Możesz studiować dwa systemy prawne w dwóch krajach równocześnie

Magister prawa

Pięcioletnie studia “Magister prawa” prowadzone są w ścisłej współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział ten należy do najlepszych wydziałów prawa w Polsce. Studenci są immatrykulowani na obu uczelniach jednocześnie.

Absolwenci otrzymują wspólny dyplom „magistra prawa” wydawany przez obie uczelnie. Dyplom ten umożliwia bezpośrednio (po zdanym egzaminie na aplikację i przejściu procedury kwalifikacyjnej) podjęcie aplikacji w Polsce.

Bachelor | Master of German and Polish Law

Równolegle do kierunku “Magister Prawa” uczelnia oferuje kierunek studiów “Bachelor | Master of German and Polish Law”. Kandydaci immatrykulowani są wyłącznie na Uniwersytecie Europejskim Viadrina.

Kierunek “Magister Prawa” da się doskonale połączyć z kierunkami “Bachelor | Master of German and Polish Law”, gdyż plany tych studiów pokrywają się w przeważającej części. Dzięki temu istnieje możliwość ukończenia tych kierunków równocześnie, unikając przy tym podwójnego obciążenia spowodowanego dodatkowymi wykładami czy egzaminami.

Warto zapisać się jednocześnie na kierunek “Magister Prawa” oraz „Bachelor | Master of German and Polish Law”, ponieważ dzięki temu poza polskim tytułem magistra można zdobyć dodatkowe tytuły “Bachelor of Laws” (LL.B.) oraz “Master of Laws” (LL.M.). Oba te tytuły w sposób jednoznaczny legitymują znajomość prawa niemieckiego.

Językami wykładowymi są język niemiecki oraz język polski. Wykłady w języku niemieckim odbywają się na Viadrinie we Frankfurcie nad Odrą, a polskojęzyczne zajęcia w Collegium Polonicum w bezpośrednio sąsiadujących Słubicach. Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest biegła znajomość języka niemieckiego.

Opinie studentów

Jan Krzymowski, student V roku, na pytanie, dlaczego zdecydował się na podjęcie studiów prawniczych na Viadrinie, odpowiada:

Polsko – niemieckie wykształcenie prawnicze wydawało mi się doskonałą możliwością połączenia studiów prawa z równoczesnym wykorzystaniem moich umiejętności językowych. Dodatkową motywacją był dla mnie fakt, że jest to jedyny taki kierunek w Europie, a zatem po jego ukończeniu nie będę “zwykłym” absolwentem prawa na rynku pracy. Sprzyjająca dobrej edukacji jest także niewielka liczba studentów, co pozytywnie wpływa na kontakt z profesorami i jakość nauczania.


Dorian Duda, student IV roku, jest przekonany o słuszności dokonanego wyboru:

Na Viadrinie kładzie się nacisk na rozwijanie analitycznego, uporządkowanego myślenia. Szczególnie ważne jest poznanie niemieckiej metodologii pracy z ustawą. Na tej podstawie studenci mogą wykształcić takie umiejętności pracy prawniczej, których próżno szukać u absolwentów tradycyjnych studiów prawniczych w Polsce.


Opinie absolwentów

Michał Dymek, prawnik, po ukończeniu studiów prawa na Viadrinie rozpoczął aplikację radcowską w Warszawie i pracuje jako Associate w międzynarodowej kancelarii prawnej WOLF THEISS, gdzie zajmuje się szeroko pojętym prawem cywilnym, korporacyjnym i nieruchomości:

Studia oceniam bardzo dobrze, jako miejsce, gdzie poza prawem polskim można poznać również niemiecki oraz europejski system prawny. Oferta nauczania na Wydziale Prawa umożliwia ponadto stałe poszerzanie znajomości języków obcych, w szczególności języka niemieckiego. Centrum Językowe Viadriny posiada bogaty program kursów językowych, z których należy skorzystać. Znajomość różnych porządków prawnych w połączeniu z rozwiniętymi kompetencjami językowymi stanowi niewątpliwy atut na rynku pracy.

Anna Kobus, urzędniczka federalna, po dodatkowym ukończeniu pełnych niemieckich studiów prawniczych oraz aplikacji w Niemczech, pracuje w Federalnym Ministerstwie Transportu oraz Infrastruktury Cyfrowej jako referentka w referacie prawnym:

Dzięki możliwość poznania i porównania obu systemów prawnych studia te dostarczają wielu impulsów dotyczących dalszego rozwoju i własnego ukierunkowania zawodowego. W ramach niemieckiej części studiów można posiąść dużą wiedzę w trakcie kolegialnych, nastawionych na dyskusję, samodzielne myślenie oraz argumentacje wykładów. Prawo poznaje się na podstawie kazusów, co znacznie ułatwia zrozumienie, jak współdziałają poszczególne systemy prawne. Wykłady polskie odbywają się w stosunkowo małym gronie, w przyjaznej atmosferze i z zaangażowanymi profesorami. Dzięki znajomości języka oraz ze względu na wyżej wymienione aspekty, zdobywa się na tych studiach atuty, które według mnie są wysoko cenione na rynku pracy.

STUDIUJ PRAWO NA DWÓCH UNIWERSYTETACH JEDNOCZEŚNIE – REKRUTACJA TUTAJ! 

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Uniwersyteckie Targi Pracy w Łodzi

Drogi Studencie i Absolwencie! 26 listopada 2009 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26 w godzinach 9.00-16.00 będzie miało miejsce wydarzenie, które może zmienić

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję