów do sporządzenia notatek jest zabronione, ponieważ komisja ustala kolor tuszu długopisu oraz przekazuje kartki do notowania.

Złóż wniosek o weryfikację

Jeżeli masz uwagi dotyczące punktacji, sumy punktów, możesz złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów do OKE. Musisz go dostarczyć do dwóch dni roboczych po dokonaniu wglądu do pracy egzaminacyjnej.  W terminie 7 dni od otrzymania wniosku, komisja musi dokonać weryfikacji punktów. Następnie dyrektor informuje absolwenta o przeprowadzonej weryfikacji w terminie 14 dni od otrzymania wniosku.

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została podwyższona, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej:

 • ustala nowy wynik egzaminu maturalnego,
 • wydaje Tobie świadectwo dojrzałości, jeżeli w wyniku weryfikacji spełniłeś warunki niezbędne do zdania egzaminu,
 • wydaje aneks do świadectwa dojrzałości, jeżeli w wyniku weryfikacji podwyższył się wynik Twojego egzaminu zdawanego w poprzednich latach,

Jesteś zobowiązany do zwrotu anulowanych dokumentów.

Jakie trzeba złożyć dokumenty oraz uiścić opłaty za przystąpienie do matury poprawkowej?

Jeżeli jesteś osobą, która podchodzi po raz kolejny do matury z wybranego przedmiotu lub ma chęć podwyższyć swój wynik maturalny z ubiegłego roku, musisz załatwić kilka formalności.

Wypełnij wniosek o poprawkę

Wypełnij deklarację o ponownym przystąpieniu do matury (możesz ją pobrać ze strony www Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej).  Dokument trzeba dostarczyć do dyrekcji szkoły, w której pierwotnie zdawałeś maturę. Oficjalną deklarację musisz złożyć do pierwszego tygodnia lutego 2021 r.  Jeśli Twoja szkoła została zlikwidowana, wniosek składasz do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do końca roku 2020 r.

Zapłać za poprawkę

Jeżeli podchodzisz do matury pierwszy lub drugi raz nie musisz nic płacić.  Dopiero od trzeciego podejścia do egzaminu maturalnego za każdy przedmiot musisz zapłacić 50 złotych. Jeżeli chcesz napisać egzamin z dodatkowego przedmiotu, którego nie pisałeś wcześniej, za niego też trzeba zapłacić 50 złotych.

Opłaty są wpłacane na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora OKE. Musimy wydrukować załącznik 26A(informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów) oraz go wypełnić, wnosząc opłatę. Następnie przekazujemy dowód wpłaty oraz wypełnioną informację o wniesieniu opłaty do Okręgowej Komisji Edukacyjnej. Kopie dowodu wpłaty oraz kopię informację o wniesieniu opłaty przekazujemy do szkoły, gdzie odbędzie się egzamin maturalny

Opłaty za egzaminy nie są zwracane!

Zwolnienie z opłat

Możesz być zwolnionym z opłat za egzamin maturalny w przypadku, gdy posiadasz niski dochód w rodzinie, kryterium dochodowe wynosi około 754 zł. W takim przypadku do końca roku kalendarzowego, trzeba złożyć wniosek o zwolnienie z opłaty maturalnej.

Aby udokumentować swój dochód należy dołączyć do wniosku:

 • oświadczenie o liczbie członków rodziny,
 • zaświadczenie o zarejestrowaniu w urzędzie pracy lub dowód pobierania zasiłku,
 • zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dokument potwierdzający korzystanie z zasiłku rodzinnego.

Wszystkie wnioski są dostępne na stronie Okręgowej Komisji Edukacyjnej w wybranym regionie.

Gdzie i kiedy odbędzie się poprawa?

Jeżeli jesteś absolwentem, który może podejść do poprawy terminie poprawkowym (tutaj termin egzaminu poprawkowego) to 99% napiszesz poprawę w szkole, gdzie pierwotnie napisałeś pierwszy raz maturę.
Jeżeli szkoła jest w okresie likwidacji, to Okręgowa Komisja Egzaminacyjna musi wyznaczyć miejsce przystąpienia do poprawy egzaminu maturalnego.

Poprawa więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego, dodatkowego lub podwyższenie wyniku występuje w dniach maturalnych obowiązujących na następny rok szkolny. Terminy wyznaczone są przez Centralną Komisję Edukacyjną w całej Polsce. Na 99% napiszesz poprawę w szkole, gdzie pierwotnie napisałeś maturę. Jeżeli szkoła jest w likwidacji, to Okręgowa Komisja Egzaminacyjna  musi wyznaczyć miejsce przystąpienia do poprawy egzaminu maturalnego.

W przypadku braku możliwości powołania zespołu przedmiotowego do przeprowadzenia części ustnej z danego przedmiotu lub zespołu nadzorującego w szkole macierzystej, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej musi wyznaczyć szkołę w której zostanie przeprowadzony egzamin maturalny np. z filozofii.

Jak się przygotować do poprawy matury?

Skorzystaj z korepetycji

Zajęcia z korepetytorem są bardzo wygodnym rozwiązaniem na przygotowanie się do poprawy egzaminu maturalnego są korepetycje. Bardzo często zajęcia prowadzone są indywidualnie. Korepetytor sprawdzi co już umiesz, a co trzeba jeszcze doszlifować.

Zapraszamy na stronę korepetycje.net, abyście tam znaleźli dobrego korepetytora.

Rozwiązuj arkusze maturalne

To najtańszy i jeden z najbardziej popularnych sposób na przygotowanie się do poprawy. Rozwiązywanie zadań o tej samej konstrukcji, pomoże Ci zapamiętać jak rozwiązywać schemat zadań maturalnych oraz zdobyć punkty, które są ukryte w samej konstrukcji polecenia zadania.

Zobacz, z czym masz problem

Jest to rozpisanie kalendarza w telefonie lub na komputerze, jakie tematy musimy koniecznie sobie przypomnieć np. w poniedziałek o 16 00, romantyzm, we wtorek o 19 XX-lecie międzywojenne. Trzeba mieć alarm, który będzie nas zaganiał do notatek.

Podejść do poprawy teraz czy dać sobie rok na przygotowania?

Ponowne podejście do matury to dodatkowy czas oraz przygotowania, które mogą skutkować pozytywnym wynikiem. Jednak nie zawsze warto porywać się z motyką na słońce. Jeżeli masz do poprawy tylko jeden przedmiot obowiązkowy spróbuj podejść do matury w sierpniu. Masz dwa miesiące na to, aby powtórzyć materiał oraz przeanalizować zadania, które sprawiały Tobie trudności.

Jeżeli czujesz, że nie jesteś w stanie przygotować się do terminu poprawkowego, odłóż poprawę na przyszły rok, aby być przygotowanym na 100%. Przyjście na poprawę nieprzygotowanym, będzie lepszym rozwiązaniem niż lanie wody. Podziel sobie pracę na miesiące/ tygodnie, aby być systematycznym oraz zrobić sobie powtórkę całego materiału.

Nie powinieneś matury traktować jako zbędnego papierka. Matura jest ważnym dokumentem w naszym życiu. Otwiera wiele możliwości, które później mogą skutkować super pracą lub początkiem wielkiej pasji. Warto spiąć się w samym sobie, aby osiągnąć dany cel. To pierwszy krok, do bycia dorosłym. Wszystko zależy od Ciebie 😉

Teraz tylko, wszystko zależy od Ciebie, którą ścieżkę w życiu wybierzesz 😉

Powodzenia!

Poradnik maturzysty

Zobacz inne poradniki związane z maturą, które mogą Cię zainteresować.

Co dalej ze studiami?

Oblana matura nie oznacza, że w tym roku musisz odpuścić studia. Po poprawce możesz aplikować na te kierunki, gdzie jeszcze będą wolne miejsca w drugiej i trzeciej rekrutacji.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Studia.pl - kierunki, uczelnie, podyplomowe, opinie, praca po studiach
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Polityka prywatności
Akceptuję
Privacy & Cookie policy
Polityka prywatności i pliki cookies
Cookie name Active

Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY z siedzibą w Poznaniu, u. Niegolewskich 19/4, NIP: 6652346130, REGON: 311616660. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin \\\"Użytkownik\\\" zastąpiony został określeniem \\\"Ty\\\", \\\"Administrator\\\" – \\\"My\\\". Termin \\\"RODO\\\" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzach opublikowanych na portalu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli zapisujesz się do newslettera lub bierzesz udział w jednym z testów internetowych dostępnych na naszym portalu, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter. Dane osobowe przetwarzane są:
 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,
Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected] Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.

Pliki cookies

Witryna http://studia.net używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa. Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.
Save settings
Polityka prywatności