Najlepsze uczelnie dla przyszłych naukowców

Po dwie uczelnie z Warszawy, Krakowa i Gdańska, po jednej z Poznania, Wrocławia, Śląska i Torunia – tak wygląda finałowa dziesiątka polskich uczelni badawczych. Będą przez sześć lat dostawały więcej pieniędzy na uprawianie nauki, zatem skorzystają zdolni i ambitni studenci. Choć będzie trudniej się tam dostać na studia i trzeba będzie się bardziej postarać, żeby zdać egzaminy podczas sesji. Poprzeczka będzie ustawiona wysoko.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznało, że najlepiej podnieść jakość nauki w Polsce dając więcej pieniędzy na badania naukowe tylko co trzeciej z około 60 uczelni publicznych (państwowych). Mają one trafić tam, gdzie jest – zdaniem Ministerstwa – największa szansa, że przełożą się na dokonania naukowców. Przez następne sześć lat 20 uczelni będzie dostawało z naszych podatków zwiększoną subwencję od tej, jaka im się należy (środki na działalność). Dziesięć z nich uznano za tzw. uczelnie badawcze i dostaną  o 10% więcej pieniędzy. Kolejne dziesięć wprawdzie nie jest uczelniami badawczymi (to uczelnie zawodowe, jak wszystkie pozostałe w Polsce), ale też dostaną więcej pieniędzy na działalność naukową – o 2% większą subwencję. Wyłonienie uczelni badawczych Minister nazwał konkursem Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza. Właśnie została rozstrzygnięta pierwsza edycja – na lata 2020-2026.

Uczelnie badawcze w Polsce na lata 2020-2026 (subwencja +10%):

 • Uniwersytet Warszawski,
 • Politechnika Gdańska, 
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
 • Akademia Górniczo-Hutnicza, 
 • Uniwersytet Jagielloński, 
 • Politechnika Warszawska, 
 • Gdański Uniwersytet Medyczny, 
 • Politechnika Śląska, 
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
 • Uniwersytet Wrocławski.

Uczelnie zawodowe w Polsce z dodatkowymi środkami na badania naukowe  (subwencja +2%):

 • Politechnika Łódzka, 
 • Politechnika Wrocławska, 
 • Uniwersytet Gdański, 
 • Uniwersytet Łódzki, 
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 
 • Uniwersytet Śląski.

Kandydat na studia i student na uczelni badawczej

Co to oznacza dla kandydatów na studia i studentów już studiujących na uczelniach badawczych? Są plusy i minusy. Wszystko wskazuje na to, że poziom nauki powinien być tam wyższy, niż na innych uczelniach, na czym powinni zyskać najlepsi, najbardziej ambitni kandydaci na studia i studenci:

 • lepszy dostęp do wykładowców – na uczelniach badawczych jeden pracownik naukowy i dydaktyczny ma przypadać na 10 studentów (inaczej uczelnia traci finansowo), podczas gdy na pozostałych uczelniach publicznych wystarczy jeden wykładowca na 12-13 studentów,
 • więcej nauki w nauce –  na uczelniach badawczych dodatkowe środki powinny być przeznaczone np. na wyposażenie laboratoriów, na kolejne projekty naukowe – z czego powinni także skorzystać studenci podczas studiowania,
 • łatwiejsza kariera naukowa – nastawienie uczelni na badania naukowe może wpłynąć na łatwiejsze możliwości kontynuacji nauki po studiach licencjackich i inżynierskich, najpierw na studiach magisterskich, potem na doktoranckich

Złe wieści dla gorszych i średnich kandydatów na studia oraz studentów. W ciągu minionych dwóch lat wszystkie uczelnie publiczne w Polsce już zmniejszały liczbę studentów, aby nie zostać ukaranymi za przekroczenie 12-13 studentów na jednego wykładowcę. Uczelnie badawcze teraz mają jeszcze mniejszy limit, Trudniej więc będzie się dostać na kierunki prowadzone w uczelniach badawczych. Uczelniom nie będzie zależało już tak bardzo na “sztuce” studenta – jak to jeszcze do niedawna bywało na części uczelni publicznych (uczelnia dostawała pieniądze “na głowę” studenta). Jeszcze ważniejsza będzie “jakość”. Poprzeczka pod względem studiowania będzie zawieszona wysoko, bo trudniej będzie liczyć na pobłażliwego wykładowcę, który będzie dawał kolejne “podejścia do egzaminu”.

Zasady konkursu na uczelnię badawczą

Głównym założeniem konkursu było wyłonienie uczelni, które “mogą dążyć do statusu uniwersytetu badawczego i bezpośrednio konkurować z najlepszymi światowymi ośrodkami akademickimi.“  Wyłonienie grupy uczelni badawczych zostało przewidziane w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Konstytucja dla Nauki oraz Ustawa 2.0. Do pierwszej edycji konkursu zakwalifikowano 20 najlepszych uczelni, które spełniły szczegółowe warunki kategorii naukowych:

 • prowadzenie badań w co najmniej sześciu dyscyplinach i posiadanie oceny A lub A+ w co najmniej połowie z tych dyscyplin,
 • uczelnie nie mogły posiadać kategorii B lub C,
 • żaden z kierunków studiów prowadzonych przez uczelnię nie powinien posiadać negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

Zwiększenie subwencji ma pomóc w poprawie jakości badań naukowych oraz jakości nauczania studentów. Co więcej, pomoże ona zwiększyć szanse podczas konkurencji z uczelniami na arenie międzynarodowej.

Uczelnie oceniał międzynarodowy zespół złożony z 15. jurorów wiązanych z sektorem nauki i szkolnictwa wyższego wybranych ch przez Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego. W zespole jury zasiadły osoby z doświadczeniem w zarządzaniu instytucjami badawczymi, pełniące najważniejsze funkcje w instytucjach działających na rzecz systemu nauki i szkolnictwa wyższego oraz specjaliści w zakresie badań nad sektorem nauki i szkolnictwa wyższego. Członkami zespołu zostali: prof. Lauritz Holm-Nielsen, prof. Enric Banda, prof. Ulrike Beisiegel, dr Jo Bury, prof. Therese Fuhrer, prof. Simon Gaskell, prof. Éva Kondorosi, prof. Yvan Larondelle, prof. Mireia Las Heras, prof. Peter Maassen, dr Sijbolt Noorda, prof. József Pálinkás, prof. Sir Christopher Snowden, prof. Carl Johan Sundberg, dr Cathie Vix-Guterl. 

Zadaniem wszystkich uczelni biorących udział w konkursie było przedstawienie komisji wniosków konkursowych. Wnioski te musiały zawierać:

 • analizę potencjału własnego uczelni,
 • plany podniesienia poziomu badań naukowych oraz jakości kształcenia,
 • zwiększenie wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki,
 • wzmocnienie współpracy badawczej z ośrodkami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej,
 • podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów,
 • poprawy polityki kadrowej na uczelni,
 • podniesienia jakości zarządzania uczelnią.
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Polityka prywatności
Akceptuję
Privacy & Cookie policy
Polityka prywatności i pliki cookies
Cookie name Active

Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY z siedzibą w Poznaniu, u. Niegolewskich 19/4, NIP: 6652346130, REGON: 311616660. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin \\\"Użytkownik\\\" zastąpiony został określeniem \\\"Ty\\\", \\\"Administrator\\\" – \\\"My\\\". Termin \\\"RODO\\\" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzach opublikowanych na portalu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli zapisujesz się do newslettera lub bierzesz udział w jednym z testów internetowych dostępnych na naszym portalu, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter. Dane osobowe przetwarzane są:
 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,
Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected] Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.

Pliki cookies

Witryna http://studia.net używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa. Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.
Save settings
Polityka prywatności