Matura międzynarodowa, czyli jaka? (wideo)

Matura międzynarodowa (IB) jest częścią programu edukacyjnego stworzonego przez genewska fundację International Baccalaureate. Obecnie program jest prowadzony przez około 4000 szkół na całym świecie, w tym kilkadziesiąt w Polsce. Czym różni się matura międzynarodowa od tej krajowej? Dlaczego licealiści decydują się zdawać IB? Czy matura międzynarodowa jest trudniejsza?

Jak to wygląda w polskim liceum?

Przygotowanie do matury IB wygląda tak samo na całym świecie, niezależnie od tego w jakim kraju jest przeprowadzana. Dwuletni program nauczania odpowiada poziomowi nauczania w polskim liceum ogólnokształcącym. Wszystkie przedmioty realizowane przez przyszłych maturzystów jest w całości realizowane w języku obcym. Najczęściej jest to oczywiście język angielski, choć zdarza się, że uczniowie wybierają język francuski lub hiszpański. W Polsce nauka w liceum ogólnokształcącym trwa trzy lata, dlatego uczniowie podchodzący do matury międzynarodowej rozpoczynają program nauczania po pierwszej klasie. W większości szkół w Polsce pierwszy rok w liceum to tak zwane pre-IB. Podczas roku szkolnego uczniowie realizują polską podstawę programową oraz mają kilka, a nawet kilkanaście lekcji języka obcego w tygodniu. Na początku dwuletniego programu uczeń wybiera 6 przedmiotów z każdej grupy, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Wybór przedmiotów jest kluczowy i wiążący, ponieważ z każdego z nich będzie trzeba zdać egzamin maturalny. Uczeń ma obowiązek realizować połowę przedmiotów na poziomie rozszerzonym, a resztę na poziomie podstawowym (maksymalnie można wybrać 4 przedmioty na rozszerzeniu, a pozostałe na podstawie).

Zamiast ogólnego programu nauczania – możliwość wyboru

Pierwsza z grup przedmiotów to język podstawowy, czyli w przypadku naszego kraju jest to język polski. Program nauczania obejmuje również kurs literaturoznawstwa. Matura IB z języka podstawowego to jedyny egzamin, który nie jest przeprowadzany w języku obcym dla ucznia. Kolejna grupa przedmiotów to język obcy, który można realizować od podstaw lub od poziomu B, czyli higher level. Trzecią grupę obejmuje przedmioty z zakresu nauk społecznych. Tutaj można wybrać historię, geografię, ekonomię, technologię informacyjną, a nawet antropologię. Nauki doświadczalne to kolejna grupa przedmiotów. Uczniowie mogą wybrać spośród przedmiotów ścisłych, czyli chemii, fizyki, biologii, nauki o środowisku czy technologii projektowania. Piąta grupa to matematyka, której można się uczyć na trzech poziomach. Ostatnia grupa przedmiotów związana jest ze sztuką. Można tutaj skupić się na zgłębianiu zagadnień związanych z malarstwem, filmem czy muzyką. Szósta grupa przedmiotów jest jednak często omijana przez uczniów – regulamin programu dopuszcza możliwość zrezygnowania z tej grupy na rzecz jednego z przedmiotów z pięciu pozostałych.

Dodatkowe wymagania programu IB

Przed przystąpieniem do matury uczniowie są zobligowani do odbycia:

  • 150 godzin CAS, czyli angielskiego twórczość, działanie, pomoc – są to akcje prospołeczne, wolontariat, zajęcia artystyczne czy proekologiczne,
  • 100 godzin TOK (Theory of Knowledge) – zajęć z krytycznego i naukowego podejścia do zagadnień. Na koniec kursu należy napisać esej i przeprowadzić prezentacje na wybrany przez siebie temat.

Dodatkowo, uczeń ma obowiązek napisać esej (tak zwany extended essay) na podstawie własnych badań pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego.

Ile to kosztuje i kiedy się odbywa?

Większość polskich szkół ponadgimnazjalnych, które oferują program matury międzynarodowej, są państwowe, co oznacza, że nie pobierają opłat za naukę w klasie IB. Należy jednak pamiętać o tym, że opłacenie matury międzynarodowej leży po stronie zdającego. Koszt rejestracji, której należy dokonać pół roku przed przystąpieniem do egzaminu to ponad 100 euro. Później należy zapłacić jeszcze około 80 euro za każdy zdawany przedmiot, a jest ich w sumie sześć. Należy pamiętać o zakupie podręcznik, z czego każdy kosztuje od 100 do nawet 150 zł. Niektóre licea wymagają również zakupienia we własnym zakresie pomocy naukowych, np. kalkulatora graficznego, a to kolejne kilkaset złotych. Matura IB, podobnie jak ta krajowa, rozpoczyna się na początku maja i trwa trzy tygodnie.

Jak oceniani są maturzyści i gdzie mogą dostać się na studia?

Studia na zagranicznej uczelni – to najważniejszy powód, dla którego uczniowie wybierają opcję narodową zamiast tej krajowej. Dyplom IB jest uznawany na wielu uczelniach na całym świecie, w tym na tych najbardziej prestiżowych np. na Oxfordzie i Cambridge. Matura IB nie zamyka oczywiście drzwi na polskie uniwersytety. Krajowe uczelnie opracowały specjalny proces rekrutacyjny dla kandydatów z maturą międzynarodową. W odróżnieniu od krajowej matury, IB nie jest oceniania przez polskich egzaminatorów. Pracę są wysyłane do Wielkiej Brytanii i tam są sprawdzane. Maturzyści są oceniani z każdego egzaminu w skali od 1 do 7, gdzie 7 to najwyższa ocena. Łączenie można otrzymać 42 punkty z całej „serii” egzaminów. Trzy dodatkowe punkty uczeń może otrzymać za przeprowadzaną pracę badawczą oraz przygotowanie prezentacji z zakresu TOK. Aby zdać, należy otrzymać nie mniej niż 24 punkty ze wszystkich przedmiotów.

I wreszcie – czy warto?

Matura międzynarodowa z pewnością nie jest dla wszystkich. Po pierwsze, pięć na sześć egzaminów jest przeprowadzanych w języku obcym. Określić należy się o wiele wcześniej niż w przypadku standardowego programu nauczania, a zdawać trzeba ze wszystkich, sześciu realizowanych przedmiotów. W przypadku matury krajowej deklarację należy złożyć zaledwie trzy miesiące przed, co pozwala przyszłym maturzystą na zaplanowanie „gruntownych zmian”. Każdy w końcu zna kogoś, kto chodząc do klasy o profilu humanistycznym, zdecydował się na zdawanie przedmiotu ścisłego czy odwrotnie. Jest to trudne, ale przy odpowiednim nakładzie pracy – możliwe. Inaczej jest w przypadku IB, ponieważ zdawać trzeba każdy przedmiot. Gra jest jednak warta świeczki, jeśli ktoś planuje studencką przygodę za granicami Polski. IB to prosta droga na zagraniczną uczelnie, ale przede wszystkim – świetne przygotowanie do studiowania na zagranicznych uniwersytetach.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Studia.pl - kierunki, uczelnie, podyplomowe, opinie, praca po studiach
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Polityka prywatności
Akceptuję
Privacy & Cookie policy
Polityka prywatności i pliki cookies
Cookie name Active

Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY z siedzibą w Poznaniu, u. Niegolewskich 19/4, NIP: 6652346130, REGON: 311616660. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin \\\"Użytkownik\\\" zastąpiony został określeniem \\\"Ty\\\", \\\"Administrator\\\" – \\\"My\\\". Termin \\\"RODO\\\" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzach opublikowanych na portalu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli zapisujesz się do newslettera lub bierzesz udział w jednym z testów internetowych dostępnych na naszym portalu, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter. Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,
Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected] Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.

Pliki cookies

Witryna http://studia.net używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa. Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.
Save settings
Polityka prywatności