Site logo

Kierunek praca socjalna w pytaniach i odpowiedziach

Myślisz o studiach w zakresie pracy socjalnej, ale zastanawiasz się, czy warto je wybrać, co można po nich robić, jak wygląda tok studiowania, jakie uczelnie je prowadzą? I najważniejsze: czy tak naprawdę to studia dla Ciebie, czy masz odpowiednie predyspozycje? Ten tekst odpowie na najważniejsze pytania o kierunku praca socjalna.

O czym są studia na kierunku praca socjalna?

Niektórzy ludzie oraz rodziny zrywają więzi ze społecznością na skutek choroby, problemów materialnych lub uzależnień. Pracownik socjalny powołany jest po to, by świadczyć im pomoc.

Zgodnie z prawem pomoc społeczna świadczona jest ubogim, bezdomnym, osieroconym, bezrobotnym, dotkniętym niepełnosprawnością, ofiarom przemocy domowej, byłym więźniom czy ofiarom uzależnień.

Gdzie można studiować pracę socjalną?

Zapoznaj się z ofertą uczelni, prowadzących te studia i dowiedz się więcej o studiach na kierunku praca socjalna. Studia o pracy socjalnej prowadzą uczelnie państwowe, ale i wiele wyższych szkół prywatnych. Sprawdź, gdzie możesz studiować kierunek praca socjalna.

Czy praca socjalna to kierunek dla mnie?

Jakie cechy charakteru mogą pomóc w studiowaniu pracy socjalnej i późniejszej pracy zawodowej? Do tych cech z pewnością należą:

 • empatia
 • współczucie
 • determinacja
 • silna wola
 • wytrwałość
 • zaangażowanie

Jak wygląda studiowanie pracy socjalnej?

Jakie przedmioty można odnaleźć w planie zajęć na pracy socjalnej? Choć są różnice między uczelniami, zwykle na studiach w zakresie pracy socjalnej można się spodziewać przedmiotów takich jak:

 • historia pracy socjalnej
 • podstawy socjologii
 • metodologia badań społecznych
 • polityka socjalna
 • etyka pracy socjalnej

Czego nauczę się na studiach w zakresie pracy socjalnej?

Oczywiście nie ma tu żadnych gwarancji, wiele zależy od Twoich predyspozycji i kierunku specjalizacji. Wielu absolwentów pracy socjalnej podkreśla jednak, że ich studia pozwoliły na zdobycie umiejętności takich jak:

 • podejmowanie pracy socjalnej z indywidualnymi przypadkami
 • praca socjalna z grupą osób lub rodziną
 • poprawianie relacji społecznych w lokalnych społecznościach
 • diagnozowanie problemów podopiecznych
 • stosowanie przepisów prawa w zakresie pracy socjalnej

Z czego pisać pracę dyplomową z pracy socjalnej?

Możliwości jest bardzo wiele, jako przykładowe tematy można wymienić następujące:

 • Czas wolny ludzi starszych na przykładzie mieszkańców wybranego miasta
 • Świetlica środowiskowa jako miejsce kreowania postaw młodzieży
 • Rola mediów w kreowaniu aktywnego stylu życia
 • Pracownicy socjalni w obliczu ryzyka wypalenia zawodowego

Co po studiach w zakresie pracy socjalnej?

Absolwenci pracy socjalnej bardzo często wybierają:

 • pracę w ośrodkach pomocy społecznej
 • pracę w jednostkach samorządu terytorialnego
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi
 • prowadzenie świetlicy środowiskowej
 • publikowanie tekstów z zakresu pracy socjalnej

Szukasz studiów podyplomowych z pracy socjalnej?

Jeśli ukończyłeś już studia pierwszego stopnia lub magisterskie, warto zastanowić się nad możliwościami podjęcia studiów podyplomowych na kierunku praca socjalna oraz innych studiach o społeczeństwie i humanistyce!

Jakie są zarobki po pracy socjalnej?

Ile zarabiają absolwenci studiów w zakresie pracy socjalnej?

Rynek pracy jest bardzo zmienny, wynagrodzenia kształtują się w zależności od zapotrzebowania na pracę w danym zawodzie. Aby dowiedzieć się, jaka jest aktualna sytuacja na rynku pracy, sprawdź nasz serwis Praca!

Co zamiast pracy socjalnej?

Praca socjalna to jeden z kierunków studiów o społeczeństwie i humanistyce. Sprawdź inne kierunki, które mogą Cię zainteresować.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję