Site logo

Uczelnie w Lublinie. Prywatne i państwowe szkoły wyższe

Lublin.Studia.pl

Uczelnie państwowe w Lublinie

Publiczne szkoły wyższe w Lublinie i innych ośrodkach akademickich regionu

Uczelnie prywatne w Lublinie

Niepubliczne szkoły wyższe w Lublinie i innych ośrodkach akademickich regionu

Uczelnie w Lublinie i w lubelskim

Uczelnie publiczne w Lublinie i na Lubelszczyźnie, to szkoły wyższe, w których nauka na dziennych studiach: licencjackich, inżynierskich i magisterskich, prowadzona jest za darmo. Czesne zapłacimy za studia prowadzone niestacjonarnie – zaocznie i wieczorowo (np. za podyplomówki). Poza działalnością dydaktyczną każda z tych uczelni prowadzi działalność naukową, kulturalną, realizuje zadania związane ze sferą publiczną.

Uczelnie publiczne, potocznie nazywane państwowymi, w większości są nadzorowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, należą do nich: uczelnie akademickie, takie jak uniwersytety – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, politechniki – jak Politechnika Lubelska, i inne uczelnie akademickie oraz AWF-y: na Lubelszczyźnie żadna z uczelni nie posiada statusu AWF-u, a także akademickie związane z naukami stosowanymi – na Lubelszczyźnie żadna z uczelni nie posiada statusu uczelni akademickiej związanej z naukami stosowanymi, uniwersytety „przymiotnikowe” – techniczne, pedagogiczne, przyrodnicze i rolnicze – jak Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ekonomiczno-biznesowe i wyższe szkoły zawodowe (w tym PWSZ) – Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Akademia Zamojska, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.

Mamy także uczelnie państwowe (akademie i uniwersytety), podległe pod inne ministerstwa: (ASP) i inne uczelnie artystyczne (podlegające pod resort kultury), uczelnie medyczne (resort zdrowia) – Uniwersytet Medyczny w Lublinie, uczelnie wojskowe (podlegające MON) – Lotnicza Akademia Wojskowa.

Poza uczelniami państwowymi mamy uczelnie na prawach uczelni publicznych. W Polsce prowadzi je Kościół Katolicki lub inne organizacje wyznaniowe. Na Lubelszczyźnie działa jedna taka uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie.

Uczelnie niepubliczne w Lublinie i na Lubelszczyźnie, to szkoły wyższe, gdzie co do zasady płacimy za studiowanie. Wszystkie lubelskie szkoły prywatne to szkoły zawodowe, ukierunkowane na absolwentów szukających miejsca pracy w biznesie lub administracji publicznej. Najlepsze uczelnie prywatne, z powodzeniem konkurują z uczelniami państwowymi, jeśli chodzi o poziom nauczania oraz realizowane projekty naukowe. Cześć z nich uzyskało status akademii (mają prawo prowadzenia studiów doktoranckich i przyznawania tytułów naukowych). Na Lubelszczyźnie żadna z uczelni niepublicznych nie posiada statusu akademii.

Zobacz studia w Lublinie i w lubelskim (film)
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję